strona główna forum dyskusyjne


szukaj słów: w dziale:
Walne Zgromadzenie

NrDataTreść pytania
124920/10/2010Jaki jest status prawny dostarczonego bez potwierdzenia członkom koła zawiadomienia o Walnym zebraniu które ponadto nie zostało podpisane przez żadnego członka Zarządu i czy uchwały w taki sposób zwołanego WZ będą ważne.
124615/10/2010Czy WZ Koła może podjąć uchwałę dot. przepadku trofeum na rzecz Koła za otrzymanie 2 punktów czerwonych? Czy można karać dwukrotnie myśliwego za ten sam czyn? ZO ukarał go zawieszeniem...
123907/10/2010WZ uchwaliło obowiązkowe odpracowanie dwóch dniówek, zwalniając z tych prac członków zarządu jako już pracujących na rzecz koła. Czy członkowie KR nie pracują na rzecz koła? Czy maja prawo do uwzględnienia ich pracy? Czy członkowie powyżej 70 roku życia maja prawo do zwolnień z takich prac?
123807/10/2010Czy WZ może podjąć uchwałę zobowiązującą każdego członka koła do odstrzału dwóch lisów lub zapłaty za niewykonanie tego odstrzału po 30 zł za sztukę. Polowanie nie jest obowiązkiem karalnym...
123605/10/2010Czy zarząd koła ma prawo przesunąć rozpoczęcie sezonu na dany rodzaj zwierzyny? Np. rozpoczęcie sezonu na kaczki z 15.08 na 20.09. Jeśli tak to z jakich rozporządzeń to wynika?
123404/10/2010Na WZ członków koła w tej samej sprawie sprawie zgłoszono dwa wnioski. Po głosowaniu pierwszego wniosku prowadzący zebranie odstąpił od głosowania drugiego wniosku, stwierdzając, że po rozpatrzeniu pierwszego jako najdalej idącego głosowanie drugiego nie jest potrzebne. Wniosek Zarządu dotyczył podjęcia uchwały dot. zmiany zasad wypłaty delegacji za dostarczenie tuszy do punktu skupu. Pierwszy wniosek, złożony przez członka koła zakładał pozostawienie uchwały bez zmian. Drugi wniosek, złożony przez członka koła zakładał odstąpienie od wypłaty delegacji. Przy głosowaniu pierwszego wniosku: za - głosowało 6 osób, przeciw – 4, wstrzymało się 17. I na tym głosowanie zakończono. W mojej ocenie drugi wniosek powinien głosowany. Jaka jest opinia prawnika w tej sprawie?
122524/09/2010ZK działa w oparciu 0 §62 ust. 8 statutu w składzie 2 członków zarządu + trzeci dokoptowany po WZ z głosem doradczym. Na posiedzeniu zarządu w głosowaniu nad zwołaniem NWZ jest 1:1. Co zrobić w tej sytuacji? NWZ ma być wybór lub uzupełnienie KR. Jeżeli chodzi o uzupełnienie to za jest skarbnik, jeżeli chodzi o wybór to za jest sekretarz koła, p.o. prezesa.
122323/09/2010Czy odwołanie do Zarządu Okręgowego PZŁ od uchwały Walnego Zgromadzenia wstrzymuje karę?
121916/09/2010Mam prowadzić walne w kole, w którym jestem członkiem niemacierzystym i w związku z tym mam pytanie. Czy możemy przez cały rok funkcjonować z vice pełniącym obowiązki? Czy możemy ograniczyć skład zarządu do 4 osób, po prostu nie wybierać prezesa na ten rok? Powinna być chyba na ten temat stosowna uchwała?
121716/09/2010Mam prowadzić walne w kole, w którym jestem członkiem niemacierzystym i w związku z tym mam pytanie. Prezes i skarbnik sami rezygnują z funkcji, a najprawdopodobniej i tak mieliby kłopoty z uzyskaniem absolutorium, gdyż nie wykonali uchwały poprzedniego walnego i koło straciło kilkanaście tysięcy złotych - chodzi o straty na akcjach - nie zmienili na spokojne lokaty bankowe. Czy oprócz w/w sankcji może im coś jeszcze grozić?
121614/09/2010Czy wyłoniony w trybie § 62 ust. 8 łowczy koła może przewodniczyć sytuacji obradom WZ?
121514/09/2010Czy na WZ powinniśmy głosować dwie uchwały nad absolutorium w sytuacji kiedy od 1.04.2008 do 26.06.2008 zarząd koła działał w pełnym składzie i od 27.06.2008 dwaj członkowie zarządu zostali zawieszeni przez ZO a zarząd sprawował ZK wyłoniony w trybie § 62 ust. 8 Statutu i czy dla tego zarządu powinna być druga uchwała o absolutorium od dn. 28.06.2008 (WZ) do 31 marca 2009.
121310/09/2010Walne zebranie pod koniec kwietnia uchwaliło zmianę dotychczasowej księgowej na biuro rachunkowe. Uchwały podejmuje się na dany sezon, więc zarząd został zobowiązany do znalezienia najlepszej oferty. W uchwale jednak nie określono ścisłej daty czyli np.1 czerwiec. W jakim okresie zarząd musi wykonać taką uchwałę?
121210/09/2010Zarząd Koła ukarał myśliwego karą zawieszenia na 3 miesiące. Zainteresowany odwołał się do WZ, które uwzględniło odwołanie. W tej sytuacji Zarząd postanowił wymierzyć karę nagany. Czy uchwała WZ kończy bieg sprawy, czy Zarząd może dalej karać w tej samej sprawie?
121110/09/2010Jaki jest status prawny uchwalonych przez Walne Zebranie uchwał których tematyka nie była objęta porządkiem obrad a zostały zgłoszone w trakcie zebrania.
121009/09/2010ZK skreślił zgodnie ze Statutem PZŁ członka za niezapłacenie należnych płatności. Skreślony odwołał się do WZ. WZ podtrzymało uchwałę ZK. Gdzie skreślony i w jakim terminie może się odwołać?
120603/09/2010Jaką decyzję powinien podjąć przewodniczący WZ, gdy tuż przed głosowaniem absolutorium dla członków ZK, prezes składa rezygnację ze stanowiska. Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź.
120503/09/2010Jak ma się zachować KR gdy do WZ zarząd nie udostępnił dokumentacji finansowej do kontroli, a termin walnego wyznaczony. Co powoduje brak sprawozdania KR z oceny ZK czy wtedy walne może być przerwane przez KR i może się odbyć w następnym terminie?
120019/08/2010Dwaj członkowie ZK na podstawie decyzji ZO zostali zawieszeni w prawach członków PZŁ. Na Walnym Zgromadzeniu w czerwcu 2008 wniosek ZO o ich odwołanie z funkcji nie przeszedł. ZK w oparciu o §62 p.8 Statutu Zarząd Koła powierzył pełnienie ich obowiązków innemu członkowi koła. Członkowie ZK są nadal zawieszeni i wygląda na to, że będą dalej wisieć. Czy w tej sytuacji na najbliższym walnym muszą nastąpić wybory uzupełniające gdyż wydaje się, że w świetle powyżej zacytowanego paragrafu taka sytuacja może trwać do najbliższego walnego.
119719/08/2010Skarbnik koła w połowie marca br. złożył rezygnację z pełnionej funkcji. ZK do czasu WZ nie znalazł odpowiedniego kandydata na tą funkcję. Podczas WZ nikt z zebranych nie wyraził zgody na bycie skarbnikiem. Wobec tego uzgodniono, że były skarbnik będzie pełniący obowiązki. Czy tak rozwiązana sytuacja jest zgodna ze Statutem? Co ma zrobić przewodniczący WZ, jeżeli nie dochodzi do wyboru skarbnika?
poprzednia   10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 z 25   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.