strona główna forum dyskusyjne


szukaj słów: w dziale:
Opłaty w kole, finanse, składki

NrDataTreść pytania
141628/04/2011Opłata za pozyskaną zwierzynę na użytek własny powinna wynosić tyle ile w danym dniu uzyskałoby koło w punkcie skupu. Gdzie znaleźć podstawę prawną? (Dz.U., Prawo Łowieckie, itd.)
141527/04/2011Składki członkowskie do Koła płacę regularnie poprzez zlecenie stałe z mojego konta na konto Koła. Podczas rozliczania się z Kołem po sezonie zauważyłem, iż brakuje 40 PLN. Gdy zacząłem drążyć temat to otrzymałem dowód wypłaty z mojego konta na konto Koła owych 40 PLN tytułem zaległych składek za sezon 2010/11. Analizując przelewy z konta stwierdziłem, że nie zalegam z żadnymi składkami. Ponadto nie upoważniałem skarbnika do żadnych operacji majątkowych na moich środkach finansowych będących w gestii Koła. Czy Skarbnik samowolnie może rozporządzać moim majątkiem na fikcyjne cele?
141326/04/2011Czy powinna być uchwała WZ w ramach budżetu koła ustalająca koszty utrzymania domku myśliwskiego? Około 50% myśliwych mieszka w obwodzie łowieckim i nie ma potrzeby korzystania z dóbr domku myśliwskiego (opłaty za media są dość znaczne).
141226/04/2011Wg jakich przepisów skarbnik koła powinien wypłacać delegacje, zwrot kosztów podróży (podróże służbowe) myśliwym wykorzystującym własne pojazdy do załatwiania statutowych spraw koła. Nadmieniam, że w budżecie koła wydatki na ten cel nie są planowane i nie ma stosownej uchwały WZ w/w sprawie w moim kole.
139101/04/2011Skarbnik pobrał pieniądze bez pokwitowania na poczet składek do PZŁ, których nie odprowadził. Prawdopodobnie koło posiada również zaległości względem US. Wszelkie próby spotkania z nim zawiodły. Nie poddał się kontroli komisji rewizyjnej mimo pisemnego wezwania. Jak winien w tej sytuacji postąpić zarząd? Jakich konsekwencji należy spodziewać się ze strony zarządu okręgowego, US? Czy członkowie mają prawo polować w związku z zaistniałą sytuacją?
139031/03/2011Czy zarząd koła może zaprenumerować np. Łowca Polskiego czy Brać Łowiecką (1 egz.) jeśli plan budżetu uchwalony na WZ nie zakładał takiego wydatku?
138931/03/2011Czy majątek koła można podzielić pomiędzy aktualnych członków koła (wyrazić go w pieniądzu)? Czy po tym kroku można następnie przy przyjmowaniu nowych członków zażądać od nich wpłaty takiego wyliczonego majątku by stali się równoprawnym członkiem koła?
138629/03/2011Czy są przepisy a jeśli są to jakie, dotyczące myśliwych zamiejscowych mieszkających na terenie innych okręgów PZŁ. Mieliśmy informacje, że od tego roku będą płacili składkę w kole w którym polują i nie będą musieli jeździć do siedziby PZŁ na terenie którego mieszkają. A teraz okazuje się, że muszą brać zaświadczenia z koła w którym polują i są członkami i muszą jeździć sami załatwiać opłatę składki i pieczątkę w legitymacji...
138528/03/2011Czy składki do koła mogą być opłacane " z dołu", do miesiąca września roku następnego? Czy nie jest to sprzeczne z zasadami finansowymi?
138223/03/2011Kilku Kolegów zostało przyjętych do Koła i nie wniosło wpisowego w formie pieniężnej, ale poprzez wykonanie określonych prac gospodarczych. Z forum już wiem, że jest to niezgodne z postanowieniami Statutu, ale jak to teraz "wyprostować", żeby wszystko było zgodne z obowiązującym prawem? Czy wystarczy wniesienie przez tych Kolegów wpisowego, czy np. należy przejść całą procedurę przyjęcia do Koła od początku?
137508/03/2011Czy pogryzienie krowy (własność rolnika) przez psy uczestniczące w polowaniu zbiorowym podlega ubezpieczeniu?
137408/03/2011Czy koszty leczenia psa pociętego przez dzika na polowaniu zbiorowym objęte są ubezpieczeniem zawartym przez PZŁ?
137308/03/2011Koło otrzymało na mocy umowy darowiznę w postaci bażantów od członka koła oraz zaprzyjaźnionej osoby. Z jednej strony jest to przychód (7), ale nie wiem jak zaksięgować po drugiej stronie. Proszę o radę.
136528/02/2011Kiedy Koło Łowieckie powinno przejść na rozliczenie VAT, czy zależy to od dochodów koła rocznych? Jeżeli tak, to jaka jest stawka roczna dochodu obligująca do przejścia na VAT? Proszę o podanie podstawy prawnej tej kwestii.
136225/02/2011Mam pytanie odnośnie składki do PZŁ na 2011 r. Otóż powinna zostać ona uiszczona do 31.12.10 r. lecz z powodu mojego wyjazdu za granicę zapłaciłem ją na konto PZŁ dopiero w dniu 5.01.11 r. Czy grożą mi jakieś konsekwencje za takie opóźnienie?
135614/02/2011WZ uchwaliło, że za tuszę dzika na własny użytek myśliwy płaci 70 zł w ciągu 14 dni. Sekretarz koła twierdzi, że zasada ta nie może obowiązywać na polowaniu zbiorowym, tłumacząc to powstaniem darowizny koła na rzecz myśliwego. Czy uchwała jest zgodna z prawem i czy istnieją jakieś przesłanki by na polowaniu zbiorowym obowiązywały inne zasady rozliczania (w uchwale WZ nie ma o tym mowy)?
135414/02/20113 lata temu Koło zakupiło mundury myśliwskie, które są magazynowane w Kole. Figurują na koncie zapasów i tak są wykazywane w bilansie. Uległy częściowemu zużyciu. Jakim zapisem księgowym można by przekazać je myśliwym i jakie konsekwencje z tego tytułu poniosłoby Koło i myśliwi?
134403/02/2011Czy koszty leczenia psa pociętego przez dzika na polowaniu zbiorowym objęte są ubezpieczeniem zawartym przez PZŁ?
133118/01/2011Zgodnie ze statutem koła członek niepłacący składki przez 3 miesiące jest wykluczony z koła. W związku z powyższym jego zaległość w stosunku do koła wynosi 135 zł. Zarząd mimo kilkukrotnych powiadomień poszczególnych jego członków (są tego świadkowie) nie skreśla członka tylko utrzymuje go na liście członkowskiej a następnie jak zadłużenie wynosi np. 2 tys. zł na Walnym wpisuje to w koszty. Wydanie zaświadczenia o rozliczeniu z kołem uzależnia od wpłacenia pełnej zaległości niejako wymuszonej przez swoje postępowanie, przez co uniemożliwia myśliwemu uzyskanie statutu członka niestowarzyszonego. Czy jest to zgodne z przepisami?
132718/01/2011Czy podczas urlopowania, za zgodą ZK i ZO pobierane są jakiekolwiek składki za ww. okres?
poprzednia   2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 z 14   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.