strona główna forum dyskusyjne


szukaj słów: w dziale:
Opłaty w kole, finanse, składki

NrDataTreść pytania
107922/04/2010"Budżet koła" powinien być wtórnym w stosunku do "planu działalności koła" i powinien stanowić jego finansową stronę możliwości w danym roku gospodarczym. Pytania jakie mi się nasuwają: - czy na pewno budżet powinien wynikać z "planu działalności..." - czy "plan działalności..." to jeden dokument/czy jest jakiś wzór?/ czy jest to zbiór wszystkich dokumentów obowiązujących w kole / czy jest obowiązujący wykaz dokumentów jakie koło musi bezwzględnie prowadzić; - na ile może Zarząd odstąpić od zapisów zawartych w "budżecie" i jak szczegółowy ma być "budżet".
107519/04/2010Czy Walne Zgromadzenie po przyjęciu sprawozdania i udzieleniu absolutorium Zarządowi Koła może przyznać nagrody finansowe. Jeśli tak jest, to kto powinien wnioskować o ich przyznanie?
107316/04/2010Czy WZ może ustalić kwotę za pobraną drobną zwierzynę na użytek własny?
106713/04/2010Czy WZ może zwolnić od wpłaty wpisowego nowego członka w zamian za bezplatne wydzierzawienie gruntu pod woliere. Zarząd już go przyjął i spisał umowę o dzierżawę na czas nieokreślony. Na dodatek nie jest to ujęte do porządku obrad.
105910/09/2008Czy WZ może przyjąć uchwałę o następującej treści: "Kolegom unikającym notorycznie prac na rzecz Koła, wnoszącym jedynie należne opłaty zarząd koła może wstrzymać lub nie wydać odstrzału indywidualnego."?
105331/07/2008Gdzie znajdę przepis, który mówi, że wpisowe do Koła musi być wpłacone gotówką, jednorazowo. Czy można jako wpisowe przyjąć darowiznę n.p. w formie drewna itp. ?
105231/07/2008Czy WZ może przyjąć uchwałę o następującej treści: "Kolegom unikającym notorycznie prac na rzecz Koła, wnoszącym jedynie należne opłaty, zarząd koła może wstrzymać lub nie wydać odstrzału indywidualnego"?
104321/07/2008Zarząd dokonał zakupu kapeluszy dla każdego myśliwego z funduszy koła, po czym zarządził aby myśliwi obowiązkowo odkupili go od koła . Zakup kapeluszy nie był przedmiotem odpowiedniej uchwały WZ, gdyż ta dotyczyła wyłącznie zakupu munduru. Czy taka decyzja zarządu jest prawomocna i zgodna z obowiązującymi przepisami? Czy taka transakcja pociąga za sobą jakiekolwiek skutki finansowe (podatek) dla koła?
102704/07/2008KŁ zbierało od swoich członków składki do 31 grudnia. Po tym terminie dokonało przelewu na konto ZO PZŁ, przekazując jednocześnie listę członków, ze wskazaniem kto wpłacił a kto nie. ZO PZŁ żąda od koła wyegzekwowania pozostałych składek od członków, który nie dokonali wpłaty. Czy jest to zgodne ze Statutem PZŁ?
102104/07/2008W jaki sposób skutecznie można skreślić kolegę z listy członków koła, jeśli ma on zaległości względem koła i nie odbiera listów poleconych z wezwaniami do zapłaty?
101924/06/2008Zarząd nie chce zgodzić się na zakup i ponowne zasiedlenie królików. Jak wprowadzić wniosek w tej sprawie do porządku obrad WZ w celu podjęcia go w formie uchwały?
101816/06/2008Czy uchwała WZ, w myśl której, każdy myśliwy, który pozyska na polowaniu indywidualnym zwierzynę i zda ją do punktu skupu, będzie zwolniony z miesięcznej składki na Koło będzie zgodna z prawem oraz czy fakt zwolnienia myśliwego ze składki powinien być traktowany jako jego dochód i w związku z tym opodatkowany?
101316/06/2008Czy ZK może swoją uchwałą przekazać środki: 1-o wsparcie finansowe sygnalistów działajacych przy uczelni rolniczej; 2-o wsparcie finansowe chorego dziecka?
98123/01/2008Czy Koło może mnie obciążyć za tuszę dzika, który po zbadaniu okazał się chory na włośnia?
97311/01/2008W trakcie polowania zbiorowego łania przeskakując nad naganiaczem zahaczyła go badylem, w wyniku czego oprócz ogólnych potłuczeń, doszło do złamania nosa. Z jakiego ubezpieczenia powinno się dochodzić roszczeń?
96908/01/2008Czy w przypadku ustalenia na WZ kary symbolicznej, np. 50 zł., za nieobecność na WZ jest to zgodne z przepisami?
95823/12/2007Czy delegacje wystawiane przez punkty skupu za tzw. dostarczenie tuszy zwierzyny do punktu skupu są zgodne z obowiązującym prawem łowieckim i skarbowym? A może takie delegacje powinno wystawiać myśliwemu (i za nie płacić) koło?
92203/08/2007Czy krajowemu myśliwemu można wydać odstrzał na zwierzynę,który przekazał darowiznę na rzecz Koła finansową bądź materialną i jak taka darowizna winna być zaksięgowana w przypadku gdy koło nie jest płatnikiem VAT?
91223/07/2007Sześć lat temu WZ podjęło uchwałę zwalniającą członków zarządu z płacenia składek na rzecz koła, a w zamian członkowie zarządu nie otrzymują żadnych rekompensat za wyjazdy służbowe, korzystanie z telefonów itp. Na kilku WZ stawał wniosek o pozbawienie tego prawa jednak wniosek w głosowaniu zawsze był oddalony. Jakie procedury winno przeprowadzić WZ, aby uchwała obowiązywała zgodnie z prawem i statutem?
88720/06/2007Czy prawidłowo zarząd koła podjął decyzję o polowaniu dewizowym na rogacze na początku maja, natomiast walne zgromadzenie ma się odbyć pod koniec maja, bo w moim odczuciu WZ jako najwyższa władza w kole ma prawo i obowiazek zaopiniować i przegłosowac plan finansowy na nowy sezon łowiecki?
poprzednia   5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 z 14   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.