Łowiectwo to nasze szczęście!

Pozyskanie zwierzyny w sezonach łowieckich

Jak już wspomniano wcześniej dane odnoszące się do liczby pozyskanej zwierzyny, a szczególnie ptactwa we wczesnych latach istnienia Koła są niepełne. Z dostępnych dokumentów archiwalnych udało się zebrać w miarę pełne dane dotyczące pozyskanej zwierzyny czworonożnej, natomiast dokładne dane dotyczące pozyskania ptactwa są wiarygodne dopiero od sezonu 1990/1991. Jedne i drugie statystyki są o tyle ciekawe, iż obrazują jak zmieniał się stan liczbowy zwierzyny, kiedy pojawiły się nowe rodzaje zwierząt np. jenoty czy gęsi, czy też kiedy zaprzestano polowań na zające i kuropatwy. W przypadku zwierzyny czworonożnej nie podano wyników pozyskania kun, tchórzy i norek a w przypadku ptactwa nie odnotowano takich pozycji jak dzikie gołębie, łyski i słonki, ponieważ były one (i zwierzęta i ptactwo) pozyskiwane w niewielkich ilościach.

Pozyskanie zwierzyny czworonożnej

Sezon Jelenie Dziki Sarny Zające Lisy Jenoty Borsuki
1965/1966 - 1 8 181 5 - -
1966/1967 - - 5 130 5 - -
1967/1968 - - 5 44 2 - -
1968/1969 - 2 11 123 - - -
1969/1970 - - 9 144 3 - -
1970/1971 - 1 16 141 4 - -
1971/1972 - 1 14 141 4 - -
1972/1973 - 1 20 131 - - -
1973/1974 - 3 21 209 10 - -
1974/1975 - - 20 145 4 - -
1975/1976 - 2 17 231 4 - -
1976/1977 - - 5 122 3 - -
1977/1978 - - 10 172 6 - -
1978/1979 - 5 8 133 14 - -
1979/1980 - 3 19 111 10 - -
1980/1981 - 9 35 117 9 - -
1981/1982 - 7 31 85 14 - -
1982/1983 - 5 48 160 1 - -
1983/1984 - 4 23 168 2 - -
1984/1985 - 9 24 144 10 - -
1985/1986 - 22 24 114 12 - -
1986/1987 - 17 25 39 10 - -
1987/1988 - 19 24 37 18 - -
1988/1989 - 16 24 58 13 - -
1989/1990 2 7 34 161 7 - -
1990/1991 - 7 40 119 8 - -
1991/1992 2 3 92 157 7 - -
1992/1993 - 10 110 196 17 - -
1993/1994 2 5 65 161 18 - 3
1994/1995 - 12 48 110 14 - 4
1995/1996 - 8 48 139 36 - -
1996/1997 - 15 56 24 51 - -
1997/1998 1 14 42 1 111 - 4
1998/1999 - 24 39 - 137 - -
1999/2000 - 20 47 - 159 - 6
2000/2001 - 28 50 - 88 - 2
2001/2002 - 38 51 - 1o8 3 3
2002/2003 - 40 55 - 147 6 3
2003/2004 - 37 68 - 104 6 10
2004/2005 - 36 80 - 133 5 3
2005/2006 3 50 88 - 118 27 10
2006/2007 1 23 104 - 32 4
2007/2008 1 71 82 - 64 29 20
2008/2009 3 167 91 - 66 36 23
2009/2010 3 147 131 - 98 46 22

W sierpniu 2010 roku padł pierwszy szop-pracz w naszym łowisku.

Pozyskanie ptactwa

Sezon Bażant Gęś Kaczka Kuropatwa
1990/1991 4 - 160 101
1991/1992 11 - 220 115
1992/1993 36 - 219 102
1993/1994 10 - 100 132
1994/1995 27 - 139 225
1995/1996 27 - 109 171
1996/1997 9 - 78 4
1997/1998 4 - 81 3
1998/1999 12 3 197 -
1999/2000 45 - 238 -
2000/2001 41 - 172 -
2001/2002 19 - 159 -
2002/2003 41 - 200 -
2003/2004 31 - 121 -
2004/2005 30 - 56 -
2005/2006 32 1 14 -
2006/2007 92 4 32 -
2007/2008 80 12 52 -
2008/2009 80 6 60 -
2009/2010 80 15 65 -

Prawa autorskie Koło Łowieckie DANIEL Środa Śląska
Strona istnieje od 2000 r.