strona główna forum dyskusyjne


szukaj słów: w dziale:
Walne Zgromadzenie

NrDataTreść pytania
173618/06/2012Jak należy postąpić jeżeli KR nie przedstawiła Zarządowi protokółu kontroli przed WZ?
173114/06/2012Jakie kroki ma podjąć Zarząd Koła wobec członków Komisji Wniosków Walnego Zgromadzenia, którzy sfałszowali wyniki głosowania Uchwały?
173011/06/2012Zarząd dwukrotnie wezwał członka do uregulowania zaległości innych płatności na rzecz koła. Kolega nie zapłacił, zarząd skreślił myśliwego, myśliwy się odwołał do WZ. Czy w głosowaniu o uchylenie uchwały zarządu aby uchylić przedmiotową uchwałę potrzebne jest 50%+1% czy też dwie trzecie głosów?
172906/06/2012W 2010 r WZ wybrało bezpośrednio na funkcje zarząd w tym łowczego i podłowczego. Obecnie łowczy twierdzi, że podłowczy mu podlega i może działać za jego zgodą. W uchwałach z 2011 r wpisano, że podłowczy upoważniony jest do wydawania i podpisywania upoważnień do polowań indywidualnych w obwodzie 450, okazywania odstrzelonych lisów w tym obwodzie (mamy dwa obwody i wcześniej Łowczy wykonywał obowiązki w obwodzie 449 a podłowczy w 450 i nie było kłopotów bo się zgadzali). Teraz Łowczy chce mieć pełnię władzy. Czy Prezes Zarządu winien np. opracować zakres obowiązków dla podłowczego?
172504/06/2012Mój syn, członek Koła został ukarany przez Zarząd Koła. Odwołał się do WZ. Na WZ nastąpił wybór Komisji Skrutacyjnej do której zgłoszono moją kandydaturę. Prowadzący zebranie po porozumieniu z prezesem nie zapytał mnie czy wyrażam zgodę tylko odrzucił moją kandydaturę ze względu na pokrewieństwo. Uważam, że tym samym ograniczono moje prawa jako członka PZŁ. Mój udział w KS nie miałby żadnego wpływu na wynik głosowania chociaż wpływ miałem bo głosować mi pozwolono. Nadmieniam, że WZ większością głosów uchyliło decyzję ZK o ukaranie mojego syn. Proszę o wyjaśnienie czy mogłem kandydować do KS?
172301/06/2012Czy na WZ podczas rozpatrywania odwołania członka koła od nałożonej kary zawieszenia w prawach do polowania można złożyć wniosek o zmianę kary za zawieszenie w prawach do polowania np. na karę upomnienia?
172201/06/2012U mnie w kole szykuje się wniosek o podjęcie uchwały wykluczenia jednego z kolegów przygotowywany w oparciu o § 56 ust. 2 pkt 3 Statutu PZŁ. 1/3 członków koła. "Na podstawie § 56 ust. 2 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego składamy niniejszym wniosek o rozszerzenie Porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie wykluczenia Kol. Xxxxxxxxxx Yyyyyyy z naszego Koła w oparciu o § 44, punkt 1 i 2 Statutu PZŁ." Jak to się ma do możliwości zabrania głosu przez zainteresowanego? W mojej ocenie pozostaje mu tylko obecność na WZ.
172131/05/2012W jaki sposób powinno być głosowane na WZ odwołanie członka KŁ od nałożonej przez ZK kary porządkowej? W sposób tajny, czy jawny i jakimi przepisami jest to ew. regulowane?
171928/05/2012Czy uchwała WZ może być poddana pod głosowanie i uchwalona "am bloc" bez odczytania jej poszczególnych uchwał?
171828/05/2012Czy WZ koła może być zakończone przez przewodniczącego z ominięciem punktów i punktu porządku zebrania?
171728/05/2012Odbyłem roczny staż myśliwski w kole i otrzymałem skierowanie od zarządu koła na kurs dla nowo wstępujących, który ukończyłem z wynikiem pozytywnym. Uzyskałem pozwolenie na broń i w chwili obecnej złożyłem podanie do koła w którym odbyłem staż o przyjęcie mnie na członka macierzystego. Czy w sytuacji odmownej przyjęcia na członka koła mam możliwość odwołania się, a jeżeli to gdzie i do kogo?
171628/05/2012Czy na WZ przed każdym głosowaniem powinno być sprawdzane kworum czy wystarczy tylko na początku zebrania?
171528/05/2012Czy zarząd koła podając pisemnie porządek obrad WZ, prawidłowo sformułował punkt, cyt. ": "Podjęcie uchwał podnoszących opłaty należne od członków na rzecz koła (za zwierzynę wziętą na użytek własny i składek członkowskich)"? Czy nie powinny być pisemnie podane stawki proponowane przez zarząd?
171423/05/2012Jakie warunki, zasady powinny zostać spełnione, aby uznać, że budżet koła jest lub nie jest wykonany?
169814/05/2012Czy komisja uchwał i wniosków ma obowiązek zamieścić wszystkie wnioski zgłaszane przez członków zebrania? Czy może zamieścić tylko te, które uważa za stosowne i poddać je pod głosowanie?
169511/05/2012Jakie środki prawne może podjąć Walne Zgromadzenie w stosunku do członków Zarządu Koła, który przekroczył w znacznej kwocie budżet koła?
169409/05/2012Czy uchwała WZ w sprawie zasad wykonywania polowania indywidualnego o treści: "Osoba towarzysząca naszemu myśliwemu w czasie polowania indywidualnego - będąca członkiem PZŁ, musi posiadać aktualne zezwolenie na wykonywanie polowania wydane przez Zarząd Koła" będzie zgodna z przepisami prawa?
169107/05/2012Czy prowadzący WZ powinien po zapoznaniu zebranych z porządkiem obrad który i tak wcześniej członkowie otrzymali poddać pod głosowanie i zapytać czy ktoś ma może jakieś jeszcze inne propozycje, uwagi co do porządku?
169026/04/2012Koledzy w kole w ilości 1/3 złożyli wniosek o obniżenie miesięcznej składki. ZK wprowadził do porządku obrad ten wniosek jako projekt uchwały ale jednocześnie w tym projekcie dopisał 8 różnych § (różnych spraw). Czy taki projekt uchwały nie powinien się ograniczać tylko i wyłącznie do wniosku złożonego przez 1/3 kolegów?
168926/04/2012Koledzy zostali ukarani w prawie do wykonywania polowania. W terminie wnieśli odwołanie do WZ a ZK umieścił ich odwołania na końcu porządku obrad. Czy jest możliwe złożenie wniosku na WZ o przeniesienie sprawy odwołania od nałożonej kary jako pierwsze punkty po przyjęciu sprawozdań ZK i KR?
poprzednia   4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 z 25   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.