strona główna forum dyskusyjne


szukaj słów: w dziale:
Opłaty w kole, finanse, składki

NrDataTreść pytania
170216/05/2012Koło Łowieckie miało kontrolę z ZUS. Zakwestionowano kilka umów o dzieło, skutkiem czego trzeba było zgodnie z decyzją opłacić odpowiednie składki. Koło te składki opłaciło,ale podjęło uchwałę, że część składki którą powinien opłacić ubezpieczony powinna być przez niego zwrócona do koła. Osoba ta odwołała się do ZO, który z kolei uchylił wspomnianą uchwałę argumentując, że to zarząd koła ponosi odpowiedzialność za wadliwie zawarte umowy. Dość trudno mi się zgodzić z takim uzasadnieniem. Proszę o opinię na ten temat.
169914/05/2012Czy urlopowany członek koła ma obowiązek uiszczać składki do PZŁ i do koła? Jak jest z płaceniem składek przez zawieszonego myśliwego? Na jak długo można być urlopowanym i ile razy?
169511/05/2012Jakie środki prawne może podjąć Walne Zgromadzenie w stosunku do członków Zarządu Koła, który przekroczył w znacznej kwocie budżet koła?
168024/04/2012Do koła należałem od 1985 r. W grudniu 2012 r. napisałem podanie o skreślenie mnie z listy członków ze względów zdrowotnych. Podanie zostało przyjęte. Czy należy mi się zwrot wpisowego które wniosłem przy przyjęciu do koła?
167012/04/2012Na jesiennym 2011 r. Walnym Zgromadzeniu ZK otrzymał zgodę na zakup wytypowanej działki co też ZK uczynił. Przez okres zimy ZK skrupulatnie zebrał niezbędną dokumentację i bez zgody WZ, które odbędzie się pod koniec kwietnia br. rozpoczął poważną inwestycję - budowę domku myśliwskiego. Jak myśliwi niegodzący się na takie jawne łamanie prawa powinni zareagować i postąpić?
166510/04/2012WZ koła podjęło uchwałę zwalniającą członków zarządu koła z płacenia składek na PZŁ (składkę za nich opłaca koło) oraz składek do koła. Czy skarbnik postąpił słusznie wystawiając członkom zarządu PIT-8C w poz. 34 ujmując kwotę za składkę do PZŁ i do Koła?
165127/03/2012Czy członek PZŁ który uzyskał tytuł Honorowego Członka PZŁ i jednoznacznie jest zwolniony ze składek na PZŁ jest zwolniony ze składek w kole? Czy aby był zwolniony ze składek w kole WZ musi podjąć uchwałę o nadaniu mu tytułu Honorowego Członka Koła?
164923/03/2012Koło zleciło myśliwemu wyremontowanie paśnika w wyniku pisma otrzymanego z Nadleśnictwa dotyczącego przeglądu urządzeń łowieckich oraz oceny działalności koła. Czy myśliwy ma prawo zażądać zwrot kosztów przejazdu do łowiska w celu wyremontowania ww. urządzenia gospodarczego?
164319/03/2012W jaki sposób Zarząd Koła budujący domek myśliwski ma wybierać wykonawcę na np. budowę domku, wykonanie wyposażenia domku, wykonania instalacji elektrycznej?
163609/03/2012Czy pismo ZK o skreśleniu za niepłacenie składek i zobowiązań nie opatrzone informacją o możliwości odwołania (do kogo i w jakim terminie) posiada moc prawna i czy nie jest z gruntu nieważne?
163306/03/2012Czy zawieszony przez Zarząd w prawach członka koła na okres 1 roku myśliwy musi płacić składki na rzecz koła i czy ma inne prawa i obowiązki wynikające z statutu?
162829/02/2012Myśliwy zaproponował dobrowolne i nieodpłatne wykonanie prac ziemnych na rzecz koła wykorzystując koparkę. Jak zaliczyć mu tą pracę (wartość 1 godziny pracy koparki jest znacznie większa od przyjętej w kole wartości 1 roboczogodziny do odpracowania przez myśliwego)?
162729/02/2012Kto w kole podejmuje uchwałę budowy (lub rozbudowy) domku myśliwskiego?
162427/02/2012Uchwałą WZ za tuszę pobraną na użytek własny członkowie koła winni rozliczyć się w ciągu 30 dni. Jeżeli jednak nie wyrobili się w tym terminie płacą 150% wartości tuszy. ZK wyznaczył 7dni na uregulowanie należności grożąc skreśleniem z listy członków koła. Czy w tym wypadku należności za pobraną tuszę mogą być traktowane jako powód do skreślenia?
161310/02/2012W jaki sposób przeprowadzić przekazanie / odebranie dokumentacji prowadzonej przez skarbnika koła (dokumentacja w formie papierowej i elektronicznej)? Koło nie korzystało z usług biura rachunkowego. Jeśli są procedury, przepisy prawne, proszę o informację.
160803/02/2012Jakie limity obowiązują koła łowieckie na 2012 rok w zakresie podatku VAT i ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej?
160326/01/2012Zarząd Koła podjął decyzję że zwierzyna pozyskana i pobrana na użytek własny będzie o jeden złoty droższa niż aktualna cena w skupie. Czy złamano prawo?
159919/01/2012Czy wykluczony w marcu 2007 r., obecnie były członek PZŁ. starając się o ponowne przyjęcie do Związku ma obowiązek zapłacić składkę za cały rok 2007, czy jego zaległość to składka za trzy pierwsze miesiące roku 2007? Jak w świetle prawa mają się zaległe składki do trzyletniego okresu ich ważności i związanej z tym ich wymagalności?
157726/12/2011W naszym kole WZ uchwaliło opłatę na rzecz koła w wysokości 600PLN od członka. Środki będą przeznaczane na budowę bazy myśliwskiej. Jaki dokument powinien być generowany przy dokonywaniu wpłaty? Czy z uwagi na uchwałę WZ w ogóle potrzebny jest jakiś dokument - czy wystarczy ewidencja wpłat prowadzona przez skarbnika koła?
157522/12/2011Około pięciu lat temu zrezygnowałem z członkostwa w kole "A". Nie zalegałem z opłatami za składki i prace obowiązkowe. Zostałem skreślony z listy członków na własną prośbę. Przeniosłem się do koła "B"gdzie zostałem wpisany na listę jako członek macierzysty. Czy starając się o przyjęcie z powrotem do koła "A" jestem zobowiązany uiścić wpisowe i kto ewentualnie (WZ?) może mnie z tego obowiązku zwolnić?
poprzednia   1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 z 14   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.