strona główna forum dyskusyjne


szukaj słów: w dziale:
Opłaty w kole, finanse, składki

NrDataTreść pytania
125021/10/2010Zarząd koła przez okres 3 lat podejmował uchwały dotknięte wadą prawną, przyjmując do koła kilku kandydatów którzy nie opłacili wpisowego w wysokości 10-cio krotnej składki do PZŁ, a wykonali urządzenia łowieckie (ambony, paśniki, drabiny itp.) których wartość była równa lub mniejsza od 10-cio krotnej składki do PZŁ w danym roku. Jak naprawić zaistniałą sytuację,aby to było zgodne z par. 36 ust.1 pkt 2 Statutu PZŁ?
123201/10/2010Jak wygląda sprawa odpowiedzialności finansowej członków koła w przypadku gdy zobowiązania finansowe koła, np. z tytułu wysokich szkód przekroczą aktywa koła? Czy obowiązuje zasada odpowiedzialności solidarnej jeżeli zobowiązania są skutkiem błędnej polityki zarządu?
122020/09/2010Czy jest możliwe wsparcie finansowe z kasy koła abonamentu prywatnego członka ZK, który użytkuje telefon również do celów związanych z pełnioną funkcją w kole?
121413/09/2010ZO PZŁ w Sieradzu domaga się opłaty /składki?/ od ha dzierżawionych obwodów. Jaka jest podstawa prawna takiego roszczenia za sezon 2008/2009? Nota jaką otrzymaliśmy z Zarządu Okręgowego PZŁ nie zawiera żadnej podstawy prawnej. Zdaje się, że w poprzednich sezonach obowiązywała w tej sprawie uchwała Naczelnej Rady. Czy obowiązywała ona także w sezonie 2008/2009? Czy takie roszczenia władz PZŁ w stosunku do Kół łowieckich są legalne i mają swoją podstawę w Ustawie Łowieckiej i Statucie PZŁ?
121310/09/2010Walne zebranie pod koniec kwietnia uchwaliło zmianę dotychczasowej księgowej na biuro rachunkowe. Uchwały podejmuje się na dany sezon, więc zarząd został zobowiązany do znalezienia najlepszej oferty. W uchwale jednak nie określono ścisłej daty czyli np.1 czerwiec. W jakim okresie zarząd musi wykonać taką uchwałę?
119919/08/2010Skarbnik naszego koła jest jednocześnie zatrudniony przez Zarząd Koła jako księgowy. Jako skarbnik jest zwolniony uchwałą walnego zgromadzenie z płacenia składki członkowskiej do koła (480 zł rocznie). Natomiast jako księgowy zatrudniony jest na 1/8 etatu i pobiera wynagrodzenie ok.120 zł miesięcznie. Czy taka sytuacja nie narusza przepisów prawa? Były takie wątpliwości podczas ostatniego walnego...
117502/08/2010Kandydat po zdaniu egzaminu uzyskał pozwolenie na broń i opłacił składki członka PZŁ lecz z braku odpowiednich środków nie zakupił broni, a został przyjęty do koła w którym odbywał staż w grudniu 2008 r. i nie polował w tym sezonie. Nie płacił składki członkowskiej w kole. Czy w takiej sytuacji jako skarbnik mam prawo go wykazać w ŁOW-1 jako członka tego koła?
117430/07/2010Czy ZK ma prawo do dysponowania majątkiem koła bez zgody WZ i przeniesienia dużej sumy na fundusz inwestycyjny. Czy w przypadku straty większej części środków finansowych ZK może ponieść odpowiedzialność?
115709/07/2010Czy obligatoryjnie musi być zatrudniony w kole księgowy i czy księgowym może być córka prezesa koła?
115006/07/2010Stażysta w miesiącu lipcu zostaje przyjęty na staż do koła, powiadomiony zostaje właściwy ZO PZŁ, zostaje wpisany do rejestru stażystów, uiszcza wpisowe. W grudniu składa pisemną rezygnację ze stażu i zwraca się z prośbą o zwrot wpisowego. Czy Zarząd Koła nie dostrzegając kompetencji w tym zakresie może pozostawić tę sprawę do decyzji Walnego Zgromadzenia? Czy WZ ma taką możliwość prawną?
114906/07/2010Dwukrotnie członkowie naszego Koła skorzystali z obsługi gastronomicznej (catering dań gorących) z okazji zakończenia sezonu polowań zborowych i jubileuszu Koła. Firma wystawiła faktury z 7 % podatkiem. Proszę o informację jak mam te faktury rozliczyć w kasie Koła.
114806/07/2010ZK część dochodów koła (ok.100.000 zł) wpłacił na fundusz inwestycyjny. Teraz okazało się, że koło straciło kilkanaście tysięcy zł. Czy ZK może dowolnie dysponować dochodami koła inwestując, np. w fundusze, obligacje czy zakup akcji giełdowych? Co w wypadku przekroczenia uprawnień może grozić ZK?
113924/06/2010Uchwała WZ koła określa iż każdy członek komisji rewizyjnej otrzymuje w sezonie zaliczenie 50 godz. czynu łowieckiego za pełnione funkcje. Zgodnie ze statutem członkowie komisji rewizyjnej nie mogą być w żaden sposób wynagradzani, w związku z powyższym czy taka uchwała jest prawomocna?
112916/06/2010W świetle obowiązującego Statutu PZŁ par. 6 ust.2.1 proszę o podanie podstawy prawnej dotyczącej rozliczeń finansowych za dzierżawę dwóch budynków mieszkalnych i budynku gospodarczego przez Koło. Czy walne zgromadzenie członków Koła jest władne podjąć uchwałę zobowiązującą wszystkich członków Koła do solidarnego pokrywania kosztów utrzymania, czy jest to wola członka Koła?
112511/06/2010Jestem Skarbnikiem Koła Łowieckiego i chciałbym prosić Pana o wyjaśnienie przepisów dotyczących wypłaty delegacji członkom Koła. Za jakie jeszcze prace można się domagać wypłacenia delegacji? Czy w ogóle muszą być podejmowane uchwały WZ na wystawianie takich delegacji, żeby to było wszystko zgodne ze Statutem?
112109/06/2010Czy przyznanie raz w roku nagród pieniężnych dla członków zarządu koła w wysokości 2.000 złotych jest zgodne z przepisami statutu PZŁ?
111602/06/20101. Czy koło łowieckie może w całości odliczyć podatek VAT naliczony z faktur zakupu materiałów przeznaczonych na budowę urządzeń łowieckich, w szczególności ambon ? 2. Czy koło łowieckie może w całości odliczyć podatek VAT naliczony z faktur zakupu produktów spożywczych, które zostały skonsumowane w trakcie polowania zbiorowego przez myśliwych i nagankę ? 3. Jakie występują ograniczenia w zakresie odliczania podatku VAT naliczonego w kołach łowieckich ?
111127/05/2010Na polowaniu zbiorowym koszty naganki pokrywane są z kasy koła. Jakich formalności należy dopełnić wobec urzędu skarbowego (podatek, pit). Czy musi być sporządzona osobna umowa z naganiaczami?
109917/05/2010Czy można odliczyć podatek Vat z Faktury Vat wystawionej każdego miesiąca na Koło Łowieckie za rozmowy telefoniczne z telefonu komórkowego.
108430/04/2010Jakie są możliwości zakupu od nadleśnictwa leśniczówki, użytkowanej dotychczasowo przez koło, w formie dzierżawy? Czy jest możliwość aby koło korzystało z prawa do pierwokupu?
poprzednia   4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 z 14   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.