strona główna forum dyskusyjne


szukaj słów: w dziale:
Opłaty w kole, finanse, składki

NrDataTreść pytania
131707/01/2011Czy w myśl statutu Walne Zgromadzenie może zwolnić z płacenia składek lub jej części na rzecz koła innych członków niż wymienieni w & 181 ust. 2 biorąc pod uwagę & 74 ust. 5 statutu PZŁ?
131605/01/2011W 2004 roku został przyjęty do koła kolega, który do dnia dzisiejszego nie wpłacił wpisowego. Zarząd Koła wystosował pismo w 2010 roku, aby kolega dokonał wpłaty wpisowego wysokości 2000 zł wyznaczając 14 dniowy termin wpłaty. Nadmieniam, że wymieniony kolega był synem prezesa Koła w roku, w którym się przyjął. Kolega odwołał się od pisma, które wpłynęło do niego w sprawie wpłaty wpisowej. Odwołanie argumentuje, że była w tym czasie (w 2004 r.) podjęta uchwała Zarządu Koła, że synowie myśliwych nie wpłacają wpisowego oraz to, że jest młodym myśliwym zaangażowanym i podwyższa swoje kwalifikacje. Jak zarząd koła ma w tej sprawie postąpić?
131230/12/2010Bardzo proszę o określenie skutków formalnych przekazania przez zarząd koła (za zgodą walnego) określonej kwoty z budżetu koła z przeznaczeniem na wykonanie ławek w kaplicy myśliwskiej naszego koła. Formalnie jednak jest ona własnością miejscowej parafii, pomimo, że została wykonana czynem społecznym członków naszego koła. Grunt i budynek na bazie których powstała kaplica był wcześniej własnością jednego z naszych członków, który dokonał darowizny. Czy taka darowizna dokonana przez koło może być uznana jako darowizna na cele statutowe? Jak wobec powyższego z zapłatą podatku od darowizny?
130522/12/2010Walne Zgromadzenie koła uchwaliło wpisowe do koła, dla dzieci myśliwych 50 % stawki. Chcieliśmy w ten sposób docenić wieloletni wkład pracy myśliwych. ZO uchylił uchwałę tłumacząc równością wobec prawa. Czy jest jakiś sposób aby postawić na swoim?
129920/12/2010Koła w prezencie od jednego z zaprzyjaźnionych Kolegów otrzymało szczeniaka pointera (4-m-ce z rodowodem), na jednym ze spotkań pytano kolegów kto chce psa i jeden z nich się zdecydował. Wraz z psem otrzymał jego dokumenty wystawione już na swoje nazwisko. Niestety pies miał wadę zgryzu (nie nadawał się do hodowli jako reproduktor) był również psem bez pasji łowieckiej. W wieku 1,5 roku kolega ten dał praktycznie w prezencie tego psa obcemu myśliwemu u którego jest na posesji (nie poluje). Po roku od wydania psa Zarząd Koła wystąpił do kolegi który wychowywał psa o zapłatę rekompensaty za psa w wysokości 1200 zł twierdząc iż pies był własnością Koła. Przez okres 1,5 roku koło nie przekazywało żadnych pieniędzy na utrzymanie psa. Kolega ten odwołał się od tej decyzji do WZ. Ponieważ WZ nie miało jeszcze miejsca odwołanie nie zostało jeszcze rozpatrzone. Jednak Decyzją Zarządu kolega ten został poinformowany iż nie uzyska upoważnienia do odstrzału indywidualnego na sarny kozły do czasu gdy nie zapłaci za psa. Czy postępowanie Zarządu jest w tym wypadku zgodne z przepisami?
129813/12/2010Chciałbym uzyskać informacje dotyczące wykładni paragrafu 9 uchwały nr 41/2007 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 4 września 2007 r. w sprawie zasad odbywania stażu, sposobu jego dokumentowania oraz zaliczania (§ 9 Od stażysty nie wolno żądać jakichkolwiek świadczeń finansowych lub rzeczowych). Konkretnie chodzi mi o to, czy od stażysty można wymagać jakichkolwiek prac na rzecz koła (np. zbudowania ambony, wyremontowania budynków należących do koła) jeśli zwróci mu się koszty materiałów? Czy przepis ten dotyczy sytuacji, w których stażysta musi jedynie wykonać pracę fizyczną na rzecz koła, nie ponosząc kosztów materiałów?
129710/12/2010Czy koło przyjmujące członka z innego koła (z którego członek zrezygnował) ma obowiązek żądać pisemnego zaświadczenia o finansowym rozliczeniu się z koła z którego rezygnuje? Czy te zasady ma obowiązek stosować ZO przyjmując na członka niestowarzyszonego? Kto w PZŁ prowadzi ewidencję myśliwych - ZO, ZG, PZŁ? Pytam bo moje koło opuścił członek zostając dłużnikiem (składki i inne należności) i nie możemy ustalić w jakim kole teraz poluje?
129602/12/2010Jak powinno wyglądać sprawozdanie finansowe koła? Czy może być ogólnikowe, typu: mieliśmy tyle, wydaliśmy tyle, tyle zostało no i jeszcze spodziewaliśmy się tyle ale nie wyszło. Na koniec czy wszyscy są za tak. Czy nie powinno być to szczegółowe, ile na co i komu i za co by wszyscy mieli jasność na co idą ich składki?
129502/12/2010Czy WZ przyjmując uchwałę, że zwalnia przewodniczącego KR koła z rocznej składki członkowskiej do koła postępuje zgodnie ze Statutem PZŁ?
129429/11/2010Czy WZ może podjąć Uchwałę, że zwalnia z płacenia składek Kolegów na stałe mieszkających poza granicami kraju, ponieważ nie polują?
129225/11/2010Moje pytanie dotyczy rekompensaty za odstrzeloną zwierzynę. Kto ustala wartość procentową rekompensaty za odstrzeloną zwierzynę? Walne Zgromadzenie koła czy Naczelna Rada Łowiecka? Czy rekompensata może być wyższa od 20%? Czy Walne Zgromadzenie koła może zmienić w drodze aneksu do Statutu wartość procentową rekompensaty? Nadmieniam że Prezes koła w którym poluję powiedział, że nie ma takiej możliwości aby zmienić wartość 20% rekompensaty za odstrzeloną zwierzynę na rekompensatę przykładowo 40% ponieważ ta wartość 20% rekompensaty została przyjęta odgórnie przez Naczelną Radę Łowiecką. Jeżeli istnieje taka możliwość podniesienia rekompensaty to na jaką podstawę prawną można się powołać?
128122/11/2010Czy Koło łowieckie może wystawić fakturę RR (zapłaty dla rolnika ryczałtowego) na usługi związane z uprawą ziemi (transportem), i jeżeli tak, to ile wynosi obecnie stawka VAT-u?
127419/11/2010Czy są jakieś ograniczenia odnośnie sprzedaży przez koło własnej wierzytelności za kwotę mniejszą jak z niej samej wynika? Czy potrzebna jest w tym przypadku zgoda WZ, czy wystarczy złożenie oświadczenia woli przez dwóch członków zarządu?
126508/11/2010W czasie dyskusji nad budżetem padła propozycja podniesienia składki członkowskiej. Została poddana pod głosowanie i przeszła zwykłą większością głosów. Po zebraniu kilku kolegów miało wątpliwości czy można było taką uchwałę podjąć gdyż w ich ocenie naruszyło to § 59 pkt 1 i pkt 2 ppkt 1Statutu PZŁ. W zebraniu uczestniczyło 52 % wszystkich myśliwych Koła.
126103/11/2010Czy wpisowe do koła jest pomniejszane o wartość ubezpieczenia?
126003/11/2010Jeden z naszych Członków Koła Łowieckiego posiada dwa obywatelstwa: polskie i szwedzkie. Od kilku lat brak z nim kontaktu fizycznego a na adres korespondencyjny, które jest w posiadaniu Koła przychodzą zwrotki z adnotacja „adresat nieznany”. Do tej pory składki regulowane były przez jednego z kolegów Koła, który również stracił z nim kontakt. Nadmieniam, iż w związku z powyższym ma znaczne zaległości płatnicze wobec Koła. Według statutu PZŁ Zarząd jak i Walne Zgromadzenie nie może skreślić Członka gdyż musi go wezwać do zapłaty zaległości jak również powiadomić o skreśleniu z listy Członków Koła. Sprawa wydaje się być patowa. Co Zarząd oraz Walne Zgromadzenie Członków Koła może począć w ww. sprawie?
125903/11/2010Czy żona skarbnika może być zatrudniona przez koło jako księgowa?
125803/11/2010Czy WZ jest władne podjąć uchwałę, że od nieterminowych wpłat na rzecz koła (składki za pobrane tusze itp.) będą naliczane odsetki w wysokości 1 % dziennie?
125627/10/2010c.d. do pytania z dnia 26.10.2010 r. dot. zaległości w składkach. Zarząd otrzymał ode mnie pieniądze, przyjął zaległą składkę, rozliczenie dniówek - ale składkę skarbnik przyjął tylko za dziewięć miesięcy w dniu 16.10.2009, dniówki w pełnej wartości + kara 100 % (wg uchwały WZ ok). Poprosiłem Zarząd o rozmowę, na której próbowałem po koleżeńsku opowiedzieć o okolicznościach mojego opóźnienia (wyjazd służbowy później pogrzeb - mam dokumentacje potwierdzającą). Zarząd w odpowiedzi kazał mi napisać pismo z prośbą o rezygnację z koła z datą 30.09. Nie zgodziłem się i wtedy zastosowałem plan B, czyli kazałem przedstawić wezwanie do zapłaty. Sekretarz przedstawił, więc poprosiłem Prezesa żeby przeczytał. Czytając nawet nie zauważył, że wezwanie jest wystawione na innego kolegę. Zwróciłem mu na to uwagę, więc mi odparł żebym nie łapał Zarządu za słówka. Szczerze mówiąc to pismo jest dla mnie ostatnią ale wg mnie pewną deską ratunku. W tej chwili piszę odwołanie i jako uzasadnienie wymieniam tylko brak wezwania. Dla jasności obrazu dodam, że na poprzednim WZ kilkakrotnie zwróciłem Zarządowi uwagę na popełnione w ciągu roku błędy, i chyba to jest próba odzewu.
125526/10/2010Zarząd Koła w komunikatach wysyłanych do wszystkich myśliwych, informował między innymi mnie o zaległościach w opłacie składki i opłat za nie wykonane "dniówki". W związku z tym, że nie uregulowałem zaległości, Zarząd wysłał do mnie wezwanie w których prawnie określił zaległości, czas zapłaty {formalnie dobrze sprecyzowane pismo} - jednak Skarbnik popełnił błąd w piśmie ponieważ na zasadzie kopiuj - wklej, przysłał pismo zaadresowane do mnie w którym wzywa do zapłaty innego kolegę. Czy mogę uznać, że Zarząd nie wezwał mnie do uregulowania płatności. Proszę o szybką odpowiedź ponieważ chciałbym złożyć odwołanie do WZ.
poprzednia   3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 z 14   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.