Łowiectwo to nasze szczęście!

Odeszli do Krainy Wiecznych Łowów

Wielu z nas, członków Koła „Daniel”, to osoby w zaawansowanym wieku i muszą się liczyć z tym, że czas jaki im został dany przez Stwórcę kiedyś się skończy. W Kole przyjęto, że w tej ostatniej drodze towarzyszymy naszym kolegom, a z funduszy Koła kupowany jest wieniec, który składamy na ich grobie. Zawsze z ogromnym żalem żegnamy naszych kolegów, których śmierć wyrwała z naszych szeregów, lecz pocieszamy się tym, że być może będą mogli dalej uprawiać swoje hobby. Pamięć o nich towarzyszy też naszym polowaniom hubertowskim.

 • Aniećko Bronisław
 • Balcerak Zdzisław
 • Bednarek Władysław
 • Chalicki Edward
 • Dudek Edward
 • Gombrych Leszek
 • Karnas Andrzej
 • Kitlasz Bogdan
 • Kobylarz Walenty
 • Kociuba Stanisław
 • Kociuba Wacław
 • Zemlik Czesław
 • Małaszkiewicz Ryszard
 • Marcinkowski Tadeusz
 • Markiewicz Walenty
 • Mierzwa Jan
 • Pastuszko Jan
 • Poterek Jan
 • Prymas Czesław
 • Raczyński Stanisław
 • Rogowski Stanisław
 • Szoda Feliks
 • Tomków Włodzimierz
 • Wiatrzyk Andrzej
 • Zakrzewski Jan

Można przypuszczać, że w „Krainie Wiecznych Łowów” polują też inni nasi koledzy, którzy byli członkami naszego Koła i w którymś okresie je opuścili, jednakże dokładne wiadomości o roku, w którym dosięgła ich śmierć są tylko o osobach wymienionych wyżej.

Prawa autorskie Koło Łowieckie DANIEL Środa Śląska
Strona istnieje od 2000 r.