strona główna forum dyskusyjne


szukaj słów: w dziale:
Kary organizacyjne, rzecznik dyscyplinarny, sąd

NrDataTreść pytania
37229/06/20057 lat temu zostałem skazany wyrokiem sądu za wyczyn chuligański i dostałem wyrok w zawieszeniu 8 miesięcy na 2 lata. Czy wobec tego nie stoi nic na przeszkodzie bym został myśliwym?
37128/06/2005Czy zarząd koła jest obowiązany powiadomić rzecznika dyscyplinarnego w przypadku gdy przeciw jednemu z członków koła rozpoczęło się postępowanie wyjaśniające, gdy jeszcze nie zapadł żaden wyrok w tej sprawie?
36103/06/2005Członek mojego zarządu samowolnie zmienił treść uchwały WZ i wypłacał księgowej o 100 zł więcej. Czy oprócz kar statutowych można nakazać mu zwrot nadpłaconych pieniędzy, czy może to zrobić zarząd czy rzecznik dyscyplinarny?
35829/05/2005Czy myśliwy może być ukarany mandatem karnym za nie posiadanie przy sobie dokumentów do wykonywania polowania, przez strażnika łowieckiego lub strażnika leśnego?
34611/04/2005Jakie możliwości zawieszenia ma Zarząd wobec myśliwego, który otrzymał 2 czerwone punkty za trofeum jelenia byka i na jakiej podstawie?
34510/04/2005Czy myśliwy skazany przez sąd powszechny za czyn pospolity na karę w zawieszeniu może być czynnym członkiem PZŁ i mieć czynne prawo wyborcze?
33916/03/2005Czy myśliwy zawieszony w prawach członka może na walnym zebraniu wnieść wniosek o wykluczenie z koła innego kolegi myśliwego?
33108/02/2005ORD był bezpośrednim świadkiem poważnego przewinienia łowieckiego dokonanego przez łowczego koła. Od tego czasu upłynął już ponad rok i tej sprawie ORD nie nadaje biegu. Do kogo inni świadkowie powinni skierować powiadomienie i stosowne dowody?
32528/12/2004Czy kolega, który został zawieszony przez Sad Łowiecki i zawieszenie to minie do WZ, ale toczy sie postępowanie karne w sądzie przeciwko niemu, ma prawo głosować i być wybieranym do organów koła? Czy Zarząd koła ma obowiązek dalej go zawiesić ponieważ toczy się w/w postępowanie?
31803/12/2004Odwołujący się do ZO kolega, którego z KR odwołało WZ, podpisał pismo używając funkcji z której został odwołany. Czy zarząd ma prawo ukarać kolegę za takie zachowanie?
31402/12/2004Na polowaniu zbiorowym zostały pozyskane kaczki, a na odprawie nie byly przewidziane do pozyskania. Czy powyższy incydent wyczerpuje znamiona przestępstwa z rozdzialu X ustawy z dnia 13 X 1995r. prawo łowieckie? Ewentualnie jakie konsekwencje myśliwi mogą ponieść?
31122/11/2004Czy odwołanie od uchwały Zarządu Koła do Walnego Zgromadzenia Koła można wnieść za pośrednictwem kancelari adwokackiej bez osobistego podpisania tegoż odwołania, a jedynie udzielając pełnomocnictwa adwokatowi do reprezentowania w sprawach związanych ze skreśleniem z listy członków Koła?
30915/11/2004Zarząd koła zawiesił kolegę w prawie wykonywania polowania na jeden rok. Czy ukarany myśliwy może polować zbiorowo lub indywidualnie w innych kołach jeżeli otrzyma zaproszenia lub upoważnienie?
30810/11/2004Zarząd Koła zawiesił kolegów w prawie do udziału w polowaniach zbiorowych za nie wykonanie prac gospodarczych. Taką informację przekazał drogą telefoniczną. Nikt nie rozmawiał z ukaranymi w tej sprawie przed udzieleniem kary zgodnie z par.10 ust.1 Statutu PZŁ. Zainteresowani złożyli odwołania do WZ i czy w związku z tym mają prawo brać udział w polowaniu w najbliższą sobotę?
30531/10/2004Wykluczony z Koła złorzył odwołanie do ZO, który zawieśił postępowanie odwoławcze do czasu zakonczenia sprawy karnej. Czy po zawieszeniu rozpatrzenia odwołania o wykluczenie korzysta z pełni praw w kole, w tym prawa do polowania?
30026/10/2004Czy zawieszenie przez Sąd Łowiecki w prawach członka PZŁ w trybie par.53 Regulaminu Postępowania Sądów Łowieckich do czasu prawomocnego zakończenia postępowania członków zarządu Koła w osobach: prezesa, łowczego i skarbnika mogą do czasu odwołania ich przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z par.72 ust.3 Statutu PZŁ pełnić swoje obowiązki?
29825/10/2004WZ zawiesiło człona koła w prawie wykonywania polowania. Czy Zarząd Koła ma uprawnienia do zmiany uchwały WZ poprzez skrócenie okresu zawieszenia?
29317/10/2004Czy zawieszeni w prawie do wykonywania polowania nałożone przez Zarząd Koła pozwala polować w innym Kole Łowieckim, do którego zostałem zaproszony na polowanie zbiorowe?
28309/09/2004Czy Łowczy Koła, bądź Zarząd Koła może zabrać - cofnąć odstrzał za nieetyczne zachowanie. Dokładniej mówiąc chodzi o wpisanie się do książki zgłoszeń bez uzgodnienia z pozostałymi myśliwymi.
27923/07/2004W czasie kontroli szafki na broń policjant znalazł kilka naboi wojskowych w kal.7,62. Naboje zostały skonfiskowane i zdeponowane w komendzie Policji. Jakie konsekwencje prawne grożą za to myśliwemu? Myśliwy posiada sztucer Mosin o tym samym kalibrze.
poprzednia   6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 z 15   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.