strona główna forum dyskusyjne


szukaj słów: w dziale:
Walne Zgromadzenie

NrDataTreść pytania
152426/10/2011ZK w związku z zagrożeniem nie wykonania planu pozyskania sarn rogaczy podjął decyzję - Myśliwy selekcjoner, który nie pozyska w sezonie łowieckim ani jednego sarny rogacza, nie otrzyma w tym samym sezonie zezwolenia na pozyskanie sarny kozy i koźlęta. Uchwały WZ w zasadach wypisywania odstrzałów na polowania indywidualne na ten temat nic nie mówią. Czy ZK ma prawo podjąć taką decyzję?
151518/10/2011Na WZ zarząd uzyskał pełnomocnictwo do ogranizacji polowania komercyjnego jeden raz w roku tj. w sezonie 2011/2012 tylko na dziki jako eksperymentalne polowanie, aby posiadać wiedzę czy będzie się nam opłacało organizować takie polowania w przyszłości. Po otrzymaniu uchwał z ostatniego WZ okazało się, że uchwała brzmi: „Udziela się zarządowi koła pełnomocnictwa do ogranizacji polowań komercyjnych w roku 2011/2012.” W uchwale tej nie zawarty jest rodzaj jakiejkolwiek zwierzymy pomimo, że na WZ ustalono, że będą to tylko dziki. Moje pytanie brzmi: wobec powyższego faktu łowczy koła planując zwierzynę do pozyskania na polowaniu komercyjnym może wpisać następująca zwierzynę: ogólnie sarny, jelenie, dziki. Jakie wiążą się z tym konsekwencje dla łowczego, jeżeli może okazać się, że tejże uchwale komisja uchwał i wniosków nadała w ogóle inne brzmienie, niż to było przegłosowane.
150812/10/2011Czy osoby spoza zarządu koła mogą być typowane do odznaczeń łowieckich: brązowy, srebrny i złoty medal? Chodzi mi głównie o myśliwych, którzy ciężko pracują na rzecz gospodarki łowieckiej. W kole, w którym poluję medale przyznawane są tylko osobom z zarządu koła. Prezes koła twierdzi, że osoby, które nie były i nie są w zarządzie nie mają prawa być wybierani do odznaczeń.
150408/10/2011ZK zwołał Nadzwyczajne WZ w połowie roku gospodarczego i w porządku obrad umieścił jeden punkt – "Podjęcie uchwały w sprawie nabycia działki z budynkiem". Koszt kupna tej działki to 35 000 zł. Czy zasadny jest zakup bez zmiany budżetu (preliminarz budżetowy na rok 2011/12 nie zakładał w kosztach zakupu działki)?
148401/08/2011Czy członek koła zawieszony przez ZK na okres 1 roku w prawach do wykonywania polowań, który odwołał się od tej decyzji do WZ a WZ utrzymało karę ma prawo odwołania się do ZO?
148129/07/2011Zarząd KŁ chce przedstawić na WZ projekt uchwały (do zatwierdzenia). Projekt przewiduje wydzielenie w obwodzie dzierżawionym przez Koło dwóch łowisk gdzie nie będzie wolno polować członkom Koła, a gdzie będą mogli tylko polować indywidualnie i zbiorowo myśliwi cudzoziemscy. Czy taka uchwała, jeśli zostanie zatwierdzona przez Walne, nie będzie ograniczeniem praw członków Koła? Czy taka uchwała będzie zgodna ze Statutem PZŁ, Prawem Łowieckim i Regulaminem Polowań?
148027/07/2011Z WZ dotychczas przyjmowaliśmy jedną uchwałę. Obecnie chcemy przyjąć kilkanaście pojedynczych. Czy można zapisać w nowej (pojedynczej), że "WZ stwierdza, że w dniu ..... 2010 roku wybrano ZK w składzie ...." (jest taki punkt w porządku obrad). Chcemy by ta poprzednia straciła moc a w niej jest zapis dotyczący wyboru min. ZK, KR, delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ. Czy należy ją jednak zostawić a uchylić te paragrafy, które będziemy zmieniać teraz?
147927/07/2011Kto może rozpocząć obrady Walnego Zgromadzenia jeżeli jest nieobecny prezes koła a ZK nie wybrał spośród siebie osoby go zastępującej. Czy może to zrobić członek ZK?
147825/07/2011Proszę o wskazanie kompetencji (WZ czy ZK): 1. założenie i prowadzenie strony internetowej; 2. miejsce przechowywania sztandaru koła; 3. określenie komu (oprócz myśliwych koła) można przyznać odznakę koła; 4. dzierżawienie działek dla potrzeb koła; 5. typowanie szkół do współpracy; 6. czasookres wydawania i przedłużania upoważnień do wykonywania polowań indywidualnych; 7. organizacja balu myśliwskiego.
147725/07/2011Nasz myśliwy "narozrabiał", został ukarany (na własną prośbę odszedł z naszego Koła) po paru latach wystąpił z pismem do naszego Zarządu Koła o przyjęcie go w poczet myśliwych. Zarząd Koła odpowiedział negatywnie, ale wrzucił ten problem na walnym i to my musieliśmy przegłosować, czy go chcemy, czy nie, (nie przeszedł) i pytanie: czy on nie będąc naszym myśliwym miał prawo się odwoływać do Walnego i czy Zarząd po negatywnym rozpatrzeniu jego prośby, miał prawo wrzucić ten temat na WZ myśliwych?
146618/07/2011Podczas WZ Kolega prezes nie uzyskał absolutorium i został zgłoszony wniosek o uzupełnienie składu zarządu o funkcję prezesa na tym samym WZ. Na to stanowisko została zgłoszona kandydatura Łowczego i jeszcze jednego z kolegów. Gdyby Łowczy nie uzyskał wymaganej ilości głosów a tym samym nie objął funkcji prezesa czy zgodnie ze statutem ramowym PZŁ Kolega Łowczy pełni nadal swoją funkcję w zarządzie czy też musi być ponownie wniesiony wniosek o uzupełnienie składu zarządu o funkcje Łowczego?
146202/07/2011Czy Zarząd Koła może uchwałą Walnego Zgromadzenia przemieścić książkę ewidencji do domu Łowczego Koła ,a dopiero pod jego nieobecność książka jest ogólnie dostępna w skrzynce?
145927/06/2011Czy uchwała WZ może nakazać (w określonym terminie) zakup za własne pieniądze członkom koła munduru myśliskiego?
145717/06/2011Czy kandydat przyjęty na staż do koła ma prawo być obecny i zawierać głos w sprawach działalności koła na Walnym Zgromadzeniu?
145517/06/2011W porządku obrad WZ w pkt. 15 jest zapis: Zgłaszanie i omówienie projektów uchwał. Natomiast w pkt.16 umieszczono zapis: Głosowanie uchwał przedłożonych przez Komisję Uchwał i Wniosków. Czy WZ wobec powyższych zapisów jest władne podjąć jakiekolwiek nowe uchwały? Członkowie koła nie wiedzą jakie uchwały mogą się pojawić na zebraniu i czego mają dotyczyć.
145417/06/2011Jaki jest sposób postępowania na Walnym Zgromadzeniu (sprawozdawczym) jeżeli jeden z członków zarządu zrezygnował z pełnienia funkcji lub nie uzyskał absolutorium? We wcześniejszych wyborach członków Zarządu wybierano oddzielnie na każde stanowisko. Czy mimo, że nie ma tego w porządku obrad należy przeprowadzić wybory? Czy wybory całego Zarządu czy tylko na jedna funkcję? Czy inny członek Zarządu może kandydować na to zwolnione stanowisko?
145216/06/20111. Jeżeli KR po kontroli przed WZ nie udzieliła absolutorium jednemu z członków zarządu to czy WZ zatwierdzając wniosek KR głosuje jawnie czy tajne? 2. Jeżeli WZ zatwierdziło wniosek KR o nie udzieleniu absolutorium to automatycznie przestaje pełnić obowiązki czy nadal może pełnić obowiązki jeżeli nie padnie wniosek o odwołanie w/w i podanie nowego kandydata na to stanowisko.
144606/06/2011Czy komisja uchwał i wniosków ma obowiązek zapisać w protokole wolne wnioski zgłoszone przez myśliwych, niezwiązane z uchwałami porządku obrad?
144104/06/2011ZK rozesłał zawiadomienie do członków Koła o WZ corocznym na wiosnę. Pismo zawiadamiające posiada jednak nagłówek: ZK zaprasza Kolegów na NWZ (Nadzw. Walne Zgromadzenie) i dalej oczywiście porządek obrad oraz pkt o rozpatrzeniu wniosku o wykluczenie z Koła. Czy takie niedopatrzenie w powiadomieniu o charakterze Zgromadzenia może pociągać za sobą skutki statutowe?
143421/05/2011Kto podpisuje budżet? Przewodniczący Walnego Zgromadzenia czy Prezes Koła?
poprzednia   7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 z 25   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.