strona główna forum dyskusyjne


szukaj słów: w dziale:
Członkostwo w kole

NrDataTreść pytania
125627/10/2010c.d. do pytania z dnia 26.10.2010 r. dot. zaległości w składkach. Zarząd otrzymał ode mnie pieniądze, przyjął zaległą składkę, rozliczenie dniówek - ale składkę skarbnik przyjął tylko za dziewięć miesięcy w dniu 16.10.2009, dniówki w pełnej wartości + kara 100 % (wg uchwały WZ ok). Poprosiłem Zarząd o rozmowę, na której próbowałem po koleżeńsku opowiedzieć o okolicznościach mojego opóźnienia (wyjazd służbowy później pogrzeb - mam dokumentacje potwierdzającą). Zarząd w odpowiedzi kazał mi napisać pismo z prośbą o rezygnację z koła z datą 30.09. Nie zgodziłem się i wtedy zastosowałem plan B, czyli kazałem przedstawić wezwanie do zapłaty. Sekretarz przedstawił, więc poprosiłem Prezesa żeby przeczytał. Czytając nawet nie zauważył, że wezwanie jest wystawione na innego kolegę. Zwróciłem mu na to uwagę, więc mi odparł żebym nie łapał Zarządu za słówka. Szczerze mówiąc to pismo jest dla mnie ostatnią ale wg mnie pewną deską ratunku. W tej chwili piszę odwołanie i jako uzasadnienie wymieniam tylko brak wezwania. Dla jasności obrazu dodam, że na poprzednim WZ kilkakrotnie zwróciłem Zarządowi uwagę na popełnione w ciągu roku błędy, i chyba to jest próba odzewu.
125526/10/2010Zarząd Koła w komunikatach wysyłanych do wszystkich myśliwych, informował między innymi mnie o zaległościach w opłacie składki i opłat za nie wykonane "dniówki". W związku z tym, że nie uregulowałem zaległości, Zarząd wysłał do mnie wezwanie w których prawnie określił zaległości, czas zapłaty {formalnie dobrze sprecyzowane pismo} - jednak Skarbnik popełnił błąd w piśmie ponieważ na zasadzie kopiuj - wklej, przysłał pismo zaadresowane do mnie w którym wzywa do zapłaty innego kolegę. Czy mogę uznać, że Zarząd nie wezwał mnie do uregulowania płatności. Proszę o szybką odpowiedź ponieważ chciałbym złożyć odwołanie do WZ.
125425/10/2010Jak zarząd może podejmować decyzję o przyjęciu do koła jeśli statut kategorycznie to wyklucza w & 6 pkt.7? Na jakiej podstawie zarząd wypowiada się co do przyjęcia do koła? Czytając &53 statutu czyli kompetencje Walnego Zgromadzenia - nie doczytałem się że WZ może przyjąć nowego kandydata. I jeszcze jedno pytanie: Czy osoba fizyczna spełniająca wymagania statutowe (&13) może nie zostać przyjęta do zrzeszenia?
125322/10/2010WZ na wniosek zarządu wystąpiło o nadanie odznaczeń 11 kolegom. Otrzymaliśmy 12 odznaczeń. Okazało się, że sekretarz i skarbnik sporządzili i podpisali dodatkowy wniosek spoza listy uchwalonej przez WZ. Czy odznaczenie jest ważne i należy je wręczyć czy zwrócić (komu?). Jakie sankcje grożą tym którzy sfałszowali wniosek?
125121/10/2010Mamy w kole bardzo dziwną sytuację z polowaniami indywidualnymi. Na walnym zgromadzeniu w tym roku ustalono jednogłośnie że nie będziemy grodzić areału rolnego na naszym obwodzie. Jak się później okazało część członków koła grodziła wspomniany areał rolny wraz z łowczym, a łowczy wstrzymał odstrzały dla osób nie będących na tym grodzeniu. Na domiar całości nie zostałem powiadomiony ani listownie ani telefonicznie o tym czynie koła, gdzie łowczy ma opłacany telefon przez koło i ryczałt paliwowy na 100 km a jak się okazuje to dodatkowo w tym dniu byłem w pracy. W statucie na ten temat nic nie znalazłem a wstrzymano mi odstrzał. Czy łowczy ma prawo w ten sposób postąpić?
125021/10/2010Zarząd koła przez okres 3 lat podejmował uchwały dotknięte wadą prawną, przyjmując do koła kilku kandydatów którzy nie opłacili wpisowego w wysokości 10-cio krotnej składki do PZŁ, a wykonali urządzenia łowieckie (ambony, paśniki, drabiny itp.) których wartość była równa lub mniejsza od 10-cio krotnej składki do PZŁ w danym roku. Jak naprawić zaistniałą sytuację,aby to było zgodne z par. 36 ust.1 pkt 2 Statutu PZŁ?
124718/10/2010Czy będąc członkiem dwóch kół z których jedno jest niemacierzyste mogę w każdej chwili zmienić swoją deklarację odnośnie wyboru koła macierzystego i czy w związku z tym wystarczy taką sprawę załatwić w ZO czy należy to zrobić za pośrednictwem kół których jestem członkiem?
124615/10/2010Czy WZ Koła może podjąć uchwałę dot. przepadku trofeum na rzecz Koła za otrzymanie 2 punktów czerwonych? Czy można karać dwukrotnie myśliwego za ten sam czyn? ZO ukarał go zawieszeniem...
124515/10/2010Jaka jest procedura składania wniosku o własne zawieszenie w czynnościach członka PZŁ na określony czas? Do kogo i w jakiej kolejności należy złożyć taki wniosek? Czy ma być to forma pisemna? Bardzo proszę o uszczegółowienie procedury.
124213/10/2010Mam pytanie odnośnie trwania stażu w Kole Łowieckim - ogólnie przyjęto ze staż powinien trwać 1 rok, jednak w "moim" kole WZ uchwaliło czas trwania stażu - 2 lata. Czy jest to zgodne z ogólnie panującymi przepisami?
123505/10/2010Czy myśliwy posiadający upoważnienie do polowania indywidualnego w dwóch różnych kołach łowieckich, graniczących obwodami ze sobą, może jednocześnie (w tym samym dniu i godzinie) wpisać się w dwóch książkach ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym. Czy fakt taki stanowi przewinienie łowieckie?
122828/09/2010Udając się do łowczego po odstrzał na dziki i lisy usłyszałem że odstrzału nie otrzymam. Łowczy zarzucił mi brak zaangażowania w polowaniach na dziki które wyrządzają szkody i koło musi płacić odszkodowania. Po wysłuchaniu odszedłem chcąc uniknąć wdawanie się w dyskusję na niskim poziomie. Jestem członkiem koła, który nie jest zawieszony, ma opłacone składki, bierze udział w pracach gospodarczych, chociaż w tym sezonie nie pozyskałem dzika, byłem ok. 10 razy w łowisku. Proszę o poradę co mam w takiej sytuacji zrobić, chcę polować ale nie mam zamiaru ani ochoty prosić o rzeczy które mi się należą.
122121/09/2010Czy Zarząd Koła Łowieckiego ma prawo, oprócz wpisowego, na piśmie zobowiązać myśliwego niezrzeszonego, który zostaje przyjęty na członka koła macierzystego do wybudowania 6 ambon?
121716/09/2010Mam prowadzić walne w kole, w którym jestem członkiem niemacierzystym i w związku z tym mam pytanie. Prezes i skarbnik sami rezygnują z funkcji, a najprawdopodobniej i tak mieliby kłopoty z uzyskaniem absolutorium, gdyż nie wykonali uchwały poprzedniego walnego i koło straciło kilkanaście tysięcy złotych - chodzi o straty na akcjach - nie zmienili na spokojne lokaty bankowe. Czy oprócz w/w sankcji może im coś jeszcze grozić?
121009/09/2010ZK skreślił zgodnie ze Statutem PZŁ członka za niezapłacenie należnych płatności. Skreślony odwołał się do WZ. WZ podtrzymało uchwałę ZK. Gdzie skreślony i w jakim terminie może się odwołać?
120807/09/2010Podczas WZ padł wniosek o przyznanie jednemu z kolegów statusu "Honorowego Członka Koła ". Wniosek przegłosowano a ja jako sekretarz Koła teraz jestem w kropce bo nie wiem jak traktować tego Kolegę, jak normalnego członka Koła, czy jakoś specjalnie, czy mieć go na liście czy wykreślić. Nigdzie nic nie mogę znaleźć na ten temat. Proszę o pomoc.
120706/09/2010W Kole X, w czasie odbywania stażu kandydackiego musiałem wybudować urządzenia łowieckie (1 ambona, 3 podsypy dla bażantów, 1 paśnik dla zwierzyny płowej) z własnych środków. Budowa urządzeń była jednym z warunków koniecznych do zaliczenia stażu kandydackiego. Po zaliczonym stażu złożyłem podanie o przyjęcie, które zostało odrzucone przez Zarząd Koła i następnie przez Walne Zgromadzenie. Jako że jestem studentem i nie jestem osobą majętną, nie ukrywam że czuję się wykorzystany, stąd moje pytanie jak ta inwestycja w łowisko ma się do § 9 Uchwały nr 41/2007 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 4 września 2007 roku w sprawie zasad odbywania stażu i w jaki sposób mogę dochodzić całkowitego zwrotu poniesionych przeze mnie kosztów.
120603/09/2010Jaką decyzję powinien podjąć przewodniczący WZ, gdy tuż przed głosowaniem absolutorium dla członków ZK, prezes składa rezygnację ze stanowiska. Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź.
120131/08/2010Myśliwy wysłał do koła wniosek pisemny o skreślenie go z listy członków w konkretnym dniu. Czy Zarząd koła ma obowiązek podjąć uchwałę skreślającą czy może to uczynić bez uchwały? Czy jest jakiś czas określony w którym zarząd musi podjąć uchwałę?
119418/08/2010Czy członek honorowy w kole posiada bierne i czynne prawo wyborcze czy jedynie bierne? Serdecznie proszę o odpowiedź i podstawę prawną.
poprzednia   5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 z 14   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.