strona główna forum dyskusyjne


szukaj słów: w dziale:
Opłaty w kole, finanse, składki

NrDataTreść pytania
88620/06/2007Czy zarząd koła ma prawo obciążyć mnie finansowo za niewykonane prace gospodarcze w kwocie wynikającej ze średniej z protokołów wszystkich Kolegów i ta średnia razy stawka na godz. daje obowiązująca w danym roku kwotę do zapłaty?
88002/06/2007Czy zarząd koła może wypłacić myśliwemu za wybudowanie szopy na kukurydzę 1000,00 zł. na oświadczeniem i czy powinien zostać odprowadzony podatek od takiej wypłaty?
84130/04/2007Posiadamy ciągnik rolniczy ,zamierzamy kupić stary pług i nowe opony od rolnika nie prowadzącego działalności jakie winny być dokumenty do księgowości?
81622/02/2007Czy walne zgromadzenie (ew. zarząd koła) może umorzyć lub rozłożyć na raty wpisowe do koła na pisemną prośbę zainteresowanego?
81421/02/2007Jakie minimalne wpisowe można uchwalić w kole?
81009/02/2007Czy myśliwym delegowanym zkoła do pracy w różnych komisja Zarządu Okręgowego należy się zwrot kosztów podróży do miejsc posiedzenia tych komisji? Kto ponosi te koszty? Na podstawie jakich dokumentów należy rozliczać te koszty?
80501/02/2007Czy żona skarbnika może być księgową w tym Kole Łowieckim?
80401/02/2007W ub. roku WZ podjęło uchwałę na temat wpisowego do koła, że członkowie rodzin naszych członków wpłacają 500 zł, inni 2000 zł. Ta uchwała została zakwestionowana przez ZO i jak to teraz być powinno...?
80329/01/2007Na jakiej podstawie prawnej Zarząd Koła może wydać środki finansowe na remont siedziby Koła, która będzie dzierżawiona tylko na czas określony (do 4-6 lat)?
80127/01/2007Myśliwy pobrał pozyskaną zwierzynę na użytek własny wg cen rynkowych. Czy przysługuje mu 20% rekompensata?
79716/01/2007Co radziłby Pan zrobić z tą częścią pieniędzy, którą Koło finansuje zakup munduru, a dla myśliwego jest ona przychodem?
79005/01/2007Czy członkowie zarządu koła (skarbnik i sekretarz), upoważnieni do prowadzenia i rozliczenia polowań dewizowych, zbiorowych mogą samowolnie obniżyć o 50% cenę strzelonych jeleni byków i dzików odyńców? Jeżeli nie, kto ponosi koszty utraconych wpływów dla koła?
78905/01/2007Kto ponosi odpowiedzialność, m.in. finansową, za odstąpienia realizacji uchwały walnego zebrania, że goście na polowania zbiorowe wnoszą opłatę 20 zł., prowadzący polowanie czy zarząd?
78805/01/2007Czy istnieją jakieś przepisy ustalające do spraw o jakiej wartości finansowej decyzję podejmuje zarząd, a jakie już powinny być rozpatrywane przez Walne Zebranie?
78227/12/2006Na początku grudnia przelałem elektronicznie składkę za 2007 na PZŁ, koło ma sidzibę w okregu słupskim, a mieszkam w Gdyni okręg gdański. Od stycznia chcę polować indywidualnie na lisa, kiedy mogę zgłosić się do zarządu w Gdańsku po podbicie legitymacji?
78124/12/2006Czy myśliwy , który w roku 2007 kończy 70 lat jest już uprawniony do skorzystania z 50% ulgi w składce na PZŁ?
78024/12/2006W jaki sposób winien być dokumentowany fakt dostarczenia do koła żołędzi i wypłata za nie pieniędzy osobie dokonującej sprzedaży? Co w sytuacji, gdy sprzedającym jest dziecko?
77824/12/2006Czy myśliwego, który nie opłacił składki na PZŁ, aco zatym idzie również ubezpieczenia, można dopuścić do polowania zbiorowego w styczniu?
75320/11/2006Czy uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca wysokości wpisowego podjęta w maju 2006 r. może działać i działa wstecz w stosunku do członka koła przyjętego w 2006 r., ale przed podjęciem uchwały?
75220/11/2006Jak należy stosować podjętą uchwałę zgodnie z nowym statutem odnośnie wysokości wpisowego do koła, w sytuacji, kiedy kandydat złożył deklarację i uiścił wpisowe w 2005 r. w wysokości wówczas obowiązującej, a został przyjęty po odbyciu stażu i po uzyskaniu uprawnień do polowań w roku 2006, kiedy wysokość wpisowego uległa zmianie?
poprzednia   5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 z 14   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.