strona główna forum dyskusyjne
szukaj słów: w dziale:
ZO PZŁ, członkostwo w PZŁ, statut koła

NrDataTreść pytania
72217/10/2006Ze swojej funkcji zrezygnowal prezes i NWZ wybrano nowego i na jego wniosek dokonano także wyboru na nowo pozostałych członków zarządu. Czy nie należy przed wyborem "nowych" dokonać odwołania "starych " i czy takie wybory zarządu są prawiidłowe?
67929/08/2006Czy termin 14 dni z par.172 Statutu jest terminem zawitym i przekroczenie tego terminu bezwzglednie zamyka drogę do odwołania?
67128/07/2006Postępowanie przeciwko myśliwego miało miejsce gdy obowiązywała stara ustawa Prawo Łowieckie i zakończyło się wykluczeniem z PZŁ. Czy w tej sprawie można teraz odwołać się do sądu powszechnego?
64220/06/2006Czy członek składu sędziowskiego O.S.Ł. może być jednocześnie członkiem komisji problemowej Okregowej Rady Łowieciej?
59625/04/2006Członek Zarządu ma żonę, której brat jest Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Czy takie powiązanie rodzinne jest zgodne z nowym Statutem PZŁ?
59325/04/2006Walne Zgromadzenie przyjęło parę lat temu uchwałę, że młody adept, który będzie odbywał u nas staż ma zapłacić 3 tys. złotych. Czy ta uchwała WZ jest dalej ważna?
58526/03/2006Dostarczyłem do wyceny wieniec byka tylko z jedną stroną żuchwy. Komisja wyceniająca przyznała mi żółty punkt za to, że brak drugiej strony żuchwy utrudniał wycenę i nie przysługuje mi odwołanie. Co w takim przypadku powinienem zrobić?
58426/03/2006Czy komisja za dostarczenie innej żuchwy (niepasującej) może przyznać 2 punkty czerwone, bo wg litery prawa powinna przyznać żółte?
58326/03/2006ZO PZŁ ocenił trofeum na 2 punkty żółte i zabrał mi poroże. Poroże było prawidłowo sprawione, gdzie można się odwołać? Czy zarząd koła może wydać mi odstrzał na rogacze?
57826/03/2006Czy zarząd okręgowy PZŁ może nie wydać wniosku o wydanie pozwolenia na broń osobie mającej ukończone 18 lat, a nie mającej jeszcze 21lat po tym, jak zdała pomyślnie egzaminy mające na celu uzyskanie podstawowych uprawnień łowieckich?
57626/03/2006Czy zarządy okręgowe moga wręczać biorącym udział w łowieckich kursach na uprawnienia podstawowe druki promes przyjęcia do koła z sugestią, zajęcie stanowiska w sprawie przez zarządy kół?
54601/03/2006Sąd Łowiecki zawiesił w prawach PZŁ 3 członków zarządu oprócz sekretarza. Czy jednoosobowo sekrekatrz koła może podejnować uchwały, być jednoosobowo zarządem koła?
51526/01/2006Czy KPA obowiązuje Zarząd Koła w pełnym zakresie, czy może dotyczy tylko określonych spraw zgodnie ze Statutem, czy możenie obowiązyje w ogóle?
50013/01/2006Od wielu lat w kole łączone jest stanowisko sekretarza i skarbnika Koła wybieranych do Zarządu jako członków zarzadu, a powierzenie poszczególnych funkcji odbywa się w wyniku we wnętrznego podziału wybranych. Czy Zarząd Okręgowy mógł nakazać prezesowi koła dokonanie zmian w celu rozdzielenia tych stanowisk?
49506/01/2006W jakim okresie czasu ZO po otrzymaniu protokółu z WZ ma prawo uchylić uchwały tego zebrania. Czy to jest miesiąc,kwartał, rok, a może więcej?
47109/12/2005Co z funkcjami sprawowanymi przez tych członków zawieszonych w prawach członka PZŁ. Czy taki myśliwy może pełnić rolę społecznego strażnika łowieckiego? Czy taki myśliwy może pełnić rolę opiekuna stażysty? Co z bronią tych myśliwych, gdzie i jak powinna być przechowywana?
45928/11/2005Jeden z uczestników polowania zbiorowego miał nieostemplowaną legitymację PZŁ od 2001 r. i podjąłem decyzję , że nie może uczestniczyć w polowaniu zbiorowym, bo prawdopodobnie nie jest członkiem PZŁ od 2001r. skoro legitymacja PZŁ nie jest ostęplowana. Czy postąpiłem słusznie?
45821/11/2005Czy słuszną jest decyzja ZO PZŁ podtrzymująca uchwałę WZ o wykluczeniu członka koła, o anulowanie, której wnosił myśliwy z powodu naruszenia § 33 ramowego statutu koła (sposób zwołania WZ) przed zebraniem? Czy jest w tej sprawie możliwa dalsza droga odwoławcza?
44508/11/2005Do kogo zarząd Kola może się odwołać od decyzji Zarządu Okręgowego PZŁ?
42824/10/2005Jeśli w wyborach uzupełniających na daną fukcję w zarzadzie jest jeden tylko kandydat, ile musi uzyskać minimum głosów "za", żeby zostać członkiem zarządu i ile głosów musiałaby uzyskać wybrana osoba, gdyby było dwóch kandydatów?
poprzednia   1 2 3 [4] 5 6 z 6   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.