strona główna forum dyskusyjne


szukaj słów: w dziale:
Opłaty w kole, finanse, składki

NrDataTreść pytania
157221/12/2011Jak w większości kół łowieckich, w trakcie polowań zbiorowych organizujemy wspólny posiłek finansowany z budżetu koła. Ostatnio pojawiło się dużo różnych sprzecznych opinii w tej sprawie, niektóre z nich bazują na sytuacji prawnej pracowników firm uczestniczących w imprezach okolicznościowych/integracyjnych. Czy należy te przychody w postaci świadczeń w naturze opodatkować i wydać wszystkim informacje podatkowe celem ujęcia w zeznaniu rocznym? Czy można znaleźć uzasadnienie tych wydatków w działalności statutowej i nie obejmować opodatkowaniem?
156711/12/2011Mam pytanie dotyczące obowiązkowych czynów społecznych, bądź też przez niektórych nazywanych pracami gospodarczymi w kole i ewentualnym ekwiwalencie finansowym za ich niewykonanie. Jak wiadomo WZ koła jako najważniejszy organ władzy w kole może podjąć decyzję o przyjęciu takiej uchwały. Co możemy zaliczyć do prac społecznych i czy przy ich zlecaniu powinny być uwzględnione techniczne możliwości ich wykonania i czy przegląd urządzeń łowieckich typu ambona, paśnik, podsyp, lizawka a także ich wapnowanie, sprzątanie po sezonie, konserwacja jak również naprawa zalicza się do kategori czynu społecznego czy do statutowego obowiązku każdego myśliwego jakim jest dokarmianie zwierzyny? (z taką interpretacją się spotkałem). Czy Zarząd koła na podstawie ustawy o czynach społecznych podjętej przez WZ powinien przestawić grafik lub spis prac do wykonania z podaniem kilku terminów takich prac i zawiadomić o nich komunikatem wszystkich członków koła czy też nie ma takiego obowiązku, a myśliwy sam powinien dopytywać się co ewentualnie może wykonać? Czy duże prace gospodarcze, polegające np. na orce i profesjonalnym zasianiu pola, przekraczające możliwości techniczne większości myśliwych nie powinny być wykonywane w ramach budżetu koła i zagospodarowania obwodów łowieckich przez wynajętych do tego celu fachowców, opłaconych ze środków budżetowych koła? (chcesz nie płacić a pracować to damy ci do zaorania pole i to zrób, nie interesuje nas w jaki sposób). Wydaje się, że w wielu kołach ustawa o czynach społecznych stała się jedynie zakamuflowaną formą opodatkowania myśliwych w celu zasilenia budżetu, następną składką na koło, może nie do końca formalną, a nie jak powinno być zaktywizowania kolegów do pracy zespołowej. Czy w kole, w którym w roku bieżącym nie zaproponowano żadnych prac społecznych, ciężkie prace rolne zostały oczywiście wykonane i za nie zapłacono zresztą kolegom z koła którzy je wykonywali jako prace społeczne i maja zaliczone, celowe jest obciążanie finansowe pozostałych członków koła za tak zwane, czego bardzo nie lubię sformułowanie "za nic nie robienie"; "no bo przecież musieliśmy to zrobić, wynająć ludzi, to teraz ktoś musi za to zapłacić".
156406/12/2011Zespół kół myśliwskich zorganizował imprezę dla dzieci myśliwych na strzelnicy o godz.11. Wcześniej myśliwi zapisywali swoje pociechy na darmowe paczki z okazji Dnia Dziecka. W tym czasie na strzelnicy odbywały się zawody strzeleckie. W związku z tym organizator przekładał rozpoczęcie zabawy dla dzieci kolejno na godz.13, następnie 14, aż ostatecznie impreza zaczęła się o godz.16. Większość dzieci wraz z rodzicami nie dotrwała i bez paczek udała się do domów. Paczki odbieraliśmy od prezesa koła wraz z poleceniem zapłaty jako zwrot kosztów imprezy w której nie uczestniczyliśmy. Ci, którzy dotrwali takich opłat nie muszą wnosić. Zaznaczam, że w trakcie zapisywania się na tą imprezę przedstawiciel organizatora twierdził, że jest ona darmowa. Czy powinienem to zapłacić?
156104/12/2011Z dniem 15 czerwca 2011 roku zrezygnowałem ( na piśmie) z członkostwa w Kole. Odpowiedzi nie otrzymałem, jednak telefonicznie dowiedziałem się, że rezygnacja została przyjęta. Teraz chcę zostać członkiem niezrzeszonym PZŁ, więc muszę przedstawić w swym okręgu zaświadczenie, że nie posiadam zadłużenia wobec Koła. Jednak moje byłe Koło nie chce mi wydać takowego zaświadczenia (a ściślej Prezes) gdyż twierdzi, że muszę zapłacić składki za okres od kwietnia do dnia rezygnacji. Czy w tym przypadku jestem zobowiązany zapłacić składkę? jeśli tak, to z czego to wynika? Czy jeśli nie zapłacę tej "zaległej" składki to mogę zostać niezrzeszonym członkiem PZŁ?
156004/12/2011Od 9 lat jestem myśliwym niezrzeszonym. Składkę płaciłem zawsze regularnie do 31.12. W tym roku mam trudną sytuację i składkę mógłbym zapłacić dopiero 7 stycznia. Czy nie zostanę wyrzucony z PZŁ i jakie mogę ponieść konsekwencje?
155902/12/2011Jestem księgową w Kole. Mam pytanie odnośnie zaewidencjonowania zakupu od rolnika 4 t kukurydzy. Nie byłoby problemu gdyby moje koło było VAT-owcem. A w tym przypadku rolnik nie chce wystawić rachunku, więc jak mam ująć ten wydatek? Przychodzi mi tylko na myśl dokument „Kasa wypłaci”, lub wystawienie za niego rachunku, który ewentualnie ten rolnik podpisze.
155022/11/2011Czy członek ZK przekazując gospodarzowi obwodu Koła Łowieckiego np. 2 tony zboża, czy 100 sztuk żerdzi powinien mu dać fakturę lub umowę darowizny, aby mógł on (gospodarz obwodu) stwierdzić legalność pochodzenia tych materiałów i przyjąć je na stan obwodu?
153709/11/2011Zarząd koła Łowieckiego, którego jestem członkiem z funduszu Koła zakupił alkohol za kwotę około 2 tyś. zł. Rozliczeniem był paragon fiskalny na podstawie którego skarbnik Koła zaksięgował jako koszta w organizację imprez okolicznościowych. Czy Zarząd Koła zgodnie z prawem wydatkował środki z funduszy własnych na taki zakup?
153305/11/2011Koło Łowieckie, którego jestem członkiem a zarazem członkiem KR w miesiącu sierpniu br. otrzymało karę w kwocie 42 tyś. zł. naliczoną przez Nadleśnictwo na rzecz Skarbu Państwa jako ekwiwalent za zwierzynę pozyskaną przez myśliwych Koła niezgodnie z rocznym planem łowiecko-hodowlanym. Chodzi tu zwłaszcza o samce zwierzyny płowej pozyskane nie w swej klasie wieku. Jest to pokłosie kontroli NIK w RDLP w Lublinie. Na wieść o takim fakcie KR zażądała od Zarządu Koła wspólnego posiedzenia i omówienia sprawy. W trakcie posiedzenia ustalono, że ZK nie zamierza płacić kary, tylko się odwoła do Nadleśnictwa, a ponadto nie dysponuje taką gotówką. Nadleśnictwo grozi pozwem sądowym w przypadku nie wpłacenia należności. KR wniosła o zwołanie NWZ, lecz ZK nie wyraził zgody, twierdząc, że o powyższym fakcie powiadomi pisemnie każdego członka Koła oddzielnie szczegółowo o sytuacji w Kole w trybie natychmiastowym. Na taki stan rzeczy KR wyraziła zgodę. Jednak zastanawiającym faktem było, że w kasie koła jest brak gotówki. Okazało się, ZK przekroczył preliminarz budżetowy na prowadzoną inwestycje w Kole o 1/3 wobec czego KR zapowiedziała kontrolę finansową prowadzonej inwestycji. Wynik kontrolny dla ZK jest fatalny; inwestycja prowadzona bez zezwolenia, bez kosztorysu, a prace na budowie wiaty są bez umowy z wykonawcą. Ponieważ ZK nie powiadomił Kolegów myśliwych po upływie 2 miesięcy od czasu kiedy ZK podjął taką uchwałę, KR podjęła decyzję, że protokół pokontrolny prześle każdemu członkowi Koła do własnej oceny sytuacji zaistniałej w Kole. Ponieważ Koło jest liczne tj. 104 członków, koszty przesyłki pocztowej były znaczne i wyniosły 284 zł. Na tą kwotę KR posiadała stosowne faktury. Faktury z zakupu znaczków, kopert, ksera i innych przekazano skarbnikowi Koła, który przyjął faktury, wypłacił gotówkę, wydając kwit KW. Po upływie kilku dni ZK doszedł do wniosku, że KR nie miała prawa żądać zwrotu kosztów za przesyłkę, a w zasadzie nie ma prawa przesyłać żadnych wiadomości do członków Koła. Przy tym ZK powołuje się na § 70 i 71 Statutu PZŁ. Według KR jest to totalna bzdura, że KR ma ograniczone ruchy w tym zakresie. Reasumując powyższe moje pytanie brzmi: czy Zarząd Koła miał prawo odmówić KR pokrycia kosztów przesyłki z kasy Koła?
153002/11/2011Mamy w Kole kilku zaprzyjaźnionych rolników, którzy nie są podatnikami podatku dochodowego a jedynie rolnego. Wykonują nam różnego rodzaju prace polowe przy zagospodarowywaniu poletek czy to produkcyjnych czy żerowych. Do chwili obecnej płaciliśmy w różny sposób aby być w porządku z fiskusem. Czy taki rolnik może wystawić rachunek i jak jest z odprowadzeniem podatku?
150408/10/2011ZK zwołał Nadzwyczajne WZ w połowie roku gospodarczego i w porządku obrad umieścił jeden punkt – "Podjęcie uchwały w sprawie nabycia działki z budynkiem". Koszt kupna tej działki to 35 000 zł. Czy zasadny jest zakup bez zmiany budżetu (preliminarz budżetowy na rok 2011/12 nie zakładał w kosztach zakupu działki)?
149013/08/2011Walne Zgromadzenie Członków Koła podjęło uchwały następującej treści: 1. Członków koła, którzy ukończyli 65 lat życia zwalnia się z prac na rzecz koła oraz płacą 50% składki członkowskiej. 2. Walne Zgromadzenie Członków Koła ustala, że 50% składki członkowskiej zapłacą urzędujący członkowie zarządu oraz zwalnia ich się z odpracowania prac na rzecz koła. Pytanie: Jak jest się aktualnym członkiem zarządu i ma się ukończone 65 lat czy można korzystać z obydwu uchwał to znaczy być zwolnionym w 100% ze składek członkowskich na rzecz koła co wynika z obydwu uchwał.
148603/08/2011Koła łowieckie zobowiązane są do składania sprawozdania bilansu finansowego do Urzędu Skarbowego. w związku z tym jaki jest termin złożenia takiego sprawozdania. Do tego sprawozdania składa się informację CIT 8/0 o odliczeniach od dochodu - jaką kwotę przyjmować w tej informacji za 2010 czy 2011 r. i jaka jest ta kwota w 2011 r.?
148329/07/2011Moje Koło otrzymało pismo od firmy ubezpieczeniowej, działającej w imieniu podmiotu poszkodowanego w wypadku drogowym z udziałem zwierzyny łownej, z wnioskiem o podanie asekuratora koła w celu dochodzenia odszkodowania z tytułu doznanej szkody. Jakie ma podmiot podstawy prawne domaganie się odszkodowania od koła łowieckiego?
145927/06/2011Czy uchwała WZ może nakazać (w określonym terminie) zakup za własne pieniądze członkom koła munduru myśliskiego?
145016/06/2011Czy Zarząd Koła zobowiązany jest do pokrycia kosztów finansowych za udział w kursie dot. zabezpieczenia przeprowadzania oględzin pozyskiwanych tusz zwierzyny grubej łownej, czy może nakazać myśliwym pokryć we własnym zakresie opłatę za w/w kurs?
144916/06/2011W moim kole jest uchwała Walnego Zgromadzenia mówiąca, że każdy członek koła musi prenumerować Łowca Polskiego i skarbnik pobiera kwotę na Łowca wraz ze składką. Czy ta uchwała jest zgodna ze statutem?
144406/06/2011Czy zarząd koła postępuje prawnie, etycznie, wysyłając w komunikacie do wadomości wszystkich członków koła o ich zadłużeniach poszczególnych kolegów?
144306/06/2011W jaki sposób koło powinno powiadomić myśliwego o naliczeniu zobowiązań za prace. Czy nie będąc już członkiem koła mogę zostać o tym powiadomiony?
143421/05/2011Kto podpisuje budżet? Przewodniczący Walnego Zgromadzenia czy Prezes Koła?
poprzednia   1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 z 14   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.