strona główna forum dyskusyjne


szukaj słów: w dziale:
Kary organizacyjne, rzecznik dyscyplinarny, sąd

NrDataTreść pytania
27822/07/2004Zarząd Okręgowy, a odwołanie od uchwały WZ nieuwzględniającej odwołanie myśliwego od uchwały Zarządu Koła o jego skreśleniu z listy członków za zaległości w składkach lub innych opłatach na rzecz koła?
27722/07/2004Czy zgodnie ze Statutem Koła, Zarząd Koła zobowiązany jest do obligatoryjnego, bez żadnego ostrzeżenia (nie poprzedzonego choćby ponagleniem) skreślenia z listy członków w przypadku nieopłacenia składki i innych opłat przez okres dłuższy niż trzy miesiące?
27516/07/2004W jakim terminie rzecznik dyscyplinarny kieruje sprawę do sadu łowieckiego? W przypadku mojego kolegi upłynął już rok od skierowania sprawy przez zarząd koła do rzecznika.
27416/07/2004Czy w przypadk naruszenia przepisów art. 52 i 53 ustawy łowieckiej obligatoryjnie zawiadamia się prokuratora i kto tego dokonuje (zarząd czy rzecznik dyscyplinarny)?
27212/07/2004Zarząd skierował sprawę do ORD przeciwko członkowi, za czyn wymieniony w Rozdz. X ustawy Prawo Łowieckie. Równocześnie zawiesił go na okres 6 m-cy. Ukarany odwołał się od decyzji zarządu do WZ, ale zarząd nie wstrzymał realizacji uchwały twierdząc, że par. 25 ust. 5 statutu ramowego nie ma tu zastosowania.
27109/07/2004Przebywałem wraz z kolegą na ambonie na terenie obcego obwodu łowieckiego z bronią w futerale, nie miałem zamiaru polować. Nie miałem odstrzału na ten obwód, miał go kolega.
26721/06/2004Czy rozpoczęcie postępowania wyjaśniającego przez Rzecznika Dyscyplinarnego rodzi za sobą skutki dla myśliwego tzn. czy Zarząd koła ma obowiązek zawiesić takiego myśliwego?
25903/06/2004Czy zarząd koła może zawiesić członka komisji rewizyjnej za naruszenie statutu PZŁ?
25728/05/2004Dwa lata temu nierozładowana broń na polowaniu zbiorowym wypaliła w samochodzie. czy obecnie myśliwy, uczestnik tego polowania, może sprawę skierować do RD bezpośrednio - pomijając Zarząd Koła?
25417/05/2004Czy kara nałożona na myśliwego powinna mieć zawsze formę pisemną i czy zawsze można się od niej odwołać??
23209/04/2004Czy do rozpatrzenia odwołania przez WZ, od kary za czyn z rozdz. X prawa łowieckiego myśliwy posiada pełne prawa wynikające ze Statutu ramowego obowiązującego w kole?
21521/03/2004W wyniku zawieszenia członka w kole, zarzad ma prawo uniemożliwiać opłacanie składki, wykreślając myśliwego ze wszystkich list?
21421/03/2004Czy za ten sam czyn można karać ponownie i to bez zawiadomienia myśliwego na piśmie i nie wzywając go na posiedzenie zarządu?
20817/03/2004Czy Rzecznik Dyscyplinarny ma odpowiedzieć po skończonym dochodzeniu na moje pismo o nie etycznym zachowaniu myśliwego?
20205/03/2004Jakie uprawnienia ma myśliwy z karą zawieszenia w prawach członka PZŁ na Walnym Zgromadzeniu Koła.
20003/03/2004Czy zarząd okręgowy miał prawo pozbawić walne zgromadzenie członków koła możliwości spełnienia swej funkcji jako organu odwoławczego?
19903/03/2004Czy zarząd koła ma prawo zawiesić członka koła w prawie wykonywania polowania na podstawie oświadczenia łowczego?
19303/03/2004Czy komisja wyceny trofeów lub zarząd koła ma prawo zarekwirować trofeum ze względu że uzyskało ono 2 pkt. czerwone i skierować na ponowny egzamin selekcjonerski?
19213/02/2004Jakie sankcje grożą dla zarządu Koła Łowieckiego, za nie powiadamia okręgowego rzecznika dyscyplinarnego o zawieszeniu na 3-miesiące, jednego z członków tegoż koła?
19112/02/2004W jaki sposób powinien być liczony sposób upłynięcia na złożenie odwołania od uchwały zarządu skreślającej z listy członków koła za niezapłacenie składki i innych zobowiązań.
poprzednia   6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 z 15   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.