strona główna forum dyskusyjne

szukaj słów: w dziale:

PYTANIA DO PIOTRA ŁAWRYNOWICZA, CZŁONKA NRŁ I ŁOWCZEGO W OKRĘGU GDAŃSKIM

Pytania do serwisu:
NrDataTreść pytania
1859 08/01/2013 Jeśli odszkodowanie za straty w uprawie nie zostanie wypłacone rolnikowi w ustawowym terminie 30 dni od sporządzenia protokołu szacowania szkody, czy może on domagać się dodatkowo odsetek od zaległego odszkodowania i czy w świetle prawa można dogadać się z rolnikiem i rozłożyć płatność na raty?
1858 04/01/2013 Czy w świetle prawa konsekwencją ze niepłacenie składek PZŁ może być utrata pozwolenia na broń?
1857 04/01/2013 Czy możliwy jest podział 1 koła na 2 z jednoczesnym podziałem obwodów pomiędzy istniejące a powstające koło w taki sposób, aby wyodrębniający otrzymał jeden obwód który nie wraca do puli ogólnej? Jeśli tak, to jak to formalnie powinno wyglądać?
1856 03/01/2013 W okresie grudnia kolega wykonywał polowanie indywidualne na dziki i jelenie mając z sobą jednego a następnie dwa psy, które były puszczone luzem. Zarząd koła twierdzi, że popełnił wykroczenie polując indywidualnie na zwierzynę grubą z psami puszczonymi luzem. Za wymienione wykroczenie ma zostać rozpatrzony i ukarany. Czy Zarząd koła postępuje zgodnie z prawem?
1855 03/01/2013 Czy jest przepis prawny regulujący ilość zwierzyny branej na użytek własny? Spotkałam się z twierdzeniem, że nie można więcej niż 20%, bo wiąże się to z przepisami weterynaryjnymi. A jeśli jest tak faktycznie, to gdzie szukać takiego przepisu? Od jakiej ilości liczyłoby się %, w jakiej wysokości byłby, czy dotyczyłby roku łowieckiego, czy księgowego?
1854 02/01/2013 Sytuacja na polowaniu zbiorowym: Pierwszy myśliwy strzela łanię i lisa, drugi myśliwy strzela cielaka, trzeci dzika, czwarty dzika, a 5 i 6 myśliwy po lisie. Czy prowadzący polowanie mógł uhonorować tytułem "Króla polowania" pierwszego myśliwego, pominąć drugiego i zdecydować o tym, że "Wicekrólami polowania" zostają trzeci i czwarty myśliwi?
1853 27/12/2012 Na zbiorowym polowaniu sylwestrowym (tata jest myśliwym a ja byłam w nagance) zastrzelony został nasz pies. Zastrzelił go kuzyn prowadzącego polowanie - jest z innego koła. Pomijam już fakt, że strzelał w miot, gdy naganka była blisko. Zastrzelił 3 dziki, które mój pies prosto na niego wyprowadził. Pies cały czas głosił a na szyi miał obrożę odblaskową więc jego obecności nie dało się nie zauważyć a mimo to "myśliwy" strzelał. Jedna z kul trafiła psa w głowę. Myśliwy za to polowanie otrzymał medal króla polowania. O ile jestem w stanie zrozumieć, że wypadki się zdarzają i można psa stracić, to nie mogę pogodzić się z tym, że w takiej sytuacji myśliwy otrzymuje medal króla. I stąd moje pytanie czy w takiej sytuacji słusznie wręczono medal?
1852 27/12/2012 Byłem na nocnym polowaniu indywidualnym. Wieczorem na drugi dzień otrzymałem wiadomość, że posądzają mnie o strzelanie do sarny czego nie uczyniłem. Poinformowano mnie, że znaleziono farbę na śladach, który zostawił mój samochód. Do wyjaśnienia sprawy zarząd koła zatrzymał mi odstrzały indywidualne i zakazał polowań indywidualnych. Czy zarząd koła ma takie prawo?
1851 27/12/2012 Na polowaniu zbiorowym kolega strzelił wycinka, a do pozyskania były tylko warchlaki i przelatki, więc przekroczył plan pozyskania. Co powinien zrobić ZK a szczególnie Łowczy?
1850 20/12/2012 W świetle wyroku TK mam pytanie. Jak wygląda sprawa zawieszenia myśliwego w prawach do polowania na zwierzynę płową za upolowanie osobnika na dwa czerwone? Czy taka kara jest zgodna z wyrokiem TK?
1849 20/12/2012 Czy obowiązuje formalny druk listy obecności/sprawozdania z polowania?
1848 20/12/2012 Czy lista obecności myśliwych może ewentualnie być sporządzona na "brudno" przez prowadzącego, później podyktowana np łowczemu telefonicznie, który to spisze ją ponownie, podpisze z.up i zamieści w dokumentacji koła?
1847 18/12/2012 Czy rezygnacja z pracy w Zarządzie wypowiedziana przez Łowczego na posiedzeniu Zarządu Koła (zaprotokołowano) w obecności pozostałych członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej (łącznie siedem osób) skutkuje zaprzestaniem pełnienia funkcji w Zarządzie? Jeżeli tak, to od kiedy należy przyjąć moment zaprzestania pełnienia funkcji członka Zarządu w rozumieniu &72p.2,3 Statutu PZŁ.
1846 18/12/2012 Czy a jeśli tak, to kto może zdecydować na zbiórce przed polowaniem o zmianie (tzn. "dodaniu") listy gatunków zwierzyny dopuszczonych do odstrzału? Jeśli tak, to czy można to zrobić telefonicznie? Czy może tego dokonać samodzielnie prowadzący polowanie?
1845 18/12/2012 Jakie mogą być skutki polowania zbiorowego w innym łowisku niż było zgłoszone zgodnie z prawem?
1844 18/12/2012 Zarząd w wysłanym do członków koła komunikacie podał następującą prośbę: "Zarząd zwraca się z prośbą, aby każdy myśliwy udający się na polowania indywidualne dokonał zgłoszenia telefonicznego lub poprzez wysłanie smsa do Kolegi Łowczego z informacją o wyjściu w teren z podaniem miejsca polowania." Czy w/w prośba jest zgodna z prawem, czy zarząd może żądać jej bezwarunkowego spełniania? Czy myśliwy, który nie zgłosi telefonicznie swojego zamiaru udania się na ambonę, zwyżkę, podchód, może zostać w jakiś sposób ukarany przez organy koła? Czy istnieją jakieś przepisy prawne, zgodnie z którymi członek koła musi stosować się do próśb zarządu?
1843 18/12/2012 Zarząd koła ustalił kryteria, które musi spełnić myśliwy, jeśli chce uczestniczyć w polowaniach na zające oraz otrzymać"odstrzał (np. wykonać prace gospodarcze lub zapłacić ekwiwalent, uczestniczyć w określonej liczbie polowań na lisy, nie zalegać ze składkami itp.). Czy taka uchwała zarządu jest zgodna z prawem? Czy zarząd może nie dopuścić członka, który nie wywiązał się z określonych w takiej uchwale obowiązków do polowania zbiorowego lub indywidualnego? Czy w/w kryteria obowiązują również członka ORŁ?
1842 18/12/2012 W lutym tego roku zostały zgłoszone do PZŁ przewinienia łowczego takie jak: chodził na polowania indywidualne w sezonie 2011/2012 od października nie wpisując się w ogóle w książkę wyjść. Z początkiem stycznia pozyskał jedną łanię oraz jedną sarnę i dostarczył do punktu skupu. 16 stycznia pozyskał dwie łanie też dostarczył do skupu, ani razu nie wpisując się do książki wyjść w łowisko. 21 stycznia były porobione zdjęcia książki wyjść i zaczął się wokół tej sprawy szum. Łowczy od razu poprzerabiał w książce wpisy wpisując na 15 stycznia wszystkie trzy łanie i jedną sarnę w jednej rubryce, wpisując przy tym dwa oddane strzały. Zdjęcia książki oryginalnej i zdjęcia po przeróbce łowczego zostały dostarczone przez kilku myśliwych do PZŁ. Rozpatrywała tą sprawę Rada Łowiecka, która zawiesiła łowczego w czynnościach i oddała sprawę do rzecznika dyscyplinarnego, który wszczął postępowanie dyscyplinarne przeciw łowczemu. Rzecznik w tej sprawie we wrześniu 2012 przesłuchał łowczego, prezesa i dwóch myśliwych i na tym sprawa ucichła. Zgłoszenie o łamaniu przez łowczego praw łowieckich było w lutym 2012 i do tej pory sprawa się jeszcze nie wyjaśniła. Jakie terminy ma rzecznik w prowadzeniu takiej sprawy lub gdzie można to poruszyć?
1841 18/12/2012 Zarząd Koła planuje zmienić rejon polowania zbiorowego w obwodzie (utrzymując termin i godzinę polowania). Mimo iż nadleśnictwu podaje się wyłącznie termin polowania ZK podaje im też miejsce polowania (na ich prośbę). Czy w związku z tym o powyższej zmianie należy powiadomić nadleśnictwo i gminę?
1840 17/12/2012 Wiem, że Sądy Łowieckie i Rzecznicy "upadli". A jak wygląda sprawa karania zgodnie z Statutem (mam na myśli kary tzw. statutowe) np. nakładane przez Zarząd koła? Czy na dzień dzisiejszy Zarząd koła nie ma żadnych "środków "dyscyplinujących?

poprzednia 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 z 105 następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.