Łowiectwo to nasze szczęście!

Garść faktów z dziejów Koła

Przedstawione niżej krótkie informacje, wybrane nieco subiektywnie, podkreślają iż dany fakt, zdarzenie, przypadek zdarzył się pierwszy raz lub był wyjątkowym wydarzeniem w historii Koła lub znaczącym faktem, który należy zapamiętać. Być może inni sądzą, że powinno się w danym roku podkreślić inne zdarzenie, lecz ten wybór to przywilej autora kroniki.

Rok 1980

 • do łowiska wypuszczono rekordową liczbę młodych bażantów, bo aż 555 sztuk;

Rok 1981

 • członkowie Koła budują wolierę do hodowli bażanta obok leśni czówki w Wilczkowie;

Rok 1982

 • podjęto decyzję o napisaniu kroniki Koła, z początkowego kilku osobowego zespołu ostał się T. Palewski, który napisał Kronikę i uznano go za kronikarza Koła;

Rok 1983

 • Koło prezentuje się na wystawie trofeów łowieckich zorganizowa nej w muzeum w Środzie Śląskiej z okazji 60-lecia PZŁ;

Rok 1984

 • odbywa się po raz pierwszy osobne głosowanie na Prezesa Koła, w rywalizacji z M. Skarupą zwycięża J. Zakrzewski;
 • na jednym z polowań zbiorowych raniony duży odyniec (ponad 100 kg) kilkakrotnie (na szczęście bezskutecznie) szarżuje na ławę myśliwych;

Rok 1985

 • w Kole wprowadzono zakaz polowania na kuropatwy i bażanty;
 • S. Kociuba strzela pierwszą dziką gęś na polowaniu zbiorowym;

Rok 1986

 • 11 maja Koło obchodzi 25-lecie swego istnienia, uroczyste zebra nie odbywa się w wiejskiej świetlicy w miejscowości Lipnica;
 • Koło deleguje po raz pierwszy na wojewódzkie zawody strzeleckie drużynę w składzie: W. Kociuba, T. Palewski i S. Rogowski, zajęli miejsca w drugiej dwudziestce;
 • po raz pierwszy w historii Koła ustrzelono w sezonie ponad 20 dzików (22 sztuki);

Rok 1987

 • Koło uchwala swój Statut, co prawda narzucony z góry, lecz wreszcie znany wszystkim (podobno też istniał Statut Koła uchwalony na zebraniu założycielskim, lecz już od dawna ani nikt go ani nie zna ani nie wie, gdzie się on znajduje);
 • na polowaniach zbiorowych strzelamy najmniejszą a liczę szaraków w ostatnich 20 latach istnienia Koła, bo tylko 27;

Rok 1988

 • po ostrej krytyce na Walnym Zebraniu z Koła odchodzi J. Zakrzewski, zostaje pierwszym niemacierzystym członkiem Koła;
 • na tymże Zebraniu a mało co nie dochodzi do usunięcia jednego z członków Koła, W. Tomkowa, za uporczywe pisanie donosów, W. T. prosi aby mógł sam się wycofać z Koła za niespełna rok i Koło na to przystaje;

Rok 1989

 • pada pierwszy w historii Koła jeleń (łania), a szczęśliwym strzelcem jest B. Kołodziej;
 • zostaje ustrzelony pierwszy srebrnomedalowy kozioł, pozyskuje go S. Rogowski;

Rok 1990

 • pierwszy poważny wypadek, z uszkodzonej drabiny siedziska spada S. Rogowski, ma poważnie uszkodzony kręgosłup;
 • mamy w Kole pierwszą kobietę-kandydata, Małgorzatę Świerczewską z Malczyc;
 • pierwsze polowanie dewizowe w Kole, polują Francuzi, na kozły (pada 4) i na kuropatwy (pada 61);

Rok 1991

 • jest pozyskany pierwszy jeleń-byk, strzela go S. Wójcik;
 • w Kole mamy największą liczbę kandydatów, bo aż 10;
 • w trakcie poszukiwań postrzałka ranny odyniec atakuje i rani myśliwego, T. Domańskiego, na szczęście drugi z myśliwych, A. Kata, dostrzeliwuje dzika;

Rok 1992

 • jest pozyskana jak na nasze Koło i czasy rekordowa liczba saren, w całym sezonie obejmującym też początek 1993 roku, aż 110;

Rok 1993

 • po raz pierwszy nie odbywa się pierwsze jesienne polowanie zbiorowe, bo pada tak rzęsisty deszcz;
 • w Kole przyznajemy pierwsze dwa tytuły honorowe: Honorowym Prezesem Koła zostaje Z. Balcerak, a Honorowym Łowczym Koła zostaje J. Pastuszka;

Rok 1994

 • odbywają się pierwsze zawody strzeleckie Koła, zwycięża T. Palewski;
 • Honorowym Strażnikiem Koła zostaje ostatni z członków-założycieli Koła, W. Markiewicz;
 • zatrudniamy pierwszych etatowych strażników łowieckich, zostają nimi A. Kata i K. Zalewski;

Rok 1995

 • jest pozyskana pierwsza słonka w historii Koła, strzela ją T. Palewski;
 • na polowaniu hubertowskim pada tylko jeden szarak, strzela go J. Wysocki i jest to ostatni strzelony w naszym kole zając;

Rok 1996

 • odbywają się dwa polowania zbiorowe tylko na lisy, pada ich 6 = 4 + 2;
 • po raz pierwszy dokonano podsumowania indywidualnych wyników sezonu łowieckiego, na polowaniach zbiorowych najlepszy był P. Mikita, na indywidualnych – S. Wójcik;
 • 3-5 maja Koło świętuje swoje 35-lecie istnienia, były medale, wspomnienia i prezentacje trofeów oraz impreza towarzyska, a z tej okazji wszyscy członkowie Koła otrzymują skrócony egzemplarz Kroniki Koła napisanej przez T. Palewskiego, a wydanej przy pomocy jego bratanka, A. Palewskiego;

Rok 1997

 • tereny Koła (znaczny fragment obwodu 53, obecnie 160) w lipcu zalewa powódź, ginie dość dużo młodych zwierząt, teren jest zdegradowany na kilka lat;
 • Koło buduje wolierę dla bażantów na terenie posesji K. Buczyńskiego;
 • pada ostatni szarak, od tego czasu nie strzelamy zajęcy;

Rok 1998

 • Dolnośląska Rada Łowiecka (w jej skład wchodzą cztery rady okręgowe z Wrocławia, Wałbrzycha, Jeleniej Góry i Legnicy) wydaje album p.t. „Sudecka Kraina Łowiecka”, w której są też informacje o naszym Kole;
 • Walne Zebranie Koła zatwierdza zmodyfikowany Statut Koła;

Rok 1999

 • w Kole trzech kolegów otrzymuje po zaliczeniu szkoleniu dyplomy instruktorów strzelectwa. Są to: T. Domański, P. Mikita i A. Skarupa;
 • pierwszy raz w historii Koła nie mamy co położyć na pokocie po polowaniu hubertowskim;
 • pada rekordowa liczba lisów, 159 sztuk;

Rok 2000

 • najmarniejszy od wielu lat sezon polowań zbiorowych, na 6 polowaniach pada tylko 2 lisy i 1 dzik;
 • podjęto decyzję o wykonaniu obelisku z okazji zbliżającego się 40-lecia Koła;

Rok 2001

 • instalacja obok leśniczówki w Wilczkowie obelisku, twórcą napisu jest T. Palewski;
 • 13 i 26 maja – cykl uroczystości w Kole z okazji 40-lecia istnienia, odsłonięcia obelisku dokonał W. Markiewicz;
 • pada pierwszy srebrnomedalowy dzik z ręki B. Buczyńskiego;
 • w łowisku pozyskujemy pierwsze jenoty;
 • M. Skarupa pozyskuje srebrnomedalowego rogacza;

Rok 2002

 • padają pierwsze norki amerykańskie uznane wreszcie za zwierzynę łowną;
 • na skutek różnic poglądów co do hodowli drobiu domowego w wolierze pomiędzy członkami Zarządu i K. Buczyńskim Koło rezygnuje z wykorzystania woliery;
 • na Walnym Zebraniu zagrożony poważną karą za czyny niegodne myśliwego, B. Buczyński, rezygnuje z przynależności do Koła i czyni to na tym samym zebraniu jego ojciec K. Buczyński;

Rok 2003

 • obchody 80-lecia PZŁ, nasze Koło wraz z innymi bierze w nich czynny udział;
 • pierwszy raz na polowaniu zbiorowym obok stawu koło leśniczówki w Wilczkowie pada 5 dzików w jednym miocie;

Rok 2004

 • po raz pierwszy płacimy tak poważne odszkodowanie łowieckie za dzicze szkody, jest to ponad 4500 zł (około 1500 USD);
 • trwają dyskusje w Kołach na temat nowej, jednolitej wersji Statutu PZŁ;
 • ZG PZŁ ustala Statut PZŁ, w którego tekście istnieją też jednolite w skali kraju uregulowania odnoszące się do statutów Kół;

Rok 2005

 • pada rekordowa w skali Koła liczba jeleni w jednym sezonie, bo aż 3 (byk, łania i cielak);
 • mamy poważne kłopoty z odzyskaniem pieniędzy (około 18 tyś. zł) za dostarczoną zwierzynę, ponieważ bankrutują niektóre organizacje prowadzące skup;
 • czterech kolegów: St. Buczyński, A. Skarupa, K. Zalewski i M. Zięba odbywa pomyślnie szkolenie dla strażników łowieckich;
 • A. Kata z powodu poważnych schorzeń rezygnuje z funkcji strażnika łowieckiego;
 • P. Mikita pozyskuje srebrnomedalowego kozła;

Rok 2006

 • Koło na Walnym Zebraniu przyjmuje zalecany przez ZG PZŁ ramowy Statut Koła;
 • zapada decyzja o budowie dużej wiaty obok leśniczówki w Wilczkowie;
 • na hubertowskim polowaniu zbiorowym nad Odrą pada pierwszy jeleń, łania, szczęśliwym strzelcem jest M. Zelny;

Rok 2007

 • wiosną członkowie Koła wykańczają zabudowę postawionej wiaty, duże zasługi w ułożeniu podłogi ma S. Buczyński;
 • P. Mikita strzela na polowaniu indywidualnym dzika o największej masie tuszy, po wypatroszeniu waży około 145 kg;
 • A. Lewandowski strzela brązowomedalowego dzika;

Rok 2008

 • w składzie Koła po odejściu M. Świerczewskiej pojawia się znowu żeński członek Koła, Marzena Mikita, żona P. Mikity i córka M. Skarupy;
 • ukazuje się druga edycja „Sudeckiej Krainy Łowieckiej”, którą nabywa większość członków Koła;
 • w nowej wiacie odbywa się pierwsze Walne Zebranie Koła;
 • pada w całym sezonie rekordowa liczba dzików, bo aż 167;
 • J. Wysocki strzela złotomedalowego kozła, a S. Wójcik brązowomedalowego;

Rok 2009

 • A. Lewandowski pozyskuje złotomedalowego dzika;
 • na polowaniu zbiorowym w lesie obok Kwietna pada aż 12 dzików, z czego 10 w jednym miocie, w tym miocie M. Gryszkiewicz strzela aż 3 sztuki, a S. Buczyński i Z. Dudek po 2, nadal pozyskanie dzików jest wysokie, w sezonie osiąga ono liczbę 145;
 • pada rekordowa liczba saren, 131 sztuk (dane odnoszą się do sezonu 2008/2009);

Rok 2010

 • ponownie majowa powódź zalewa część obwodu 160, na szczęście nieco mniej obszaru a i szkody mniejsze niż w 1997 roku;
 • z inicjatywy T. Palewskiego ponad dwudziestka kolegów sprawia sobie mundury łowieckie, koszty zakupu częściowo pokrywa Koło;
 • na polowaniu 12 grudnia na łące wewnątrz lasu koło Kwietna M. Skarupa i M. Gryszkiewicz strzelają dublety do dzików;
 • 31 grudnia M. Gryszkiewicz strzela trzy dziki na nocnej zasiadce, przy czym jednym strzałem kładzie dwa dziki.

Prawa autorskie Koło Łowieckie DANIEL Środa Śląska
Strona istnieje od 2000 r.