strona główna forum dyskusyjne
szukaj słów: w dziale:
Zwierzyny ubite, tusze, trofea, ochrona zwierzyny

NrDataTreść pytania
210427/11/2020Czy łowczy Koła może skontrolować pobyt myśliwego w danym łowisku na polowaniu, poprzez np. wejście na ambonę?
210222/09/2020W marcu strzeliłem dzika na odstrzał sanitarny. Do tej pory koło mi nie zapłaciło pieniędzy tłumacząc się, że ma czas do końca roku.
204030/04/2014Łowczy koła, którego jestem członkiem powiedział, że każda upolowana zwierzyna przez myśliwego powinna być przewieziona do łowczego celem kontroli. Czy to jest zgodne z prawem łowieckim?
203504/03/2014Częściowy zwrot kosztów polowania uwzględniony w PIT 8C ma być ujęty z przychodu za rok kalendarzowy 2013 czy za rok gospodarczy 2013/14? W moim kole jest sytuacja, że otrzymujemy PIT8C z rocznym opóźnieniem. Czyli np: jak odstrzeliłem zwierzynę płową i oddałem na skup w 2012 r to pieniądze za zwrot kosztów polowania w wysokości 20% otrzymam w 2013 r a PIT 8C za zwrot kosztów polowania w 2014 r. Czy to jest zgodne z prawem?
198707/06/2013W naszym kole jest kasa fiskalna. Mam problem z ustaleniem momentu wprowadzenia sprzedaży myśliwemu zwierzyny na użytek własny. Przykładowo: myśliwy upolował zwierzynę dnia 27.03.2013 r. wpisał ją do odstrzału i do książki pobytu na obwodzie. Następnie przeważył i wypisany ma protokół przeważenia dnia następnego czyli 28.03.2013 r. Co jeszcze nie oznacza według myśliwego, że on pobrał na użytek własny, bo mógł np. po 5-ciu dniach zdecydować , że jednak odda ją do punktu skupu. Czy to rozumowanie myśliwego jest zgodne z przepisami?
196416/05/2013Kto w kole łowieckim decyduje do jakiego punktu skupu oddajemy strzeloną zwierzynę po polowaniu jeśli w łowisku jest kilka?
195422/04/2013Koło posiada myśliwego przeszkolonego do podpisywania ww. oświadczeń ale jest często niedostępny. Czy ZK może swoją uchwałą upoważnić do podpisywania takiego oświadczenia właściciela punktu skupu (myśliwego z innego koła, posiadającego takie upoważnienie), który wyraża zgodę dokonywania oględzin oddawanych do niego tusz i wystawiania ww. oświadczeń w chwili oddania tuszy do skupu? Czy w ogóle potrzebna jest taka uchwała?
194311/04/2013Podczas polowania z podchodu natknąłem się na rannego byka jelenia (postrzałek), którego dodatkowo atakowały psy. Po ruszeniu zwierza zauważyłem, że jest ciężko ranny i zdecydowałem się na dostrzelenie cierpiącego byka. (Pierwsza klasa wieku, szpicak). Natychmiast po tym zdarzeniu zadzwoniłem do łowczego i opowiedziałem o zaistniałym zdarzeniu. Po kilku dniach zadzwonił do mnie łowczy i poinformował mnie, że działałem niezgodnie z prawem gdyż powinienem poinformować o tym służby leśne gdyż tylko oni mają prawo dokonać takiego odstrzału. Czy działałem zgodnie z literą prawa łowieckiego czy też nie?
193910/04/2013Czy myśliwy biorący tuszę na użytek własny ma obowiązek w obecności dwóch świadków, u Prezesa lub Łowczego zważenie tuszy?
192909/04/2013Myśliwy biorąc upolowaną zwierzynę dla siebie płaci 100 % więcej niż w skupie, a wskazany skup płaci 100 % mniej - uważam, że takie postępowanie to szykana. Proszę o komentarz.
192709/04/2013WZ uchwaliło, że myśliwy który odstrzelił samca zwierzyny płowej ma obowiązek odstrzelenia samicy. Gdy nie odstrzeli płaci równowartość tuszy na skupie. Czy jest to zgodne ze statutem?
192304/04/2013Czy Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie przeprowadzania szkolenia myśliwych obliguje myśliwych do sporządzania "oświadczeniem o przeprowadzeniu oględzin tuszy i narządów wewnętrznych odstrzelonego zwierzęcia" po pozyskaniu zwierzyny zabieranej na użytek własny? Czy oświadczenia te mogą wystawiać wszyscy myśliwi czy tylko przeszkoleni w tym zakresie? Czy oświadczenia wypełnia się tylko dla zwierzyny zdawanej do punktu skupu czy też należy wypełniać na zwierzynę zabieraną na użytek własny?
192026/03/2013Czy WZ może ustalić inną cenę zwierzyny branej na użytek własny niż cena skupu 1-szej lub 2-giej klasy?
191625/03/2013Zarząd wydał myśliwemu odstrzał na trzy rogacze selekcyjne w 2 klasie wieku. Myśliwy pozyskał trzy kozły łowne w tym jeden na brązowy medal. Komisja oceny nie stwierdziła nieprawidłowości. Myśliwy na tej podstawie czuje się bezkarny. Czy i jak zarząd koła może ukarać myśliwego aby w następnych sezonach sytuacja się nie powtórzyła?
191222/03/2013Jeden z kolegów posiadając uprawnienia selekcjonerskie pozyskał kozła. Dopełnił obowiązku i wpisał pozyskanie w upoważnienie i książkę pobytu. Tusza kozła została zważona (bez głowy) i zabrana na użytek własny. Kolega jednak nie przedstawił tego kozła do oceny. Czy Zarząd Koła powinien i czy ma takie uprawnienia, aby wyciągnąć wobec kolegi konsekwencje? Jeżeli tak, to jakie?
191021/03/2013WZ członków koła uchwaliło, iż za każdy niebieski lub czerwony punkt myśliwemu, który go zdobył przysługuje kara roku zawieszenia w pozyskaniu samca zwierzyny płowej z gatunku za który dostał punkty. Czy taka kara jest zgodna z prawem łowieckim i zarazem prawomocna?
190921/03/2013WZ uchwaliło, że myśliwy, który odstrzeli jelenia byka i nie pokaże wieńca dla dwóch członków zarządu, zostanie ukarany wysoką karą finansową. Czy słusznie?
188913/02/2013W naszym obwodzie co roku występują upadki zwierzyny (jeleń, sarna) spowodowane wypadkami komunikacyjnymi. Łowczy koła, pełniący również funkcję strażnika po takich zdarzeniach sporządza protokoły upadku potwierdzane przez policję lub leśniczych. Zebrania Zarządu odbywają się raz w miesiącu, informacje o takich zdarzeniach przekazywane są przez Łowczego na bieżąco pozostałym członkom Zarządu. W związku z tym czy zasadne jest postępowanie Prezesa, który zażądał od Łowczego natychmiastowego powiadamiania go o takich przypadkach. Czy taką decyzję powinien podjąć Zarząd Koła? Czy taka decyzja jest w ogóle potrzebna?
188111/02/20131. Czy nadleśnictwo może zwoływać i prowadzić ocenę trofeów zwierzyny płowej? 2. Czy nadleśnictwo może wymagać od kół (bez zarządzenia) zgłoszenia każdego upolowanego jelenia byka w celu jego sfotografowania, przed jego spreparowaniem (czerep) przez pracownika nadleśnictwa? 3. Czy nadleśnictwo może ingerować w sprawy: odstrzału drapieżników, szkód łowieckich na polach rolników indywidualnych, dokarmiania ptaków i zwierzyny łownej w kole łowieckim?
188007/02/2013Myśliwy pozyskuje dzika płci żeńskiej o wadze 64 kg po 15 stycznia na polowaniu zbiorowym gdy powiedziane było na zbiórce, że strzelamy dziki do 50 kg. Dzik ten był przelatkiem, nie lochą. Zarząd koła zawiesza myśliwego na rok w wykonywaniu polowań. Co teraz może myśliwy w tej sprawie zrobić? Gdzie się odwołać?
[1] 2 3 4 5 6 7 z 7   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.