strona główna forum dyskusyjne


szukaj słów: w dziale:
Kary organizacyjne, rzecznik dyscyplinarny, sąd

NrDataTreść pytania
19011/02/2004Czy członek Kola, który zostal skreślony przez Zarząd tegoz Koła za nieopłacenie składek i innych zobowiazań finansowych może odwołać sie do WZ mimo tego iż dalej nie opłacił tych należności?
18911/02/2004Jak powinien zachować się zarząd KŁ, gdy ustępujący skarbnik nie chce przekazać posiadanej dokumentacji księgowej swemu następcy?
18609/02/2004Koło wystawiając mi opinie wspomina o karze sprzed 28 lat, gdyż istnieje ona dalej w moich aktach , czy jest to dopuszczalne skoro kary ulegają wymazaniu po okresie 2 lat?
17822/01/2004Zostałem ukarany przez Zarząd Koła karą zakazu przebywania na stanicach łowieckich naszego koła. Czy taka kara jest zgodna z prawem i ważna?
16212/01/2004Czy naruszone zostały zasady jeżeli polowałem indywidualnie w nocy przed zbiorowym?
14028/11/2003Czy Zarząd Koła może ukarać członka Koła nie informując go o tym, że został ukarany i za co?
13928/11/2003Po jakim czasie kara wpisana w akta osobowe członka PZŁ ulega przedawnieniu i czy powinna być wymazana z akt osobowych?
12819/11/2003Czy można zostać zawieszonym za oddanie strzelonej łanii do skupu, który nie był wyznaczony przez zarząd koła?
11507/10/2003Czy każdy myśliwy zgłaszając do koła znalezienie na swoim terenie zwierzyny skłusowanej jest oskarżony o jej skłusowanie?
11407/10/2003Zostałem oskarżony o kłusownictwo, oczyszczono mnie z zarzutu. Czy na moje żądanie Rzecznik Dyscyplinarny ma obowiązek podać mi na piśmie KTO mnie oskarżył?
10724/09/2003Czy samo skierowanie sprawy do Rzecznika Dyscyplinarnego przeciwko myśliwemu jest podstawą do cofnięcia przez KWP pozwolenia na broń, czy najpierw myśliwy ten musi być skazany przez Sąd Łowiecki?
10216/09/2003Jakie kary może nałożyć na myśliwego na polowaniu zbiorowym - prowadzący polowanie, m.in. za brak dyscypliny, strzał po linii, dyskusje z prowadzącym polowanie itp.?
10116/09/2003Jak powinno się ukarać myśliwego, który strzelił byka łownego zamiast selekta, niezgodnie z wydanym odstrzałem?
10016/09/2003Jak interpretować Artykuły 51 i 52 z Prawa Łowieckiego?
9726/08/2003W maju zostałem zawieszony przez Zarząd mojego koła, z powodu sprawy karnej jaka się przeciwko mnie toczyła. Zarząd Koła w obecnej chwili nie chce mnie odwiesić twierdząc, że jestem winny. Czy Zarząd ma do tego prawo, skoro ja nie zostałem skazany przez sąd żadnym wyrokiem?
8207/07/2003Co ma zawierać wniosek do sądu o sporządzenie uzasadnienia na piśmie i doręczenie aby był prawidłowo złożony?
8105/07/2003W jakim terminie powinna się rozpocząć rozprawa w sądzie jeżeli sąd otrzymał akta sprawy?
8005/07/2003Po zakończonym postępowaniu dyscyplinarnym przez rzecznika i oddaniem akt sprawy do sądu czy Prezes O.R.Ł. ma prawo przesłuchiwać strony i świadków tej sprawy oraz czy może posiadać akta tej sprawy jeżeli one zostały przekazane sądowi?
7806/06/2003Czy Zarząd Koła ma prawo zawiesić w prawach członka koła na rok, powołując się na zapis Par.21 Statutu Koła? Czy o zastosowaniu tej kary Zarząd Koła jest zobowiązany zawiadomić Recznika Dyscyplinarnego?
7420/05/2003Czy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej jest uprawniony do odwołania się od decyzji Okr. Rzecz. Dysc. do Okr.Sądu Łow. skoro Komisja Rewizyjna złożyła doniesienie o podejrzeniu popełnienia wykroczenia łowieckiego przez łowczego Koła, a rzecznik postępowanie umorzył i pouczył komisję rew. o prawie odwołania się do OSŁ. w terminie 14 dni?
poprzednia   6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 z 15   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.