strona główna forum dyskusyjne


szukaj słów: w dziale:
Opłaty w kole, finanse, składki

NrDataTreść pytania
16112/01/2004Czy zarząd koła ma prawo odsprzedawać zwierzynę pozyskaną na polowaniu zbiorowym myśliwym po cenie wyższej niż obowiązująca w punkcie skupu.
15912/01/2004Czy zarząd może bez WZ zmienić wysokość zaplanowanych wydatków. np. pieniądze zaoszczędzone na odszkodawaniach łowieckich przeznaczyć na zagospodarowanie łowiska.
12122/10/2003WZ zmieniło w kwietniu o wpisowym do koła, ale w październiku ZO uchylił tę uchwałę. Co z kolegami, którzy zostali przyjęci do koła w czasie od kwietnia do października, która uchwała ich obowiązuje?
9904/09/2003Czy R-ch związane z wydatkami na działalność gospodarczą koła muszą być akceptowane przez członka zarządu czy mogą być podpisywane tylko przez skarbnika i wypłacane?
9828/08/2003Czy za stan finansowy koła, a więc prawidłowość dokumentacji, prawidłowe rozliczanie Faktur, Rachunków, kwitów KP i KW odpowiadają wszyscy członkowie koła?
9625/08/2003Jak wyegzekwować zaległe opłaty od myśliwego, który chce zrezygnować z członkostwa w Kole nie dokonując opłat?
8616/07/2003Jakie może być maksymalne wpisowe do Koła Łowieckiego?
7319/05/2003Macierzysty członek koła zwrócił się z pisemną prośbą o skreślenie z listy członków koła, jednakże posiada on znaczne zaległości finasowe. Czy należy dokonać skreślenia, a potem na zasadzie paragrafu 12 ust. 5 statutu PZŁ domagać się uregulowania należności, czy też przed podjęciem decyzji o skreśleniu wymóc uregulowanie zaległości?
6528/04/2003Podczas walnego zgromadzenia koła podwyższono składkę roczną o 100%. Sprawa ta nie była ujęta w programie walnego zgromadzenia. Czy podjęta uchwała posiada moc prawną?
5615/04/2003Czy można zwierzynę drobną rozliczać ryczałtem?
3114/01/2003Podczas ostatniego Walnego Zebrania podjęliśmy uchwałę, że za każdego dzika, którego bierzemy na użytek własny płacimy ryczałtem kwotę 100 zł. Koło nasze nie jest płatnikiem podatku VAT. Spotkalismy sie z zarzutem, że zaniżamy wartość zwierzyny. Czy taki zarzut jest słuszny?
2603/12/2002Czy Zarząd Koła może zobowiązać stażystę do wpłacenia na końcu stażu, a więc tuż przed wydaniem stosownego zaświadczenia o odbytym stażu, kwoty 1000 zł, jako zamiennika za brak zapewnienia możliwości do udziału w budowie urządzeń łowieckich?
1608/08/2002Czy możliwe jest wedle prawa różnicowanie opłaty wpisowej do koła dla osób pochodzących z rodzin myśliwskich koła i nie pochodzących tzw. "obcych"?
poprzednia   5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] z 14

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.