strona główna forum dyskusyjne


szukaj słów: w dziale:
Członkostwo w kole

NrDataTreść pytania
187404/02/2013Czy myśliwy jest zobowiązany do poinformowania policji lub innych służb o swoim wyjeździe za granicę, na okres dłuższy niż 1 miesiąc i czy powinien na ten okres zdeponować broń?
187228/01/2013Posiadam uprawnienia sędziego instruktora strzelectwa myśliwskiego. Na własną prośbę jestem czasowo zawieszony w prawach członka PZŁ. Czy mogę korzystać z tych uprawnień?
187128/01/2013Czy łączenie funkcji Gospodarza Obwodu Łowieckiego z funkcją Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej jest zgodne czy nie?
186621/01/2013Czy na Walnym Zgromadzeniu może być realizowany zawarty w proponowanym porządku obrad przez zarząd koła punkt wykluczenia członka koła który posiada zwolnienie lekarskie z wskazaniem przebywania w łóżku i zwolnienie takowe dostarczył przez kolegę przed rozpoczęciem zgromadzenia?
185804/01/2013Czy w świetle prawa konsekwencją ze niepłacenie składek PZŁ może być utrata pozwolenia na broń?
181708/11/2012Poluję od 2005 roku i dotychczas członkostwo w kole przebiegało bezproblemowo, jednak ostatnio moja sytuacja materialna pogorszyła się nie pozwalając mi praktycznie uprawiać łowiectwa. Czy jest prawna możliwość zawiesić członkostwo w kole łowieckim na okres 2 lat (lub wziąć urlop w kole łowieckim) co mam nadzieje wiązałoby się ze zwolnieniem w opłacaniu składek, wykonywaniu prac, polowaniu?
180724/10/2012Czy jeżeli w kole była podjęta uchwała, że najbliższa rodzina tj. dzieci i itp. są przyjmowani na zasadach ulgowych tj. za około 500 zł tzw. wpisowej opłaty, zarząd koła może żądać dziś w tym przypadku 3000 zł argumentując, że to jest uchwała PZŁ i dotyczy wszystkich bez wyjątku?
180619/10/2012W 2011 r. na posiedzeniu zarządu koła był przyjmowany kandydat do odbycia stażu. Ponieważ kandydat deklarował wstąpienie do koła po odbyciu stażu, Prezes tegoż koła nakazał kandydatowi wybudowanie ambony oraz paśnika dla sarn. Następnie podczas polowania zbiorowego stażysta wraz ze swoim opiekunem oraz ojcem stażysty członkiem tegoż koła zapytali prezesa skąd mają wziąć materiały do budowy w/w urządzeń. Prezes odparł, że jego to nie obchodzi i jak młody chce mieć staż zaliczony i wstąpić do koła to ma urządzenia wykonać. Stażysta wykonał w/w urządzenia i dostarczył do magazynu koła a gdy zapytał gdzie ma je ustawić w terenie uzyskał odpowiedź, że zarząd nie może od niego żądać takowych urządzeń i do dnia dzisiejszego urządzenia leżą przy magazynie koła. Stażyście staż zaliczono, zdał egzaminy i złożył deklarację o przyjęcie do koła. Po czterech miesiącach przyszła odmowa przyjęcia do koła. W związku z powyższym proszę o poradę jak sprawę załatwić do końca niekoniecznie polubownie.
180006/10/2012Czy myśliwy, który z różnych przyczyn nie opłacił składki członkowskiej do PZŁ w wyznaczonym terminie ma prawo nadal wykonywać polowanie?
179528/09/2012Czy mogę uczestniczyć jako obserwator w Walnym Zgromadzeniu Koła Łowieckiego, jeśli nie jestem myśliwym. (Jest to Koło do którego należy mój tata). Na WZ będzie rozpatrywana sprawa dotycząca mojego taty. Czy osoba z zewnątrz może przebywać na WZ? Czy należy wcześniej o tym poinformować Zarząd Koła?
179328/09/2012Jeżeli odzyskam pozwolenie na broń a jestem nadal członkiem PZŁ i opłacam reguralnie składki czy czeka mnie powtórny egzamin łowiecki?
176406/07/2012Czy istnieje jakieś przeciwwskazanie, aby dwaj gospodarze naszych dwóch obwodów łowieckich pełnili jednocześnie funkcję vice-łowczych w kole, oczywiście powołani przez Walne Zgromadzenie?
176306/07/2012Będziemy chcieli nie udzielić Prezesowi koła absolutorium, a później go odwołać. Naszym kandydatem na nowego Prezesa ma być myśliwy, który w przeszłości pracował w SB na stanowisku oficerskim. Niektórzy koledzy twierdzą, że ze względu na swoją przeszłość nie może pełnić funkcji w kole, na podstawie jakiejś uchwały zabraniającej byłym SB-kom przez 10 lat pełnienie funkcji w organizacjach społecznych. Czy rzeczywiście może to dotyczyć pełnienia funkcji w Zarządzie koła na stanowisku Prezesa?
176006/07/2012Zostałem przyjęty na staż do Koła Łowieckiego. Po odbyciu stażu i zdaniu egzaminów złożyłem podanie o przyjęcie mnie do Koła Łowieckiego. Decyzją zarządu koła nie zostałem przyjęły w poczet członków koła. W związku z powyższym odwołałem się do Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie koła z powodu błędów formalnych cofnęło sprawę do ponownego rozpatrzenia do Zarządu Koła. Zarząd Koła tak jak poprzednio rozpatrzył moje podanie negatywnie. W związku z powyższym po raz kolejny korzystając z przysługującego mi prawa odwołałem się od decyzji zarządu do Walnego Zgromadzenia. Tam już po zachowaniu wymogów proceduralnych przystąpiono do głosowania na temat przyjęcia, mojej osoby w poczet członków koła. Dodam, że sprawa dotyczy dwóch kandydatów. Po zakończeniu głosowania Komisja skrutacyjna ogłosiła wyniki, które wskazywały na to, że zarówno ja jak i kolego nie otrzymaliśmy wystarczającej liczby głosów. Krótko mówiąc odpowiednio dostaliśmy 4 i 7 głosów, na 23 uprawnionych do głosowania. Cóż pomyśleliśmy, że nas nie chcą i sprawa jest zakończona. Jednak po zebraniu rozdzwoniły się do nas telefony gdzie koledzy myśliwi sygnalizowali nam, że prawdopodobnie doszło do sfałszowania wyników głosowania a nawet pojawiły się głosy, że co niektórzy widzieli jak dochodziło do fałszowania. W związku z powyższym za namową kolegów myśliwych zebraliśmy oświadczenia od nich na piśmie, że głosowali na nas i że uważają, że coś w tym głosowaniu odbyło się nie tak jak powinno. I tu pojawia się nasze pytanie, co my, jako poszkodowani w tej sprawie możemy zrobić?
175806/07/2012Jestem członkiem zarządu naszego koła, zbliża się WZ i nurtuje mnie taka sprawa. Jeden z kolegów od początku roku został na własną prośbę i za zgodą zarządu koła urlopowany na dwa lata z uwagi na stan zdrowia. Kolega czuje się na tyle dobrze, że chciałby uczestniczyć w WZ. Czy jest to możliwe? Czy mamy go wliczać np. do kworum, czy może głosować?
174827/06/2012Zarząd skreślił myśliwego z listy członków koła za nieuregulowanie innych płatności na rzecz koła. Myśliwy się odwołał do WZ. Odbyło się WZ. Po głosowaniu komisja skrutacyjna podała wyniki: 8 głosów za uchyleniem uchwały Zarządu, 7 głosów przeciw, jeden głos nieważny. Obecnych było 16 członków. Przewodniczący zamknął WZ. Część kolegów się rozjechała, pozostało 9 członków. Jeden z kolegów przy świadkach przeglądnął ponownie karty do głosowania. Po analizie okazało się, iż komisja skrutacyjna popełniła błąd uznając prawidłowo choć słabo skreślony głos za nieważny. Prawidłowy wynik głosowania jest 8 do 8, czyli WZ nie uchyliło uchwały zarządu. Po wykryciu błędu członkowie obecni przy opisanym fakcie stworzyli protokół z wykrycia błędu. Poinformowano również część kolegów którzy się rozjechali do domów aby wrócili i potwierdzili pomyłkę komisji. Koledzy nie wyrazili chęci powrotu. Członek komisji skrutacyjnej posiada zapieczętowane karty do głosowania a przewodniczący WZ dwa protokoły - właściwy oraz stwierdzający błąd. Jak powinien postąpić Zarząd koła w powyższej sytuacji?
174426/06/2012Czy istnieje ze strony prawnej możliwość wyciągnięcia konsekwencji wobec osób, które nie stawiły się na WZ?
173821/06/2012Proszę o opinię w temacie Statutu PZŁ par. 37 ust. 2 "Poza wyjątkiem, wynikającym z ust. 4, przyjęcie członka Zrzeszenia do koła dokonuje zarząd po wysłuchaniu zainteresowanego" w kontekście tego samego par. ust. 4 "Od uchwały o odmowie przyjęcia do koła zainteresowanemu przysługuje odwołanie".
173518/06/2012Czy wg przepisów istnieje możliwość uregulowania wpisowego do koła po roku czasu? Nadmieniam, że myśliwy został przyjęty do koła w zeszłym roku i do tej pory nie wpłacił wpisowego. Zarząd twierdzi, ze myśliwy ma jeszcze czas na uregulowanie należności?
173314/06/2012Czy wpisowe do koła musi być uiszczone z góry jednorazowo czy zarząd koła może rozłożyć wpisowe na raty?
poprzednia   1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 z 14   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.