Piątek
30.03.2012
nr 090 (2434 )
ISSN 1734-6827
Wydawca i adres redakcji:
P&H Limited Sp. z o.o.
ul Meissnera 1
80-462 Gdańsk
NIP 585-00-00-791
Sąd Rejonowy w Gdańsku
Wydz. XVI Gospodarczy
KRS: 0000229167
Kap. zakł. 51 500PLN
tel: (058) 340-93-98
Redaktor naczelny:
Piotr Gawlicki
piotr.gawlicki@lowiecki.pl
Miejsce i data wydania:
Gdańsk, 30.03.2012
Numer wydania:
090 (2434 )
ISSN 1734-6827
Przegląd artykułów z poprzedniego tygodnia18.03.2012 - 24.03.2012
Redaktorzy pisząPoniedziałek 19.03.2012
Dlaczego PZŁ staje przeciw myśliwym? autor: Piotr Gawlicki
Nowy dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP) w Gdańsku, równocześnie myśliwy, zaprosił na dzień 2 marca br. do swojej siedziby grono osób mających wpływ na łowiectwo w województwie, żeby na naradzie przedyskutować sprawy dotyczącą gospodarki łowieckiej na terenie RDLP Gdańsk. Wśród zaproszonych byli przewodniczący Zarządów Okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego z województwa: z Gdańska Piotr Ławrynowicz, ze Słupska Marian Wilczewski i z Elbląga Wieńczysław Tylkowski. Oprócz dyrektora RDLP w Gdańsku i jednego jego zastepcy był m.in. gł.spec. RDLP ds. gospodarki łowieckiej i polowań Roman Wasilewski, równocześnie sekretarz Komisji Hodowlanej ORŁ PZŁ w Gdańsku, byli nadleśniczowie w liczbie jedenastu, kilku ich zastępców oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego z Wydziału Środowiska i Wojewody w osobie komendanta PSŁ w Gdańsku. Reprezentacja Polskiego Związku Łowieckiego z najwyższej półki, więc można było oczekiwać, że krzywda myśliwych i kół łowieckich w województwie nie spotka. Czy rzeczywiście?

Wśród tematów m.in. sprawy związane z funkcjonowaniem populacji jelenia szlachetnego, w tym obowiązujących założeń uchwały nr 71/2009 NRŁ z dn. 08.09.2009 w sprawie okresowych zasad selekcji i zwiększenia udziału III klasy wieku byków oraz sprawy dokumentowania ubytków zwierzyny grubej wynikającej z zapisu § 3 ust.5 Rozporządzenia MŚ w sprawie rocznych planów łowieckich, które to ubytki ujmuje się w rocznym planie łowieckim roku następnego. Zapis ten będący powszechnie obowiązującym prawem brzmi następująco:

5. Stwierdzony ubytek zwierzyny grubej dokumentuje się protokołem stwierdzenia ubytku potwierdzonym przez pracownika Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe lub funkcjonariusza Policji, lub strażnika Państwowej Straży Łowieckiej, przechowywanym w dokumentacji dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego.

Domniemam, że przepis powyższy nie satysfakcjonował leśników RDLP i na ich wniosek narada uzgodniła i uchwaliła wzór takiego protokołu, jakby wątpiąc, czy koła łowieckie lub pracownicy Lasów Państwowych potrafią same napisać taki protokół. W ten sposób powstał na tej naradzie wzór protokołu ubytków, który z akceptacją przewodniczących ZO PZŁ przekazano następnie kołom łowieckim do obowiązkowego stosowania. A więc nie jest to dokument wewnętrzny RDLP w Gdańsku, który zupełnie by mnie nie obchodził, bo niech sobie pracodawca wymyśla dowolne protokoły dla swoich pracowników, ale jeżeli zarządy okręgowe PZŁ uznają go za obowiązujący w kołach, to już jak najbardziej mnie on interesuje. Założono przy tym, że wzór protokołu może spowodować niejakie trudności interpretacyjne i dołączono do niego 6-cio punktową instrukcję stosowania. Przypatrzmy się bliżej inwencji autorów tego protokołu, zaczynając od instruk
więcej>>

Dziennik na gorącoSobota 24.03.2012
Dlaczego zmiany w zasadach strzeleckich PZŁ? autor: Redakcja "Łowiecki"
Na forum działu strzelectwa www.lowiecki.pl szeroką dyskusję wywołała Uchwała Nr 42/2011 ZG PZŁ w sprawie zmian w regulaminach oraz prawidłach strzelań myśliwskich. W treści zarządzenia, które opublikowano na stronach www PZŁ widniał m.in. zapis o ograniczeniu strzelania konkurencji zająca tylko z amunicji 28 gramowej. Uzasadnienia dla tego zapisu, jak i innych w tej uchwale nie opublikowano, dlatego redakcja zwróciła się w dniu 1 marca br. do Zarządu Głównego PZŁ z pytaniem, czym uzasadniała Komisja Strzelecką NRŁ te zmiany i czym kierował się ZG PZŁ wprowadzając je w/w uchwałą? Odpowiedź otrzymaną email'em w dniu 20 marca przytaczamy w całości:
więcej>>

Dziennik na gorącoŚroda 21.03.2012
Co Lasy Państwowe na protokół ubytków autor: Redakcja "Łowiecki"
Poniżej korespondencja, którą redakcja wymieniła z rzecznikiem prasowym Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych:

Do redakcji wpłynął protokół z ustaleniami i wnioskami z narady przeprowadzonej w siedzibie jednej z Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, na której przy obecności przedstawicieli Polskiego Związku Łowieckiego ustalono wzór protokołu ubytków, o którym mówi §3 ust.5 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych [Dz.U. 20007 Nr 221 poz.1646]. Wzór tego protokołu z instrukcją wypełniania i postępowania w załączeniu. Redakcja próbowała ustalić kto jest autorem tego wzoru i instrukcji do niego, ale bezskutecznie, choć jedna z sugestii płynąca od osób indagowanych wskazała Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych. W związku z powyższym uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy załączone do niniejszego wzór protokołu i instrukcja stosowania powstały w Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i z niej trafiły do Regionalnych Dyrekcji LP oraz Polskiego Związku Łowieckiego?

2. Czy załączone do niniejszego wzór protokołu i instrukcja stosowania są zdaniem Generalnej Dyrekcji LP zgodne §3 ust.5 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych [Dz.U. 20007 Nr 221 poz.1646], szczególnie w aspekcie miejsca przechowywania takiego protokołu oraz obowiązku sfinansowania kosztów dokumentacji fotograficznej?

3. Czy załączone do niniejszego wzór protokołu i instrukcja mogą być przez jakikolwiek podmiot narzucone kołom łowieckim do obowiązkowego stosowania, a jeżeli tak, to przez kogo i na jakiej podstawie prawnej?

Z poważaniem

Piotr Gawlicki
Redaktor naczelny
Dziennik "Łowiecki"


więcej>>

Ogłoszenia
RodzajDziałPrzedmiotMiejscowośćCenaZdjęcie
KupnoRÓŻNE MYŚLIWSKIESzafa na brońWarszawa 1
Myśliwskie akcesoria
 Do uzytkowników Delta...
 KAHLES CSX 3-12x56 VS...
 Kompresor odrzutu
 Zakup prochu w Czecha...
 Oryginał czy zamiennik
 ekspansywna kula w 8x...
 Klucz Sauer200
 luneta Luneta Kahles ...
 Norma Oryx 9,3x62 21,...
 geco 8x57 js TM 12 gr.
 ZAKAZ PORUSZANIA SIĘ ...
 Składana ambona
Hyde Park Corner
 rogacze maj 12
 Dziwne spotkania
 Wypisanie pozwolenia
 Ku Przestrodze !
 Broń z depozytu.
 Ile pracy ma Łowczy K...
 kolejni znawcy z alle...
 Wegetarianizm został ...
 Współczesne myślistwo...
 Coraz większe problem...
 Pieski
 Targi ExpoHunting - S...
 Ktoś zabił psa....
 Bezterminowość prawa ...
 Bezpańskie psy zagryz...
 "Jak wychowac żone"
Prawo w pytaniach
Pytanie:
Czy myśliwy może zabrać osobę towarzyszącą (nie będącą myśliwym, ani stażystą, osobę niepełnoletnią - 15-letnią) na polowanie indywidualne np. na ambonę? Czy prezes koła może zabronić jeździć z myśliwym na to polowanie?
Odpowiedź:
Zarząd koła nie ma nic do tego, z kim na polowanie udaje się myśliwy. Tak więc prezes koła nie może Koledze zabronić bytności z myśliwym na ambonie, ani nie może też zabronić myśliwemu udania się na ambonę z kimkolwiek.
Nowe zdjęcia w galeriach
więcej>>
29-03-12 23:54
Kazmier
30-03-12 09:59
Makurii
27-03-12 20:41
czarny zwierz
20-01-12 18:38
bartek1
02-03-12 17:56
bartek1
Komentarze czytelników
... do zdjęć
06:16 sumada
06:17 sumada
06:19 sumada
06:21 sumada
06:53 konrad1976
06:53 konrad1976
06:55 nelman tak tez można? :D
08:02 Magnum43 Boimy się ... rogaczy :-P
08:07 Łukasz z lasu
08:08 Łukasz z lasu
08:09 ALF
08:10 Magnum43 Pamiętaj żeby od maleńkości z karabinem oswajać ...
08:14 andy 1 Ciekawe czy juz ktos w nocy sie wystraszyl ;)
więcej>>
Dzisiejsze wpisy na forum
www.lowiecki.pl
Nota redakcyjna
Autorzy wszystkich tekstów wpisywanych na strony www.lowiecki.pl i do dziennik.lowiecki.pl wyrażają przez fakt dokonania wpisu zgodę, na publikowanie tych tekstów w dzienniku Łowiecki, przy czym Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i zmian w tekście. Większe zmiany w materiałach redakcyjnych, opowiadanich i dowcipach przekaże autorom do samodzielnego wykonania.

Dziennik Łowiecki można otrzymywać również w wersji drukowanej poprzez prenumeratę. Warunki prenumeraty do czasu zebrania odpowiedniej liczby prenumeratorów, żeby móc druk wykonywać w drukarni, są następujące:
 • wysyłka 5 razy w tygodniu w dni robocze - opłata 31.00 zł. tygodniowo + VAT;
 • wysyłka 1 raz w tygodniu w poniedziałek - opłata 23.00 zł. tygodniowo + VAT;
 • wysyłka co 4 tygodnie w poniedziałek - opłata 21.50 zł. tygodniowo + VAT.
  Nekrologi od osób fizycznych są bezpłatene. Nekrologi od kół łowieckich i innych osób prawnych podlegają opłacie w kwocie 98,36 zł. + VAT.
 • Strzelectwo
   Kasowanie luzów - i...
   9,3x62 vs 8x57-co l...
  Wiedza i edukacja
   szkoda a odszkodowanie
   Wysokość opłaty admin...
   Przystrzeliwanie broni
   Odpłatność za zwierzy...
   Szacowanie szkód w rz...
   Odpłatność za wierzyn...
   Miejskie zające i sło...
  Przepisy kulinarne
   stek-przepis
  Dyskusje problemowe
   O CO WALCZYĆ I Z KIM???...
   BOWHUNTING PYTANIE
  Psy myśliwskie
   ZNOWU SZUKAM
   Wrocław - pies do o...
   Jamnik Słowacja-PRO...
   O WYŻŁACH......
   Polskie rasy psów g...
   Śladem ogara podąża...
   jak wybrać najlepsz...
   IV OGÓLNOPOLSKI ZLO...
   zdjęcie bioder
  ARCHIWUM
  DZIENNIK
  Redaktorzy
     Felietony
     Reportaże
     Wywiady
     Sprawozdania
  Opowiadania
     Polowania
     Opowiadania
  Otwarta trybuna
  Na gorąco
  Humor
  PORTAL
  Forum
     Problemy
     Hyde Park
     Wiedza
     Akcesoria
     Strzelectwo
     Psy
     Kuchnia
  Prawo
     Pytania
     Ustawa
     Statut
  Strzelectwo
     Prawo
     Ciekawostki
     Szkolenie
     Zarządzenia PZŁ
     Przystrzelanie
     Strzelnice
     Konkurencje
     Wawrzyny
     Liga strzelecka
     Amunicja
     Optyka
     Arch. wyników
     Terminarze
  Polowania
     Król 2011
     Król 2010
     Król 2009
     Król 2008
     Król 2007
     Król 2006
     Król 2005
     Król 2004
     Król 2003
  Imprezy
     Ośno/Słubice '10
     Osie '10
     Ośno/Słubice '09
     Ciechanowiec '08
     Mirosławice '08
     Mirosławice '07
     Nowogard '07
     Sieraków W. '06
     Mirosławice '06
     Osie '06
     Sarnowice '05
     Wojcieszyce '05
     Sobótka '04
     Glinki '04
  Tradycja
     Zwyczaje
     Sygnały
     Mundur
     Cer. sztandar.
  Ogłoszenia
     Broń
     Optyka
     Psy
  Galeria
  Pogoda
  Księżyc
  Kulinaria
  Kynologia
  Szukaj