KRONIKA AKTUALNOŚCI KOŁA

24/07/2021
Budowa zadaszenia nad domkiem w Bartoszymlesie

26/06/2021
Walne Zgromadzenie Członków Koła

19/06/2021
Poniżej komunikat zarządu Koła o zwołaniu zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Koła.

15/05/2021
Prace w obw. 222

29/05/2021
Budowa podsypów dla kuropatw

03/04/2021

29/03/2021
Zarząd zaprasza do udziału w corocznych pracach gospodarczych, które rozpoczną się po świętach Wielkiej Nocy. Ze względu na pandemię, wzorem roku ubiegłego, prace wykonywane będą przez myśliwych samodzielnie lub w grupach 2-3 osobowych, których członkowie mają ze sobą stycznoœć na co dzień. Organizacyjnie za przeprowadzenie prac odpowiadają Arkadiusz Szturo, Kazimierz Dułak (lub Andrzej Kistowski w zastępstwie), Kamil Stolc oraz Roman Dobek. Do wykonania są prace z zakresu zagospodarowania poletek łowieckich, sadzenie topinamburu, bieżące remonty ambon, zwyżek, paśników wraz z porządkowaniem terenu wokół urządzeń łowieckich, budowa zadaszenia nad domkiem w Bartoszymlesie, budowa podsypów dla kuraków polnych. Posiłek w trakcie prac na koszt Koła – w związku ze zmianą siedziby Koła prosimy o zwrócenie uwagi na poprawne dane na fakturach zakupu.

23/03/2021
Wiosnę w Ełaganowie przywitały nowe flagi, wciągnięte na maszt przez Irka Ożoga.

20/02/2021
13 i 20 lutego na terenie obwodów 167 i 155 odbyło się zimowe dokarmianie zwierzyny. Od kilku tygodni na polach i w lesie zalegała duża pokrywa śniegu, co sprawiało, że zwierzyna miała utrudniony dostęp do pokarmu. Warunki terenowe były trudne. Nie obyło się bez ciągników i lin holowniczych ;) . Karma wyłożona została w lesie przy paśnikach. Przy domku na posesji koła łowieckiego przed wiatrem i œniegiem schroniły się kuropatwy, które również dostały sowity zapas ziarna.

07/09/2020
Zarząd zwołał walne zgromadzenie członków koła w dniu 12.09.2020 na posesji w Ełganowie o godz. 9:00. Uprzejmie proszę osoby, które wezmą udział w Zgromadzeniu, o poinformowanie mnie o tym do środy 9 wrzeœnia, celem zabezpieczenia odpowiedniej liczby posiłków.
Darz Bór
Prezes Marek Szymborski.

01/04/2020
Zarząd zaprasza na polowanie na kaczki do Bartoszegolasu w dniu 15.08.2020. godzina 6:30 - zakończenie polowania godzina 9:30. Prowadzi kolega Roman Dobek, a organizatorem jest kolega Mariusz Dobek. Po polowaniu będzie poczęstunek godz. 10:00, zorganizowany przez zarząd.
Darz Bór
Prezes

01/04/2020
Zmarł Jan Kupiec, członek naszego koła od roku 1984, nie polujący ostatnie lata ze względu na stan zdrowie. Pogrzeb odbył sie we wtorek 31 marca br. i z powodu zakazu gromadzenia się w obliczu koronawirusa, nie mogli w nim uczestniczyć przedstawiciele koła.

28/02/2020
Poniżej pismo z inspekcji weterynaryjnej obowiązujące myśliwych, dotyczące postępowania z odstrzelonym dzikiem sanitarnym.

21/01/2020    

Zmarł Jan Każyszka członek naszego koła od 1963 r. W dniu 23 stycznia br. o godz. 11:00 Msza Święta, a po niej pogrzeb na starym cmentarzu w Starej Kiszewie. Wcześniej o 10:00 różaniec w kaplicy przy kościele.
W latach 1968 - 1970 Jan Każyszka był podłowczym na obwodzie "Bartoszylas".

17/11/2019    
Zmarł Janusz Kuncewicz długoletni członek naszego koła, nie polujący ostatnie lata ze względu na stan zdrowie, syn Jana Kuncewicza, członka koła od 19.08.1949 r. do 10.09.1997.
Pogrzeb w czwartek, 21/11/2019 o godz. 11:30 na cmentarzu Łostowickim. Godzinę wcześniej msza w kościele pod wezwaniem Chrystusa Króla, ul. Rogaczewskiego, na tyłach szpitala wojewódzkiego. Koło wystawia poczet sztandarowy podczas pogrzebu.

09/09/2019
Pismo (PDF) w sprawie odstrzału dzików w strefie zagrożonej. Należy stosować się do zaleceń Inspekcji Weterynarii. Po więcej informacji proszę zgłosić się do łowczego Zbigniewa Szymborskiego.

Proszę zapoznać się ze strefą żółtą pow. gdańskiego - Mapa

04/09/2019    
Wstrzymuje się odstrzał dzików na obwodach 155 i 167 do odwołania. Weszliśmy w żółta strefę ASF.
Prezes Marek Szymborski

04/08/2019
Zarząd organizuje polowanie na kaczki w dniu 17.08.2019.

20/03/2019
Informacja str.1 oraz str.2, o terminach i miejscach oceny prawidłowości odstrzału rogaczy oraz byków z sezonu 2018/19.

20/10/2018
Obchody 70-lecia KŁ Cietrzew w Gdańsku

07/08/2018    
Zarząd Koła zaprasza na polowanie na kaczki.

11/05/2018
Zarząd Koła zawiadamia o zmianionym porządku obrad Walnego Zgromadzenie Członków Koła w dniu 19 maja br.

05/05/2018
Ślub Agaty Murawskiej w kościele Trąbki Wielkie

11/04/2018
Komunikat ZK nr 1

Zarząd Koła informuje i zaprasza wszystkich chętnych do wykonania niezbędnych prac gospodarczych w łowisku w sezonie 2018/19.
Prace gospodarcze będą organizowane w każdą sobotę, zaczynamy od 14.04.18 a kończymy 30.06.18.
Zbiórka zawsze w Ełganowie o godz. 08.00. Organizator prac kol. Łowczy.
Koledzy z ob. 222 zbiórka zawsze w Bartoszym Lesie. Organizator prac kol. Podłowczy

Darz Bór
Zarząd Koła

03/03/2018
Dokarmianie zimowe w obw. 167

27/01/2018
Polowanie zbiorowe w obw. 167 - 1 x dzik, 1 x lis

20/01/2018
Polowanie zbiorowe w obw. 155, Kłodawa - 1 x byk, 2 x dzik, 1 x lis

14/01/2018
Polowanie zbiorowe w obw. 222 - 2 x dzik

13/01/2018
Polowanie zbiorowe w obw. 155 i 167 - 1 cielę, 1 dzik, 1 lis

06/01/2018
Polowanie zbiorowe w obw. 167, Wymysłowo - 4 dzik, 1 x koza, 1 lis

30/12/2017
Polowanie zbiorowe w obw. 222 - 1 lis

23/12/2017
Polowanie zbiorowe w obw. 167, Wymysłowo - 4 x dzik, 2 x lis

16/12/2017
Polowanie zbiorowe w obw. 167, Wymysłowo - 3 x dzik, 1 x koza

09/12/2017
Polowanie zbiorowe w obw. 222 - 1 byk, 1 dzik, 1 koza, 1 lis

02/12/2017
Polowanie zbiorowe w obw. 167 - 1 lis

25/11/2017
Polowanie zbiorowe w obw. 222 - 1 dzik

17/11/2017
Zarząd Koła zwołuje NWZ członków Koła na dzień 02.12.2017 r. o godz. 14.00 na posesji w Ełganowie ul. Polna 3 (domek myśliwski)

Porządek obrad NWZ Członków Koła Łowieckiego CIETRZEW w Gdańsku w dniu 02.12.2017:

 1. Otwarcie NWZ przez Prezesa koła
 2. Wybór przewodniczącego obrad
 3. Wybór sekretarza obrad
 4. Przyjęcie uchwały o zgodności zwołania i ważności NWZ
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego NWZ koła
 6. Omówienie sytuacji finansowej koła
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany brzmienia Uchwały nr 11 z 23.05.17 par.3 pkt 1a na "3,50 zł za każdego dzika" z równoczesną zmianą brzmienia uchwały nr 10 z dn. 23.05.2015 par. 2 pkt 1 na "Wysokość miesięcznej składki członkowskiej w kole wynosi 40 zł."
 8. wolne wnioski
Za Zarząd Koła
Sekretarz
Mirosław Wojnałowicz

11/11/2017
Polowanie zbiorowe w obw. 155

04/11/2017
Polowanie Hubertowskie w obw. 167, z posiłkiem w Ełganowie - 1 dzik, 1 lis

28/10/2017
Polowanie zbiorowe w obw. 222, Bartoszylas - 1 lis

21/10/2017
Ślub Kolegi Andrzeja Kistowskiego

21/10/2017
Polowanie zbiorowe w obw. 155, Trąbki Wielkie

05/10/2017
Zarząd udostępnia plan polowań zbiorowych na sezon 2017/18.

15/07/2017
Pomieszczenia gospodarcze koła w Ełganowie

02/07/2017
Zabudowa tyłu garażu przyczepy w Ełganowie

20/05/2017
Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Koła

29/04/2017
Prace przy ambonach w kwietniu 2017 r.

19/08/2017
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła w dniu 19 sierpnia 2017 r. wybrało Marka Szymborskiego na wakującą funkcję prezesa Koła.

30/07/2017
Zarząd Koła przekazuje Komunikat z dnia 24.07.2017. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Koła na sobotę, dnia 19 sierpnia 2017 r. o godz. 12.00, przy domku w Bartoszymlesie.

15/07/2017
Podczas NWZ w dniu dzisiejszym wybrano 4 członków zarządu w miejsce tych, którzy zrezygnowali ze swoich funkcji, a podczas pierwszego posiedzenia nowego zarządu Koła, po upoważnieniu sekretarza do zwoływania posiedzeń zarządu, z funkcji w zarządzie zrezygnował prezes.

14/07/2017
Pomieszczenia gospodarcze koła w Ełganowie

02/07/2017
Zabudowa tyłu garażu przyczepy w Ełganowie

30/06/2017
Na podstawie § 56 ust.1 Statutu PZŁ, zarząd Koła zwołuje Nadzwy-
czajne Walne Zgromadzenie Członków Koła na sobotę, dnia 15 lipca 2017 r. o godz. 9.30, na posesji Koła w Ełganowie przy ul. Polna 3a, z następującym porządkiem obrad:

 1. otwarcie Zgromadzenia
 2. wybór przewodniczącego i sekretarza obrad
 3. przyjęcie uchwały o zgodności zwołania i ważnoœci Walnego Zgromadzenia
 4. przyjęcie protokółu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
 5. przedstawienie przez Zarząd sytuacji w sprawie zatwierdzenia rocznych planów łowieckich na rok 2017/18, w tym interwencyjnego odstrzału dzików.
 6. komunikaty i wolne wnioski
 7. zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

19/06/2017
W dniu dzisiejszym w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku odbyło się spotkanie z inicjatywy z-cy Dyrektora RDLP Marcina Naderzy, w którym oprócz prezesa i sekretarza zarządu wział udział przewiodniczący KR koła oraz nadleśniczowie z Nadleśnictw w Kolbudach i Kościerzynie i przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Starostw, Urzędów Gmin i Izby Rolniczej. Tematem była sprawa odmowy zatwierdzenia rocznych planów łowieckich koła, na podstawie tej decyzji RDLP. W czasie spotkania wypowiedzieli się wszyscy uczestnicy, ale stanowisko Lasów Państwowych pozostało nieugięte, zdaniem zarządu koła, ze względu na Zarządzenie Nr 7 Dyrektora Generalnego LP z dnia 03.03.2017. w sprawie okreœlenia stanów zwierzyny i ustalenia jej pozyskania na potrzeby Rocznych Planów Łowieckich (RPŁ) dla obwodów wydzierżawionych i wyłączonych z wydzierżawienia na sezon łowiecki 2017/17, które ma wymuszać w planach rocznych wielkoœci inwentaryzacji określone przez Lasy Państwowe, a nie zastosowanie się do tego zarządzenia może rodzić obawy kierownictwa o utratę zajmowanych stanowisk w LP.

Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol zaproponował swoją mediację i po spotkaniu rozmawiał z dyr. Naderzą, po czym poinformował koło, że dla Lasów Państwowych żaden kompromis nie jest możliwy. Należy podkreślić, że nie sprawa planu pozyskania jest sporna, bo sumaryczne wielkości odstzrału zaproponowane przez koło i nadleśnictwa różnią się tylko o 4 sztuki zwierzyny grubej (297 i 301 sztuk), a koło oświadczyło, że zgadza się, żeby o te 4 sztuki zwiększyć pozyskanie. Lasy żądają, żeby koło podpisało i złożyło do nadleśnictw inwentaryzację na dzień 10 marca 2017 r., w której liczba jeleni na obw. 155 wynosić ma 115 sztuk, na obw. 167 sztuk 155, a na obw. 222 sztuk 61. Podobnie z sarną, odpowiednio 350, 400 i 228 sztuk oraz dzikami odpowiednio 70, 90, 49. W ten sposób koło zmuszane jest do potwierdzenia obecności 1518 sztuk zwierzyny grubej na trzech obwodach, w sytuacji, kiedy średnia z ostatnich 8 lat to 669 sztuk, a więc 2,3 razy tyle ile jej rzeczywiście w obwodach jest. Równocześnie RDLP nie zgadza się sama wpisać tych ilości do planu, żeby koło nie mogło w kolejnych latach kwestionować tych wielkości.

Zgodnie z planem wieloletnim na lata 2017 - 2027 wielkości te będą musiały być redukowane, poprzez coroczne, przez 10 lat, zwiększanie planu pozyskania o 20%. Równocześnie, odsunięty do 2018 r. obowiązek wpłaty, 350 zł. za każdego jelenia, 105 za sarnę i 85 zł. za dzika w planie, będzie oparty na ilościach wpisanych przez koło do inwentaryzacji na dzień 10 marca 2017 r., co oznacza wpłatę w czerwcu 2018 r. na fundusz odszkodowawczy 20300 zł. za 58 jeleni w planie, 16500 zł. za 157 saren w planie i 18600 zł. za 219 dzików w planie, razem 55400 zł., przy dzisiejszych kosztach szkód w kole ca 10000 zł. Dodatkowo o procent nie wykonania planu w bieżącym roku zwiększy się wpłata wyliczona wyżej. Przy nacisku na wykonanie planów w coraz wyższej wysokości, należy sie spodziewać coraz mniejszego rzeczywistego pozyskania, co ograniczy przychody koła, bo będzie mniejsze pozyskanych tusz zwierzyny grubej.

Zarząd informuje równocześnie, że wystapił do nadleśnictw o zgodę na odstrzał redukcyjny dzików, ze względu na szkody, które musimy płacić, ale poinformowano nas na spotkaniu, że zgody na to nie będzie. Wskazuje to na swoisty szantaż, bo nadleśnictwa tłumaczą skarżącym się rolnikom, że to koło nie chce polować. W związku z odmową nadleśnictw na wyrażenie zgody na odstrzał redukcyjny, z identycznymi wnioskami koło zwróciło się do Starostów powiatów Kościerzyna i Pruszcz Gdański, którzy mają podobne uprawnienia i czekamy na ich odpowiedź.

Szczegółowe wielkości inwentaryzacji, planów i pozyskania koła w ciągu ostatnich 9 lat oraz tegoroczne propozycje koła i Lasów można zobaczyć w tabelach za lata 2008 - 2014 oraz za lata 2015 - 2018.
Ponieważ nadleśnictwa odmówiły zatwierdzenia planów łowieckich na rok 2017/18 bez podstawy prawnej, ich odmowa została przez koło zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administarcyjnego i choć nie jest jeszcze znana data rozprawy, spodziewamy się jej w pierwszych dniach sierpnia. Jednym z możliwych wyroków WSA w Gdańsku jest ogłoszenie, że złożone przez koło plany łowieckie na obwody 155, 167 i 222 są ważne i wtedy od następnego dnia można zacząć polować. Dlatego zarząd koła planuje zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków Koła zaraz po terminie rozprawy, żeby omówić i rozpatrzyć sytuację powstałą po zakończeniu całej procedury zatwierdzania rocznych planów łowieckich.

20/05/2017
Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Koła

09/05/2017
Nasz młody Kolega Przemek Dobek, od niedawna członek koła, syn Romana i wnuk Franka Dobka, został zwycięzcą konkursu fotograficznego na portret Polskiego Myśliwego, organizowanego przez firmę M.K. Szuster. Nagrodą dla zwycięzcy był sztucer Blaser R8 Luxus. Gratulujemy Koledze Przemkowi, życząc sukcesów z nowym sztucerem. Połamania !!!

06/05/2017
Efekty wiosennych prac członków koła w łowisku

29/04/2017
Prace przy ambonach w kwietniu 2017 r.

15/04/2017
Prace przy budynku gospodarczym w Ełganowie

13/03/2017
Plan prac gospodarczych na 2017/18.

Prace wykonujemy w dniach 01.04.2017, 08.04.2017, 15.04.2017, 22.04.2017, 29.04.2017 i 06.05.2017. Zbiórka zawsze godz. 8:00 siedlisko w Ełganowie i domek w Bartoszymlesie. Rozliczenie godzin nastąpi do dnia 30 czerwca 2017 r.

26/01/2017
Przes koła w audycji radia TOK FM dyskutował z przedstawicielem organizacji przeciwnej polowaniom.

26/01/2017
Kolegę Jana Lewandowskiego pożegnał na pogrzebie, na cmentarzu w Oliwie, sztandar koła i niestety, mała grupka członków koła.

21/01/2017    
W wieku 85 lat odszedł do Krainy Wiecznych Łowów nasz Kolega Jan Lewandowski, członek koła od 45 lat.
Niech mu knieje szumią.

Pogrzeb na cmentazru w Oliwie, ulice Czyżewskiwego - Opacka w czwartek, 26 stycznia br. o godz. 13:00. Wystawienie zwłok w kaplicy cmentarza o godz. 12:30, a msza w kościele "Okrąglaku" na Przymorzu o godz. 10:15

14/01/2017
Polowanie w obw. 222, cały obwód - 1 x dzik

07/01/2017
Polowanie w obw. 222, Bartoszylas - 1 x dzik

06/01/2017
Polowanie w obw. 155, Postołowo - 1 x dzik

31/12/2016
Polowanie w obw. 155 i 167, Zagajniki Gołębiewskie - 1 x dzik, 2 x lis

24/12/2016
Polowanie wigilijne w obw. 155 z opłatkiem i kolacją w lesie - 1 x dzik, 1 x lis

17/12/2016
Polowanie zbiorowe w obw. 167, Wymysłowo - 4 x dzik, 1 x koza

10/12/2016
Polowanie zbiorowe w obw. 155, Trąbki Wielkie - 2 x dzik

03/12/2016
Polowanie zbiorowe w obw. 222, cały obwód - 1 x dzik

26/11/2016
Polowanie zbiorowe w obw. 167, Postołowo - 6 x dzik, 3 x koza

19/11/2016
Polowanie zbiorowe w obw. 167, Wymysłowo - 1 x dzik, 1 x koza, 2 x lis

12/11/2016
Polowanie zbiorowe w obw. 222, dzień 2-gi

11/11/2016
Polowanie zbiorowe w obw. 222, dzień 1-szy - 1 x koza

05/11/2016
Polowanie Hubertowskie w obw. 155 z kolacją w Kłodawie - 2 x dzik, 2 x lis

13/08/2016
Polowanie na kaczki w obw. 222 z biesiadą po polowaniu, cz. II

13/08/2016
Polowanie na kaczki w obw. 222 z biesiadą po polowaniu, cz. I

13/06/2016
Amerykańskie patroszenie, skórowanie i dzielenie dzika, sposób I

13/06/2016
Amerykańskie patroszenie, skórowanie i dzielenie dzika, sposób II

21/05/2016
Walne Zgromadzenie Członków zamykające rok 2015/16

07/05/2016
Prace na poletkach z topinamburem i inne prace w Ełaganowie

30/04/2016
Grodzenie poletka w Rudzie obw. 222

30/04/2016
Budowa i rozwiezienie czatowni w obw. 155 i obw. 167

16/04/2016
Budowa ambon w obw. 155 i obw. 167

09/04/2016
Budowa ambon w obw. 155 i obw. 167

17/01/2016
Polowanie w obw. 167 Wymysłowo, z gośćmi ze Szwecji - 6 x dzik, 2 x koza, 1 x lis

16/01/2016
Polowanie w obw. 167 Postołowo, z gośćmi ze Szwecji (video z pokotu) - 1 x byk, 3 x dzik, 1 x lis

09/01/2016
Polowanie zbiorowe w obw. 222 - 3 x łania, 1 x cialak, 1 x dzik

02/01/2016
Polowanie w obw. 155 i 167, Zagajniki Gołębiewskie - 1 x dzik, 2 x koza, 1 x lis

31/12/2015
Na podsumowanie roku, video strzelenia dwóch byków w 2015 r.

19/12/2015
Polowanie wigilijne w obw. 167, Wymysłowo z kolacją wigilijną w Kłodawie - 1 x koza, 1 x lis

12/12/2015
Polowanie w obw. 155, Trąbki Wielkie

21/11/2015
Polowanie zbiorowe w obw. 167, Wymysłowo - 1 x dzik

14/11/2015
Polowanie zbiorowe w obw. 222, Bartoszylas - 3 x dziki, 1 x lis

07/11/2015
Polowanie Hubertowskie w obw. 155 - 1 x byk, 4 x dziki, 3 x lisy

03/10/2015
Pies w tradycji i kulturze łowieckiej

26/09/2015
Budowa dwówch zwyżek w Bartoszymlesie dla ułatwienia polowania na dziki w obw.222

15/08/2015
Polowanie zbiorowe na kaczki z poczęstunkiem w Ełganowie

01/08/2015
Udział delegatów koła w Okręgowym ZjeŸdzie Delagatów PZŁ

6 i 8/07/2015
Video strzelenia lisa i rogacza na polowaniu indywidualnym

27/06/2015
Budowa dwóch czatowni przenośnych

13/06/2015
Prace porządkowe przy domku i garażu w Ełganowie

30/05/2015
Prace na posesji koła w Ełganowie i nawożenie poletkek

23/05/2015
Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Koła

16/05/2015
Pokrycie blachą dachu tarasu w domku w Ełganowie

25/04/2015
Naprawa ambony w rej.7 obw. 155

25/04/2015
Konserwacja domku w Ełganowie i sadzenie drzew przy posesji

18/04/2015
Dokończenie tarasu przy domku w Ełganowie, sadzenie drzewek

11/04/2015
Budowa tarasu i wylewanie posadzki w garażu w Ełganowie

01/04/2015
Na działce w Ełaganowie stanął garaż 4 m x 6 m

28/03/2015
Czyszczenie paśników w obw. 167

28/03/2015
Pierwsze wspólne prace gospodarcze w sezonie 2015/16

21/03/2015
Budowa podstawy tarasu przy donku w Ełganowie

28/02/2015
Pierwsze prace wiosenne w obwodzie nr 167

28/02/2015
Pogrzeb Józka Usewicza na cmentarzu w Sopocie

28/02/2015
Pożegnaliœmy Józka Usewicza, przez 37 lat członka koła

24/02/2015    
W dniu wczorajszym w wieku 95 lat odszedł do Krainy Wiecznych Łowów nasz Kolega Józek Usewicz, członek kola od 37 lat.
Niech mu knieje szumią
Msza Świeta i pogrzeb Józka Usewicza w sobotę, o godz. 11:00 na cmentarzu w Sopocie, ul. Malczewskiego. Pożegnajmy go godnie w mundurach i ze sztandarem.

14/02/2015
Przyszli stażyści pracują w terenie

24/01/2015
Polowanie zbiorowe w obw. 167, Wymysłowo i Postołowo - 1 x dzik, 3 x lis

17/01/2015
Polowanie zbiorowe w obw. 155, Kłodawa, Trąbki Wielkie - 1 x dzik

11/01/2015
Polowanie zbiorowe w obw. 167, Wymysłowo - 1 x dzik, 1 x lis

10/01/2015
Polowanie zbiorowe w obw. 155, Kłodawa, Trąbki Wielkie - 2 x koza

03/01/2015
Polowanie zbiorowe w obw. 167, Postołowo - 2 x dzik

20/12/2014
Kolacja wigilijna po polowaniu zbiorowym w obw. 167

20/12/2014
Polowanie wigilijne w obw. 167, Postołowo i Wymysłowo - 1 x byk, 1 x dzik, 2 x koza

15/12/2014
Polowanie wigilijne w dniu 20 grudnia br. odbędzie się w lesie Postołowa i Wymysłowa, obw.167. Zbiórka na parkingu hotelu Sentoza-Golf w Cząstkowie, na skrzyżowaniu szos, godz. 8:00.

Po polowaniu kolacja wigilijna w restauracji Sentoza-Golf, początek godz. 16:15, na którą zarząd zaprasza uczestników polowania i wszystkich członków Koła z rodzinami. Na miejscu będą warunki do przebrania się, żeby nie siedzieć na sali w ubraniach myśliwskich.

13/12/2014
Polowanie zbiorowe w obw. 155, Trąbki Wielkie - 1 x łania, 1 x koza

29/11/2014
Polowanie zbiorowe w obw. 167, Zagajniki Gołębiewskie i Wymysłowo - 1 x koza, 2 x lis

22/11/2014
Polowanie zbiorowe w obw. 167, Postołowo - 1 x byk, 1 x łania, 2 x dzik

15/11/2014
Polowanie w Wymysłowie, obw. 167, z gośćmi z Hiszpanii - 2 x dzik, 1 x lis

14/11/2014
Polowanie gości z Hiszpanii z kolacją w lesie

08/11/2014
Polowanie Hubertowskie w obw. 155 ze ślubowaniem (video) i obiadem w hotelu "Trzy Stawy" - 3 x dzik, 1 x koza, 2 x lis

18/10/2014
Polowanie w obw. 155 i 167 na łanie i dziki - 1 x dzik

11/10/2014
Polowanie w obw. 155 i 167 na łanie i dziki

04/10/2014
Polowanie w obw. 155 i 167 na łanie i dziki - 1 x łania, 1 x lis

22/09/2014
Zarząd udostępnia z dniem dzisiejszym obowiązujący w sezonie 2014/15 plan polowań zbiorowych oraz informujące i wyjaśniające sprawy związane z polowaniami uwagi do planu. Plan dostępny jest również przez internet w programie obsługującym książkę ewidencji, odstrzały i pozyskanie, z którego korzystają członkowie koła.

16/08/2014
Otwarcie sezonu z polowaniem na kaczki w Bartoszymlesie

12/08/2014
W dniu dzisiejszym odbyła się pierwsza rozprawa w Sądzie Okręgowym w Gdańsku z pozwu członka Koła Tomasza Łąckiego przeciw Kołu o zapłatę 92 900 zł. z tytułu szkody w porzeczkach, która we wstępnym szacowaniu oceniona została i podpisana na protokole przez Tomasza Łąckiego na 15 krzaczków porzeczek, a do szacowania ostatecznego nie została w ogóle zgłoszona.

Zarząd dziękuje tym kilkunastu członkom członkom koła, którzy przyszli na rozprawę dla wsparcia Koła przeciw nienależnemu roszczeniu, mając nadzieję, że na następną rozprawę, której termin nie został jeszcze określony, również przyjdą członkowie koła i znowu zamanifestują swój sprzeciw wobec żądania pozwu.

04/08/2014
Koszenie posesji w Ełganowie

12/07/2014
Ustawienie domku w Ełganowie, obwód nr 167

09/07/2014
Przegląd urządzń łowieckich obwodu nr 222

27/06/2014
Nowy domek na posesji koła w Ełaganowie

21/06/2014
Skończenie budowy zwyżek w obw. 155 i 167 Ełganowo

01/05/2014
Zakończenie grodzenia posesji w Ełganowie

26/04/2014
Grodzenie posesji w Ełganowie

26/04/2014
Prace gospodarcze obw. 222, Ruda

12/04/2014
Prace gospodarcze obw. 167 Postołowo, Wymysłowo

05/04/2014
Prace gospodarcze obw. 167 Postołowo

29/03/2014
Prace w obw. 155 i 167 - topinambur

28/02/2013
10 stycznia 2014 r., po krótkiej chorobie zmarł Jan Gondek, pamiętający początki
naszego koła, którego członkiem został w 09.03.1951 r. i zrezygnował 01.08.1990 r.
Prezes koła spotkał się z wdową, która przekazała kołu pozostałe po mężu pamiątki
myśliwskie, w tym dokumenty z historii koła.

W ubiegłym roku koło zapraszało Kol. Jana Gondka na obchody 65-lecia koła,
ale na skutek częstych zmian doręczycieli pocztowych we Wrzeszczu, przesyłka
nie trafiła do adresata, bo listonosz nie znał nazwisk lokatorów w kamienicy.

08/02/2014
Prace w łowisku przy rozwożeniu karmy

25/01/2014
Prace w łowisku zamiast polowania

18/01/2014
Polowanie zbiorowe w obw. 167, Postołowo i Wymysłowo - 1 x byk, 1 x cielę, 2 x lis

12/01/2014
Polowanie zbiorowe w obw. 167 z gośćmi z Norwegii - 1 x byk, 1 x lis

12/01/2014
Polowanie zbiorowe w obw. 222 - 1 x koza

11/01/2014
Polowanie zbiorowe w obw. 155 z gośćmi z Norwegii - 1 x byk, 1 x dzik, 1 x koza, 2 x lis

10/01/2014
Polowanie nocne dla gości z Norwegii w obw. 155/167 - 2 x dzik

04/01/2014
Polowanie zbiorowe w obw. 155, Kłodawa, Trąbki Wielkie - 4 x dzik, 1 x lis

28/12/2013
Polowanie zbiorowe w obw. 222 - 1 x dzik, 1 x koza

21/12/2013
Polowanie Wigilijne w obw. 167 z kolacją po polowaniu - 4 x dzik, 1 x lis

14/12/2013
Polowanie zbiorowe w obw. 155 - Kłodawa, Trąbki Wielkie - 1 x byk, 1 x dzik

07/12/2013
Polowanie zbiorowe w obw. 155 - Trąbki Wielkie nie odbyło się ze względu na warunki atmosferyczne

01/12/2013
Polowanie zbiorowe w obw. nr 167 - Postołowo - 1 x dzik

23/11/2013
Polowanie zbiorowe w obw. 155/167, Zagajniki Gołębiewskie - 2 x łania, 1 x dzik, 1 x lis
Strzelono już 20 sztuk zwierzyny grubej na polowaniach zbiorowych, w tym 8 łań i 8 dzików.

19/11/2013
Koło zakupiło kontener magazynowy, który dzisiaj został przez kolegów zmontowany
i w tym tygodniu zostanie w nim złożone 6 ton kukurydzy na wszystkie obwody 155/167/222

16/11/2013
Polowanie zbiorowe w obw. 155, Trąbki Wielkie, Kłodawa - 1 x byk, 2 x dzik, 2 x koza, 1 x lis

10/11/2013
Polowanie zbiorowe w obw. 167 - Postołowo - 3 x łania, 1 x lis

09/11/2013
Polowanie zbiorowe w obwodzie 222 - Pikowo, Krwawe Błota - 1 x łania

03/11/2013
Polowanie Hubertowskie w obw. 167 z obiadem po polowaniu - 1 x cielak, 2 x dzik

26/10/2013
Polowanie zbiorowe na łanie i dziki w kukurydzy w obwodach 155/167 - 1 x łania

19/10/2013
Polowanie zbiorowe na łanie i dziki w kukurydzy w obwodach 155/167 - 2 x dzik

12/10/2013
Polowanie zbiorowe na łanie i dziki w kukurydzy w obwodach 155/167 - 1 x łania

05/10/2013
Polowanie zbiorowe na łanie i dziki w kukurydzy w obwodach 155/167 - 1 x dzik

17/08/2013
Obchody 65-lecia Koła z polowaniem zbiorowym na kaczki

16/08/2013
W przeddzień obchodów w Bartoszymlesie 65-lecia naszego Koła przypominamy
datę i miejsce jego powstania: 23 stycznia 1948 r. w fabryce "Amada" w Gdańsku,
prezentując Polską Kronikę Filmową z lutego 1949 r., o tej właśnie fabryce.

20/07/2013
Budowa kładki przez rzekę rej. 5 i 6 obw.222

18/05/2013
Budowa ambony w lesie Postołowa rej.2 obw.167

28/04/2013
Walne Zgromadzenie Członków Koła

27/04/2013
Na czwarty termin planowanych prac gospodarczych, kiedy to miano nadzieję zebrać tonę
topinamburu z poletka w obw.155, przyjechało 25 członków koła i stażystów. Na zbiór
topinamburu było zbyt mokro, więc dokończono rozpoczęte budowy, naprawiano
urządzenia łowieckie w obwodach i czyszczono rów w Rudzie w obw.222.

20/04/2013
Na trzeci termin planowanych prac gospodarczych w obwodach przyjechało 25 członków
koła i stażystów. Pracowali w czterech grupach na 3 obwodach, a komisja szacowania
szkód z prezesem i łowczym szacowali zgłoszone szkody i spotykali się z rolnikami.
Wykonano ambonę w rej.4 i naprawiono inną w obw.167, zbudowano czatownię w rej.2b
obw.155 oraz czyszczono magazyny i paśniki.

13/04/2013
Na drugi termin planowanych prac gospodarczych w obwodach przyjechało 35 członków
koła i stażystów. Pracowali w czterech grupach na 3 obwodach. Efektem ich prac było
zbudowanie ambon w rej.10 Trąbek Wlk. i rej.9 Wymysłowa, czatowni w rej.2 Postołowa
oraz ambony w obw.222.

06/04/2013
W pierwszy dzień planowanych prac gospodarczych w obwodach zjechało 32 członków
koła i stażystów. Pracowali w czterech grupach na 3 obwodach. Ze względu na głęboką
zimę, wykładano zwierzynie pozostałe baloty z kiszonką i kukurydzę oraz w warunkach
zimowych wyrabiano drągi w lesie pod budowę nowych ambon.

26/01/2013
Polowanie zbiorowe w obw.89

25/01/2013
Dzieci ze szkoły w Trąbkach Wielkich z wizytą w lesie

19/01/2013
Polowanie zbiorowe w obw. 84, Kłodawa, Trąbki Wielkie - 1 x dzik

12/01/2013
Polowanie zbiorowe w obw. 89, Postołowo, Wymysłowo - 3 x dzik

11/01/2013
W dniu 11 stycznia br. zmarł Wiesław Ożóg, w latach 1982 - 1984 Prezes, a w latach 1984 - 1986 Łowczy naszego Koła.
Najbliższej Rodzinie zmarłego oraz bratu Ireneuszowi Ożogowi serdeczne wyrazy współczucia składają członkowie Koła.
Msza i pogrzeb we wtorek 15 stycznia br. o godz. 10:00 w Godziszewie.

05/01/2013
Polowanie zbiorowe w obw. 84, Kłodawa, Trąbki Wielkie - 1 x dzik. 1 x koza

01/01/2013
Polowanie noworoczne w obw. 84, Trąbki Wielkie - 3 x lis

29/12/2012
Polowanie zbiorowe w obw.115

22/12/2012
Polowanie w obw. 89 Postołowo z kolacją wigilijną - 2 x lis

15/12/2012
Polowanie zbiorowe w obw. 89 Wymysłowo - 1 x lis

08/12/2012
Polowanie zbiorowe w obw. 84 Trąbki Wielkie - 1 x dzik

01/12/2012
Polowanie zbiorowe w obw.115 - 1 x łania,

24/11/2012
Polowanie zbiorowe w obw.89/84 Zagajniki Gołębiewskie - 1 x dzik, 1 x koza

17/11/2012
Polowanie zbiorowe w obw. 84 Kłodawa/Trąbki Wlk. - 2 x dzik, 1 x koza, 2 x lis

11/11/2012
Polowania zbiorowe w obw. 89, Postołowo - 2 x dzik, 1 x lis

10/11/2012
Polowania zbiorowe w obw. 115 - 1 x lis

03/11/2012
Polowanie hubertowskie w obw. 89 Wymysłowo z obiadem w Gołębiewie - 1 x byk, 1 x łania, 1 x dzik

26/10/2012
Kolejne polowanie na łanie w obw.84 i 89

20/10/2012
Polowania zbiorowe na łanie w obw. 115 oraz 84 i 89 - 2 x łania

06/10/2012
Kolejne polowanie na łanie w obw.84 i 89

29/09/2012
Pierwsze w tym roku polowanie na łanie w obw.84 i 89

10/09/2012
Plan polowań zbiorowych na sezon 2012/13

19/08/2012
Nowa czatownia w rej.8 Wymysłowa

18/08/2012
Polowanie na kaczki w obw. 115 połączone z otwarciem nowego domku w Bartoszymlesie

28/07/2012
Festiwal Kultury Łowieckiej w Sierakowicach

07/07/2012
Budowa przyczepy, stan prac lipiec 2012

16/06/2012
Budowa tarasu przy nowym domku w Bartoszymlesie

11/05/2012
Polowanie komercyjne na rogacze.

05/05/2012
Walne Zgromadzenie kończące sezon 2011/12

28/04/2012
Czwarty termin prac gospodarczych w kole - obw. 89

21/04/2012
Trzeci termin prac gospodarczych w kole - obw. 89

21/04/2012
Trzeci termin prac gospodarczych w kole - obw. 84

14/04/2012
Drugi termin prac gospodarczych w kole - obw. 84 i 89

01/04/2012
Nowy domek Koła w Bartoszymlesie

31/03/2012
Pierwszy termin prac gospodarczych w kole - obw. 84 i 89

23/03/2012
Przystrzelanie broni na strzelnicy w Gdańsku-Wrzeszczu

04/02/2012
Polowanie dewizowe na nocne dziki w obw. 84 i obw.89 - 3 x dzik

15/01/2012
Polowanie w obw. 84, Kłodawa i w obw.89 Wymysłowo - 1 x dzik, 1 x lis

14/01/2012
Polowanie zbiorowe w obw. 115

07/01/2012
Polowanie zbiorowe w obw. 89 - Wymysłowo - 4 x dzik

01/01/2012

Polowanie w obw. 84, Trąbki Wielkie i Małe - 1 x dzik

31/12/2011
Polowanie zbiorowe w obw. 115

17/12/2011
Polowanie wigilijne w obw. 89 Postołowo z kolacją - 2 x dzik, 1 x koza

13/12/2011
Edukacyjna impreza dla dzieci ze szkoły w Trąbkach Wielkich

10/12/2011
Polowanie w obw. 84 Trąbki Wielkie - 4 x dzik, 1 x koza

02/12/2011
Polowanie gościnne pod Nowogardem z dwoma filmami video

26/11/2011
Polowanie w obw. 89 Zagajniki Gołębiewskie .

24/11/2011
Prezes i łowczy Koła zaproszeni do Prezydenta RP

19/11/2011
Polowanie zbiorowe w obw. 115

12/11/2011
Polowanie w obw. 84, Kłodawa - Trąbki Wielkie - 3 x dzik, 5 x lis

05/11/2011
Sztandar koła na Hubertusie u Prezydenta Bronisława Komorowskiego w Łazienkach Królewskich

05/11/2011
Polowanie hubertowskie w obw. 89 Wymysłowo z obiadem w Skarszewach - 4 x dzik, 1 x lis

22/10/2011
Polowanie zbiorowe na jelenie w obwodzie 115 - 1 x łania (Roman Dobek)

22/10/2011
Polowanie zbiorowe na jelenie w obodach 84 i 89 - 1 x łania

15/10/2011
Polowanie zbiorowe na jelenie w obodach 84 i 89

08/10/2011
Polowanie zbiorowe na jelenie w obwodzie 115 - 1 x łania (Roman Dobek)

08/10/2011
Polowanie zbiorowe na jelenie w obodach 84 i 89

01/10/2011
Polowanie zbiorowe na jelenie w obodach 84 i 89 - 3 x łania z filmem video z dekoracji króla.

14/08/2011
Polowanie zbiorowe na kaczki w obodach 84 i 89

13/08/2011
Polowanie zbiorowe na kaczki z biesiadą w Bartoszymlesie

14/07/2011
Św. Hubert powołał do Krainy Wiecznych Łowów kolejnego naszego Kolegę Waldemara Mazura, członka koła od roku 1962, a więc ze stażem 49 lat w kole. Pogrzeb w piątek dnia 15 lipca 2011 r. na cmentarzu w Oliwie, ul. Czyżewskiego, gdzie pożegnaliśmy naszego Kolegę o godzinie 14:00.

18/06/2011
Remont ambony w rej.3 Postołowa

13/06/2011
Św. Hubert powołał do Krainy Wiecznych Łowów naszego Kolegę Czesława Jasiukajća. Pożegnaliśmy Kolegę na pogrzebie w środę dnia 15 czerwca 2011 r. w kościele w Chwaszczynie o godzinie 11:00.

04/06/2011
Ostatnie prace w lesie Trąbkowskim

29/05/2011
Stażyści budują zwyżkę w lesie Trąbkowskim

29/05/2011
Stażyści budują zwyżkę w Zagajnikach Gołębiewskich

07/05/2011
Walne Zgromadzenie kończące sezon 2010/11

30/04/2011
Prace gospodarcze w obw. 84

16/04/2011
Budowa ambony w rej.3 Postołowa

16/04/2011
Budowa ambony w rej. 2 Trąbek Wielkich

12/04/2011
Przystrzelanie broni na strzelnicy we Wrzeszczu

09/04/2011
Budowa ambony w rej.7 Wymysłowa oraz sadzenie topinamburu w Postołowie

02/04/2011
Pierwsze prace gospodarcze w nowym sezonie, budowa ambony w rej. 5 Postołowa

18/02/2011
Zarząd wstrzymał do odwołania polowanie na dziki w obw. 84 i 89. Do wykonania planu rocznego pozostały 2 sztuki,
a należy się liczyć z koniecznością ochrony łąk przed szkodami w miesiącu marcu.

15/01/2011
Polowanie w Postołowie i Trąbkach Wielkich - 3 x lis

09/01/2011
Polowanie w Trąbkach Wielkich w obw. 84 - 1 x cielak, 1 x lis, z filmem video strzelenia cielaka.

06/01/2011
Polowanie w Wymysłowie, obw. 89 - 1 x dzik, 1 x koźlę

18/12/2010
Polowanie Wigilijne w Kłodawie, obw. 84 - 1 x dzik

11/12/2010
Polowanie w Trąbkach Wielkich w obw. 84 - 6 x dzik, 1 x lis

06/12/2010
Edukacja przyrodnicza dzieci szkolnych

04/12/2010
Polowanie w Zagajnikach Gołębiewskich w obw. 89 - 2 x dzik, 3 x lis

20/11/2010
Polowanie w Wymysłowie w obw. 89

13/11/2010
Polowanie w Postołowie w obw. 89 - 3 x lis

12/11/2010
Ocena prawidłowości odstrzału sarn-rogaczy strzelonych w sezonie 2010/2011 odbędzie się w dniu 9 grudzień 2010r. godz.:14.00-18.00, na terenie strzelnicy przy ul. Jaśkowa Dolina 114 w Gdańsku.

06/11/2010
Polowanie Hubertowskie w obw. 84 Trąbki Wielkie z filmem video, z pokotu w kronice foto i z obiadem po polowaniu.
- 1 lis, 1 zając

16/10/2010
Polowanie zbiorowe na jelenie obw.84 i 89 - 1 x łania

21/10/2010
Zarząd przypomina o obligatoryjnym posiadaniu jaskrawych elementów stroju na każdym polowaniu zbiorowym po 21/10/2010.
Powyższe wynika z nowego regulaminu polowań, który każdy obowiązany jest znać i stosować.

16/10/2010
Pierwsze polowanie zbiorowe na zwierzynę grubą

30/09/2010
Zarząd opublikował plan polowań zbiorowych w sezonie 2010/11.

14/08/2010
Polowanie zbiorowe na kaczki w obw. 115

19/06/2010
Budowa dwóch zwyżek w obw.89, rej.3 Postołowo

08/05/2010
Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze

01/05/2010
Prace gospodarcze obw.89 rej.2 Postołowo

24/04/2010
Budowa ambony w obw.89, rej.1 Postołowo

24/04/2010
Sadzenie topinamburu przy leśniczówce Trąbki Wlk.

17/04/2010
Budowa ambony w obw.89, rej.2 Postołowo

17/04/2010
Sadzenie topinamburu w Ełganowie obw.89

10/04/2010
Prace gospodarcze obw.84 rej.3 Kłodawa

10/04/2010
Prace gospodarcze obw.89 rej.2 Wymysłowo

10/04/2010
Pierwsze prace gospodarcze w sezonie 2010/11 - zbiórka

27/03/2010
Przystrzeliwanie broni na strzelnicy Jaśkowa Dolina

27/12/2009
Polowanie zbiorowe w Trąbkach Wielkich - 1 x dzik

19/12/2009
Polowanie wigilijne w Wymysłowo - 5 dzików

12/12/2009
Polowanie zbiorowe w Kłodawie - 2 dziki, sarna i lis

5/12/2009
Pogrzeb Franciszka Dobka w Kościele Świętej Trójcy w Kościerzynie.

2/12/2009
W dniu dzisiejszym zmarł Franciszek Dobek, Podłowczy Koła i od 42 lat jego członek

Msza święta i pogrzeb w sobotę, dnia 5 grudnia o godz. 9:30,
w Kościele Świętej Trójcy w Kościerzynie

Odwołane zostały polowania w obw. 89 i 115 w dniu pogrzebu.

28/11/2009
Polowanie zbiorowe Postołowo - 1 dzik

21/11/2009
Polowanie zbiorowe obw.115 - bez pokotu

14/11/2009
Polowanie zbiorowe Wymysłowo - 4 dziki

07/11/2009
Polowanie Hubertowskie Trąbki Wielkie - 4 dziki i 4 lisy

24/10/2009
Deszczowe polowanie zbiorowe Wymysłowo - bez pokotu

17/10/2009
Pierwsze polowanie zbiorowe Postołowo - 1 łania, 1 dzik i 2 sarny

01/10/2009
Powtórnie zwracamy sie do studentów, żeby zachęcić ich do łowiectwa i poznania naszego koła

15/08/2009
Początek sezonu 2009/10 na kaczki

20/06/2009
Dekoracja króli sezonu 2008/09

01/05/2009
Budowa ambony w Wymysłowie

10/01/2009
Polowanie w Wymysłowie - tylko pudła do dzików i lisów

03/01/2009
Polowanie w Postołowie - 2 dziki na rozkładzie

27/12/2008
Polowanie w Trąbkach Wilekich - 3 dziki i 2 lisy na rozkładzie

20/12/2008
Polowanie w Wymysłowowie z kolacją wigilijną - 5 dzików na rozkładzie

13/12/2008

Polowanie Kłodawa/Trąbki Wlk. - 4 dziki na rozkładzie

29/11/2008
Polowanie Trąbki Wielkie - 2 lisy na rozkładzie

24/11/2011
Polowanie Wymysłowo - 3 dziki i 3 lisy na rozkładzie

15/11/2008
Polowanie Kłodawa/Trąbki Wlk.- 1 dzik na rozkładzie

25/10/2008
Polowanie Hubertowskie i NWZ Koła - 1 lis na rozkładzie

20/10/2008
W dniu dzisiejszym św. Hubert powołał nagle do Krainy Wiecznych Łowów wieloletniego członka koła Jana Grynia.
Niech mu las wiecznie szumi.
Pogrzeb w piątek 24.10.2008. w kościele w Trąbkach Wielkich

2/10/2008
Ogłoszony został plan polowań zbiorowych w sezonie 2008/09

23/06/2008
Znany z naszych polowań Czekan Cnotliwy Nos (Gończy Polski) stażysty w naszym kole Krzysztofa Wnęka, zajął III miejsce podczas
Międzynarodowego Konkursu Pracy Dzikarzy im. Juliusza Jarosza w OHZ Manowo, uzyskujac 140 pkt., tyle samo co zdobywca II miejsca. Wygrał Dunaj z Buczynowych Wąwozów, z wynikiem 160 pkt., bo otrzymał 20 dodatkowych punktów jako oszczekiwacz.

26/04/2008
Kronika fotograficzna Jubileuszu 60-lecia Koła w Zamkowej w Skarszewach

26/04/2008
Program obchodów 60-lecia Koła w Zamkowej w Skarszewach

25/04/2008
Harmonogram dokarmiania kukurydzą w 2008 r.

19/04/2008
Prace gospodarcze obw.89 w Wymysłowie

05/04/2008
Prace gospodarcze grup obw.84/89 w 2008 r.

25/03/2008
Aktualne wyniki pozyskania w sezonie 2007/08 (lisy niekompletne),
na koniec roku.

13/01/2008
Polowanie kończące sezon 2007/08 w Kłodawie

12/01/2008
Polowanie 60-lecia Koła w Wymysłowie i Postołowie
z kolacją po polowaniu

05/01/2008
Polowanie w Trąbkach Wielkich

29/12/2007
Polowanie w Wymysłowie

22/12/2007
Polowanie Wigilijne

15/12/2007
Polowanie w Kłodawie

01/12/2007
Polowanie w Postołowie,

17/11/2007
Polowanie w Trąbkach Wielkich, prawa strona

03/11/2007
Polowanie Hubertowskie w Wymysłowie

31/10/2007
Tak zachęcamy młodych to poznania się z naszym kołem

01/09/2007
Polowanie zbiorowe na kaczki na Kręgu

18/08/2007
Pierwsze polowanie na kaczki w 2007 r.

12/05/2007
Jerry Kilen z przyjaciółmi na polowaniu na rogacze

28/04/2007
Zwyczajne Walne Zgromadzenie w Kamierowie

14/01/2007
Ostatnie polowanie w sezonie w Wymysłowie

13/01/2007
Polowanie w Trąbkach Wielkich, z obiadem kończącym sezon.

15/12/2006
Współpraca koła ze szkołą w Kaliskach w ramach akcji
"Pomórzmy zwierzętom przetrwać zimę 2006"

06/01/2007
Polowanie w Wymysłowie

30/12/2006
Polowanie w Kłodawie

23/12/2006
Polowanie wigilijne w Postołowie

16/12/2006
Polowanie w Trąbkach Wielkich

03/12/2006
Polowanie dewizowe w Trąbkach Wielkich

19/11/2006
Polowanie leśne w Trąbkach Wielkich

04/11/2006
Polowanie Hubertowskie w Wymysłowie

13/09/2006
Nowe zdjęcia w kronice wydarzeń Koła w 2006 r.

03/06/2006
Budowa ambon w Wymysłowie i Postołowie w dniu 3 czerwca 2006 r.

20/05/2006
Prace gospodarcze grupy Wymysłowa w dniu 20 maja 2006 r.

14/05/2006
Kronika fotograficzna Walnego Zgromadzenia w dniu 13 maja 2006 r.

2/02/2006
Współpraca Koła ze Szkołą Podstawową w Kaliskach.

2/05/2005
Współpraca Koła ze Szkołą Podstawową w Kaliskach.

30/04/2005
Walne Zgromadzenie wybrało nowe organy Koła.

04/04/2005
Plan prac gospodarczychna rok 2005.

15/02/2005
Propozycje do dyskusji na walnym zgromadzeniu nt. statutu PZŁ.

16/01/2005
Kronika fotograficzna polowania w Trąbkach/Kłodawie.

15/01/2005
Kronika fotograficzna polowania w Wymysłowie/Postołowie.

08/01/2005
Kronika fotograficzna polowania w Wymysłowie.

02/01/2005
Kronika fotograficzna polowania w Postołowie.

18/12/2004
Kronika fotograficzna polowania wigilijnego w Trąbkach Wielkich.

11/12/2004
Kronika fotograficzna polowania w Wymysłowie.

04/12/2004
Kronika fotograficzna polowania w Trąbkach i Kłodawie.

27/11/2004
Kronika fotograficzna polowania w Postołowie w dniu 27/11/2004.

06/11/2004
Kronika fotograficzna wspólnego polowania hubertowskiego KŁ Jeleń i KŁ Cietrzew.

23/09/2004
Zarząd opracował plan polowań zbiorowych na sezon 2004/2005.

28/08/2004
W dniu 28 sierpnia 2004 r. pochowaliśmy na cmentarzu Łostowickim kol. Roman Łąckiego.

21/08/2004
W dniu 21 sierpnia br. zmarł kol. Roman Łącki, Przewodniczący KR Koła. Pogrzeb na cmentarzu Łostowickim w sobotę, dnia 28/08/2004, godz. 12:00.

12/05/2004
Informacje dot. nowego roku łowieckiego w archiwum koła.

8/05/2004
Dokumenty Walnego Zgromadzenia koła w Demlinie.

08/05/2004
Walne Zgromadzenie członków koła.

17/04/2004
Wiosenne prace gospodarcze grup w kronice fotograficznej.

22/03/2004
Zarząd opracował prace gospodarcze grup do wykonania w 2004 roku.

14/01/2004
Kronika fotograficzna z polowania w Wymysłowie z dnia 11/01/2004 znalazła się na stronach koła.

12/01/2004
Filmy video zostały dodane do kroniki polowania Wigilijnego na stronach koła.

10/01/2004
Kronika fotograficzna z polowania w Postołowie w dniu dzisiejszym znalazła się na stronach koła.

20/12/2003
Kronika fotograficzna z polowania wigilijnego w Kłodawie w dniu 20/12/2003 znalazła się na stronach koła.

27/12/2003
W związku z zagrożeniem w wykonaniu odstrzału jeleni możliwe jest zorganizowanie dodatkowych polowań w formie cichych pędzeń w dniach 31/12, 7/01, 14/01 i 15/01 w obw. 84 i 89 oraz w dniach 7/01, 11/01 i 15/01 w obw.115. Szczegóły telefonicznie u prezesa i podłowczego. Polowanie w Wymysłowie na dzień 31 grudnia jest już potwierdzone, zbiórka u kol. Tomasza Łąckiego w Ełganowie.

7/12/2003
Kronika fotograficzna z polowania z kolegami ze Szwecji w Wymysłowie w dniu 7/12/2003 znalazła się na stronach koła.

6/12/2003
Kronika fotograficzna z polowania w Trąbkach Wielkich z dnia 6/12/2003 znalazła się na stronach koła.

8/11/2003
Kronika fotograficzna z polowania Hubertowskiego w otwierającego sezon polowań zbiorowych 2003/2004 znalazła się na stronach koła.

9/10/2003
Plan polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2003/2004.

20/08/2003
Kronika fotograficzna z polowania na kaczki w otwierającego sezon łowiecki 2003/2004 znalazła się na stronach koła.

15/08/2003
Medal za 50 lat w PZŁ dla Kazimierza Rutkowskiego.

30/05/2003
Aktualna uchwała WZ KŁ "Cietrzew" w sprawach sprzedaży tuszy.

30/05/2003
Aktualna uchwała WZ KŁ "Cietrzew" w sprawach zasad wydawania odstrzałów i wykonywania polowań indywidualnych.

11/05/2003
Do archiwum dodano króli polowań roku 1983/84 oraz 1994/95.

11/05/2003
Kronika przystrzelania gości ze Szwecji na kozły.

10/04/2003
Dokumenty Walnego Zgromadzenia Członków Koła i kronika fotograficzna z niego są już na stronach koła.

7/04/2003
Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Koła w dniu 10.05.2003r o godz. 9.00 w domku myśliwskim w Bartoszymlesie.

7/04/2003
Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Koła w dniu 10.05.2003r o godz. 9.00 w domku myśliwskim w Bartoszymlesie.

7/04/2003
Dokumenty dla członków koła do dyskusji na WZ w dniu 10/05/2003.

12/01/2003
Polowanie w
Trąbkach Wielkich kończące sezon 2002/2003.

11/01/2003
Obchody jubileuszowe z okazji 55-lecia Koła.

11/01/2003
Polowanie w Wymysłowie z okazji 55-lecia Koła.

28/12/2002
Polowanie w leśnictwie Trąbki Wielkie na dziki i lisy

27/12/2002
tego polowania z lat 1959-60 oraz z lat 1970-79 trafiły do kroniki Koła.

21/12/2002
Polowanie w wigilijne na polach Demlina w obw.89, połączone z kolacją wigilijna członków koła.

14/12/2002
Polowanie w Wymysłowie obw.89.

07/12/2002
Polowanie w Postołowie obw.89.

24/11/2002
Polowanie w Wymysłowie obw.89.

23/11/2002
Plowanie w Trąbkach Wielkich obw.84.

12/11/2002
Wspólne polowanie hubertowskie z KŁ Jeleń.

29/10/2002
Nowy regulamin sądów łowieckich i rzeczników dyscyplinarnych PZŁ obowiązujący od 1/07/2002 dostępny na stronach koła.

08/10/2002
Krótki opis polowania na kozły kolegów ze Szwecji znalazł się w kronice koła.

08/10/2002
Od dzisiaj udostępniony zostaje członkom koła dostęp do archiwum protokółów z Walnych Zgromadzeń i innych dokumentów wewnętrznych Koła. Identyfikacja następować będzie na podstawie daty urodzenia.

07/10/2002
Plan polowań zbiorowych został przyjęty na dzisiejszym posiedzeniu zarządu. Polowanie huberowskie odbędzie się w niedzielę 3/11/2002.

09/09/2002
Nowe rozporządzenie o sposobie szacowania szkód znalazło się w serwisie.

08/09/2002
Kilka zdjęć z roku 1982/83 dodano do kroniki Koła, w tym z balu 35-lecia.

07/09/2002
Bal sprzed prawie 30 lat z okazji 25-lecia Koła znalazł się w kronice koła.

17/08/2002
Koło rozpoczęło sezon uroczystym polowaniem na kaczki w Bartoszymlesie. Po polowaniu spotkanie towarzyskie myśliwych, ich rodzin i gości przy pieczonym dziku z bigosem. Zdjęcia z polowania znalazły się w kronice.

02/07/2002
Można zapoznać się z uchwałą Walnego Zgromadzenaia członków Koła z dnia 11/05/2002 w sprawie sprzedaży tusz członkom Koła.

17/06/2002
Na stronie głównej automatycznie pokazywać się będzie bieżąca klasyfikacja na króla sezonu, wg punktacji z pozyskanej zwierzyny.

14/06/2002
Kronika fotograficzna wzbogaciła się o zdjęcia z lat 1948 -1952 oraz z lat 1953 -1954 ze zbiorów rodziny Kuncewiczów.

09/06/2002
Do archiwum dodano wyniki pozyskania i punktację na króla sezonu 1999/2000.

27/05/2002
Na stronie koła można poznać bieżące wyniki pozyskania i punktację na króla sezonu.

11/05/2002
Na wstępie Walnego Zgromadzenia w dniu dzisiejszym, prezes w imieniu Koła wyróżnił Honorowego Członka Kazimierza Rutkowskiego odlewem dzika z grawerowaną dedykacją z okazji jego 50-letniego stażu w PZŁ i w KŁ Cietrzew. Grawerowanymi tabliczkami wyróżniono króli sezonu 2001/2002. Królem został Ireneusz Ożóg, I vice królem Marek Szymborski, a II vice królem Jan Gryń. Całość pozyskania i wyniki nagrodzonych kolegów są dostępne na stronach koła.

05/05/2002
Najstarszy stażem i Honorowy Członek Koła Kazimierz Rutkowski otrzymał swoją stronę w serwisie, z krótką informacją o jego dokonaniach w kole oraz kroniką zdjęć z lat dawnych.

13/04/2002
Większość myśliwych nie jest tego świadoma, że do rocznego zeznania podatkowego PIT należy wpisać kwoty zwrotu kosztów polowania otrzymane z Koła. Teoretycznie można odliczyć pewne koszty, jeśli posiada się rachunki, np. na użytą kulę, ale praktycznie Urząd Skarbowy nie akceptuje odliczenia kosztów pozyskania, tj. np. kosztów dojazdu do łowiska lub zawiezienia tuszy do skupu, składek PZŁ i w kole, kosztów dochodzenia postrzałka, etc.

12/04/2002
Na posiedzeniu w dniu dzisiejszym Zarząd stwierdził, że książki zgłoszeń polowania indywidualnego w obw. 84 i 89 są niezgodne z nowym rozporządzeniem o warunkach wykonywania polowania, co może narazić kolegów na zarzut nielegalnego polowania, ponieważ wpisy do nich są niezgodne z tym rozporządzeniem. Zobowiązano łowczego do uaktualnienia książek zgodnie z §14 tego rozporządzenia i informowania myśliwych wpisujących się do tych książek o prawidłowym sposobie wpisu. Najważnieją zmianą jest kategoryczny obowiązek własnoręcznego podpisu raz przy dacie i godzinie rozpoczęcia, a drugi raz przy dacie i godzinie zakończenia polowania.

10/04/2002
Na strony wprowadzono zdjęcia z polowania na zające do kroniki w roku 1982/83.

09/04/2002
Na strony wprowadzono partię zdjęć z lat 1970-79 przekazaną przez Kazimierza Rutkowskiego.

08/04/2002
Na strony wprowadzono cząstę histori Koła w sezonie 1997/98 z opisami i zdjęciami.

07/04/2002
Nowe rozporządzenie o warunkach wykonywania polowania z nowym wzorem odstrzału indywidualnego. Proszę zapoznać sie w szczególności z §13, §14, §32 ust. 4 i 5 oraz z §50a i §50b tego rozporządzenia.

02/04/2002
Dla zainteresowanych są nowe galerie zdjęć modelki Nikki Nova.

08/03/2002
Historia lubi zataczać koła. Przypadkowo odnalazł się dokument wskazujący, że ojciec obecnego prezesa Koła pracował w firmie AMADA w czasie, kiedy powstawało tam nasze Koło.

28/02/2002
Na strony www wprowadzono sprawozdanie z uroczystości poświęcenia domku myśliwskiego Koła w Bartoszymlesie w lipcu 1988 roku i początki kroniki Koła z sezonów 1990/91 oraz 1997/98.

23/02/2002
Na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu Koła ustalono, że Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 11 maja br., a w sobotę 20 kwietnia godz. 9:00 zorganizowane zostaje obowiązkowe przystrzeliwanie broni na strzelnicy ul. Jaśkowa Dolina, na którym amunicję śrutową opłaca Koło. Równocześnie ustalono podział na grupy i opracowano dla nich plan prac gospodarczych na rok 2002.

22/01/2002
Na strony www wprowadzono krótką historię lat 1957-1958 w Kole.

12/01/2002
Ostatnie polowanie w obw.84 zakończyło się sukcesem. Wykonano odstrzał sarny i dzika brakujących do planu. Więcej o polowaniu w kronice koła.

09/01/2002
Łowczy koła odstrzelił ostatniego byka do planu obw. 84. Do odstrzelenia pozostały jeszcze 3 sarny, a po rozszerzeniu planu odstrzału dzików, pozostał 1 dzik na obw.84 i 2 dziki na obw.89.

05/01/2002
Polowanie w Kładawie i lesie Trąbek Wielkich miało za zadanie odstrzelić ostatniego byka do planu. Było blisko, bo byk został otropiony i miot obstawiony, ale byk z miotu wyszedł wzdłuż szosy nie pozwalając na bezpieczny strzał. Więcej o polowaniu w kronice koła.

29/12/2001
Po polowaniu odbyło sie posiedzenie Zarządu Koła. Postanowiono wystąpić do nadleśnictwa o zwiększenie ilości dzików do odstrzału o 2 szt. na obw. 84, na co pozwala stan dzików w obwodzie. Wcześniej uzyskano już zgodę nadleśnictwa na zwiększenie planu pozyskania dzików w obw. 89. Odwołano Henryka Tislera z funkcji strażnika na obw. 89 z dniem 1/01/2002.

29/12/2001
Polowanie noworoczne odbyło się w lesie w Trąbkach Wielkich. Rekordowy pokot uzyskany po dwóch pierwszych miotach zamknął roczne plany pozyskania. Właściwa gospodarka koła pozwoliła na zwiekszenie populacji zwierzyny grubej w obwodach, co skutkowało tak wczesnym wykonaniem planów. Więcej o polowaniu w kronice koła.

22/12/2001
Polowanie wigilijne odbyło się na polach w Kamierowie. Wyniki były przygnębiająco słabe, ale za to wigilia niezmiernie udana. Więcej o polowaniu w kronice koła.

15/12/2001
Polowanie zbiorowe w Wymysłowie było jednym z najbardziej udanych w tym roku. Strzelono trzy dziki i trzy lisy. Pierwszego dzika w swoim życiu strzelił Zygmunt Kowalczyk. Więcej o polowaniu w kronice koła.

08/12/2001
Na polowaniu zbiorowym w Postołowie strzelono dzika i trzy lisy. Królem został Roman Łącki, a więcej o polowaniu w kronice.

01/12/2001
Na polowaniu zbiorowym w dniu dzisiejszym koło gościło 4 kolegów ze Szwecji. Wynik nie był rewelacyjny. Król polowania Lennart Hellberg strzelił tylko sarnę, ale wszyscy goście strzelali do dzików, saren i lisów. Podczas polowania były kiełbaski przy ognisku, a po polowaniu pieczony w całości dzik. Od nowego członka Jerry Kilena otrzymaliśmy cietrzewia, symbol naszego koła. Więcej o tym polowaniu w kronice ze zdjęciami.

17/11/2001
Na polowaniu w dniu dzisiejszym w pokocie leżała 1 sarna i 2 lisy. Pokot mógł być większy, ale zakaz prowadzącego polowanie strzelania saren w miot zmniejszył szanse kilku myśliwym.

10/11/2001
Na polowaniu dniu dzisiejszym w pokocie leżał 1 dzik warchlak i 1 lis. Pokot nie był rewelacyjny, ale był to wynik ogólnej zgody członków Koła, aby oszczędzać odstrzału dużych dzików. A takie właśnie dziki wychodziły na łatwe strzały co najmniej 6 myśliwym.

09/11/2001
Sąd odrzucił sprzeciw Janiny Hryńczuk i podtrzymał korzystny dla koła wyrok (patrz niżej 26/10/2001).

03/11/2001
Na polowanie hubertowskie w dniu dzisiejszym, organizowanym wspólnie przez KŁ Cietrzew i KŁ Jeleń z Gdańska przybyło przeszło 50 myśliwych z obu kół, których przywitał prezes KŁ Cietrzew. W pokocie po polowaniu w dwóch grupach, w których myśliwi z obu kół byli wymiaszani i polowali na terenie obwodów dzierżawionych przez te koła, leżały 3 jelenie i 3 lisy. Po polowaniu organizowanym już tradycyjnie od 5 lat, był pieczony w całości dzik, beczka piwa i dobra koleżeńska atmosfera, która zawsze towarzyszy spotkaniom myśliwych z tych dwóch kół.

30/10/2001
Wysokość normalnej składki PZŁ na rok 2002 wynosi 180 zł., a ulgowej 95 zł. (razem z ubezpieczeniem).

26/10/2001
Trzy miesiące temu na pierwszej rozprawie przeciwko Janinie Hryńczuk, właścicielowi przedsiębiorstwa skupu tusz WILD Rzeczenica, zapadł wyrok zaoczny zasądzający dla Koła kwotę 6,551.81 zł. z odsetkami ustawowymi od dnia 24/01/2001 do dnia zapłaty. Pozwana złożyła sprzeciw od tego wyroku, ale na dwie kolejne rozprawy nie stawiła się. Sąd zamkął rozprawę w dniu dzisiejszym i zapowiedział ogłoszenie wyroku na dzień 9/11/2001. Ponieważ pozwana nie uczestniczyła w rozprawach i nie złożyła zarzutów wobec stanowiska Koła, należy się spodziewać powtórnego przyznania kołu przez Sąd żądanych kwot.

05/10/2001
Na posiedzeniu w dniu dzisiejszym Zarząd przyjął do Koła nowego członka Jerry Kilena oraz na staż kandydacki Adama Maleszyka.

12/09/2001
Prezes Koła miał okazję spędzić pierwszy tydzień września w Szwecji, gdzie wziął udział w polowaniu na łosie otwierającym sezon.

05/09/2001
Odstrzały byków na obw.89 zostały już wykonane.

25/08/2001
W dniu dzisiejszym koło rozpoczęło sezon polowań na kaczki polowaniem zbiorowym na jeziorze Krąg w obw. nr 115. Polowanie rozpoczęło się o godz. 6:30 z udziałem 18 myśliwych, ale na spotkanie po polowaniu dojechało ich więcej. Królem polowania został kol. Roman Dobek z 10 kaczkami, wice-królami koledzy Tomasz Łącki i Dariusz Literski. Było to pierwsze polowanie dla kol. Andrzeja Szredera i przed prezesem koła złożył on uroczyste ślubowanie. Po polowaniu na wszystkich czekał pieczony dzik oraz żony i dzieci niektórych kolegów, a spotkanie w ogrodzie domku myśliwskiego w Bartoszymlesie trwało przy pięknej pogodzie do późnego popołudnia. Więcej o tym polowaniu w kronice fotograficznej.

12/05/2001
Podczas Walnego Zgromadzenie członków Koła w dniu dzisiejszym, Kolegów Józefa Usewicza i Romana Łąckiego uhonorowano statuetkami dzika z grawerunkiem za ponad 50-letni staż w PZŁ.

12/05/2001
Na tym samym Zgromadzeniu wręczono pamiatkowe medale królowi polowań ubiegłego sezonu Markowi Szymborskiemu oraz I i II wice-królowi Ireneuszowi Ożogowi i Januszowi Zarzyckiemu.

20/01/2001
Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny PZŁ w Gdańsku umorzył postępowanie wszczęte przez byłego członka koła Dariusza Orłowskiego, wówczas z-cy okręgowego rzecznika dyscyplinarnego PZŁ, przeciwko Zarządowi Koła, nie znajdując w bezpodstawnych oskarżeniach jakichkolwiek znamion wykroczeń lub przestępstw przeciw obowiązującemu prawu łowieckiemu.

24/11/2000
Zarząd Koła odzyskał sądownie od Animexu odsetki w kwocie ponad 1,500.- zł. od zapłat ze zwłoką za dostarczone tusze z lat 1998/1999.Archiwum Strona główna