strona główna forum dyskusyjne

 Aktualności z PZŁ 
21/11/2014    Link    
W dniu 18 listopada br. WSA w Lublinie stwierdził rażące naruszenie prawa przez KŁ Miś w Kocku w przedmiocie udostępnienia informacji prasowej, za co ukarał koło grzywną w wysokości 500 zł. oraz zasądził od koła na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
19/11/2014    Link    
W dniu 17 listopada br. WSA w Opolu zobowiązał ZO PZŁ w Opolu do załatwienia w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie liczby dni delegacji i nieobecności w pracy łowczego okręgowego w roku 2013, stwierdził rażące naruszenie prawa za co ukarał ZO grzywną w wysokości 300 zł. oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
18/11/2014    Link    
Również w dniu 13 listopada br. WSA w Gorzowie stwierdził bezczynność ZO PZŁ w Gorzowie w udzieleniu informacji nt. stanowiska dot. uchwał WZ KŁ Rogacz i umorzył sprawę, bo po wymaganym przez prawo terminie udzielono jednak odpowiedzi oraz zasądził od ZO na rzecz redakcji 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
18/11/2014    Link    
W dniu 13 listopada br. WSA w Gorzowie stwierdził bezczynność ZO PZŁ w Gorzowie w udzieleniu informacji o obowiązku stosowaniu zarządzenia ZG nr 5/98 (dokumentacja koła) i umorzył sprawę, bo po wymaganym przez prawo terminie udzielono jednak odpowiedzi oraz zasądził od ZO na rzecz redakcji 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
18/11/2014    Link    
W dniu 30 października br. WSA w Gliwicach zobowiązał ZO PZŁ w Katowiczch do załatwienia wniosku o udzielenie informacji przez udostępnienie testów z egzaminu na selekcjonera oraz zasądził od ZO na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
15/11/2014    Link    
W kolejnym piśmie do redakcji kierownik OHZ Gola Paweł Grylewicza poinformował, że w polowaniu w dniach 25-26/10/2014 nie brali udziału ani parlamentarzyści, ani urzędnicy państwowi, a kosztu polowania nie finansował PZŁ. 
07/11/2014    Link    
W dniu 18/09/20144, wyrokiem NSA uprawomocnił się wyrok WSA w Warszawie zobowiązujący ZG PZŁ do udzielenia informacji nt. wystrzału z broni na sali wykładowej podczas szkolenia dla nowowstępujących w okręgu kaliskim oraz podania kwot wydanych przez PZŁ na powołanie Konsorcjum Dziczyzna Polska, zasądzając na rzecz redakcji zwrot kosztów postępowania. 
06/11/2014    Link    
Kierownik OHZ ZG PZŁ Paweł Grylewicz sprostował w piśmie do redakcji, że w 2-dniowym polowania w OHZ Gola w dniach 25-26 października nie brali udziału bliscy ZG PZŁ parlamentarzyści i urzędnicy państwowi. 
04/11/2014    Link    
W dniu 29 października br. WSA w Kielcach zobowiązał ZO PZŁ w Kielcach do rozpatrzenia w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie liczby dni delegacji i nieobecności w pracy łowczego okręgowego w roku 2013, stwierdził rażące naruszenie prawa za co ukarał ZO grzywną w wysokości 500 zł. oraz zasądził od na rzecz redakcji kwotę 668,20 zł. tytułem zwrotu kosztów sądowych.  
25/10/2014    Link    
Zarząd Główny PZŁ zaprosił bliskich mu parlamentarzystów i urzędników państwowych na 2-dniowe darmowe polowanie w OHZ Gola, z pełnym zakwaterowanmiem i wyżywieniem w Ośrodku Integracji Europejskiej w Rokosowie, finansowane w całości przez Związek (apartament 375 zł. pokój 2-os. 245 zł. za noc http://www.rokosowo.pl). 
22/10/2014    Link    
W dniu 9 października br. WSA w Lublinie zobowiązał ZO PZŁ w Lublinie do udzielenia w ciągu 14 dni informacji w przedmiocie protokołów z kontroli w KŁ Diana w Stężycy z lat 2013-2014, zasądzając od ZO na rzecz redakcji kwotę 100 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
22/10/2014    Link    
W dniu 3 października br. WSA w Warszawie na rozprawie, w sprawie skargi redakcji na bezczynność ZG PZŁ w udostępnieniu kopii korespondencji z MŚ nt. zmian rozporządzenia o warunkach wykonywania polowania, stwierdził bezczynność i umorzył sprawę, bo udzielono odpowiedzi po dwu miesiącach i zasądził od ZG PZŁ na rzecz redakcji 100 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania. 
22/10/2014    Link    
W dniu 2 października br. WSA w Lublinie zobowiązał ORŁ PZŁ w Białej Podlaskiej do załatwienia w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie uchwał ORŁ i jej prezydium obecnej kadencji, zasądziając od ZO na rzecz redakcji kwotę 100 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania. 
22/10/2014    Link    
W dniu 2 października br. WSA w Lublinie zobowiązał ZO PZŁ w Białej Podlaskiej do załatwienia w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie sprawozdań finansowych ZO z lat 2010 - 2013 oraz protokołu i uchwał zjazdu, zasądziając od ZO na rzecz redakcji kwotę 100 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
16/10/2014    Link    
W dniu 2 października br. WSA w Lublinie zobowiązał Zarząd Okręgowy PZŁ w Lublinie do załatwienia w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie udostępnienia wydanej przez ZO opinii o projekcie nowych zasad selekcji przygotowanego przez zespół powołany przez NRŁ oraz wymierzył ZO PZŁ w Lublinie grzywnę w wysokości 200 zł za rażące naruszenie prawa i dodatkowo przyznał występującemu z urzędu pełnomocnikowi skarżącego kwotę 295,20 zł. tytułem nieopłaconej pomocy prawnej.  
14/10/2014    Link    
W dniu 27 sierpnia br. WSA w Warszawie uchylił odmowę ZG PZŁ udostępnienia stanowiska ZG w wyniku złożenia skarg przez KŁ Nr 62 Knieja w Mogilnie i Nr 45 Ponowa w Hrubieszowie, zasądzając 200 zł. na rzecz redakcji tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
02/10/2014    Link    
W dniu 30 września br. WSA w Lublinie stwierdził rażące naruszenie prawa przez KŁ Miś w Lublinie w przedmiocie udostępnienia informacji prasowej, za co ukarał koło grzywną w wysokości 500 zł. oraz zasądził od koła na rzecz redakcji kwotę 117 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
30/09/2014    Link    
W dniu 25 września br. WSA w Lublinie zobowiązał ORŁ PZŁ w Lublinie do załatwienia w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie uchwał i protokołów z posiedzeń, stwierdził rażące naruszenie prawa za co ukarał ORŁ grzywną w wysokości 500 zł. oraz zasądził od ORŁ na rzecz redakcji kwotę 117 zł. tytułem zwrotu kosztów sądowych.  
24/09/2014    Link    
W dniu 23 września br. WSA w Białymstoku stwierdził bezczynność KŁ Orlik w Łomży i zobowiązał go do udzielenia informacji jego członkowi Dariuszowi W. w ciągu 14 dni oraz zasądził od KŁ na rzecz skarżącego kwotę 100 zł. tytułem zwrotu kosztów sądowych.  
22/09/2014    Link    
W dniu 11 września br. WSA w Warszawie zobowiązał Zarząd Okręgowy PZŁ w Warszawie do załatwienia w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie uchwał o wykluczeniu od 2010 r. kół okręgu warszawskiwego z PZŁ oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 100 zł. tytułem zwrotu kosztów sądowych.  
16/09/2014    Link    
W dniu 3 września br. WSA w Olsztynie zobowiązał Okręgową Radę Łowiecką PZŁ w Olsztynie do zakończenia postępowania wszczętego wnioskiem prasy o przesłanie kopii protokołów z posiedzeń ORŁ oraz zasądził od ORŁ na rzecz redakcji kwotę 100 zł. tytułem zwrotu kosztów sądowych.  
08/09/2014    Link    
W dniu 3 września br. WSA w Lublinie wymierzył KŁ "Miś" w Kocku grzywnę w wysokości 300 zł. za nie przekazanie do WSA skargi o udostępnienie informacji publicznej i zasądził od koła na rzecz skarżącego kwotę 100 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego  
01/09/2014    Link    
W dniu 13 sierpnia br. WSA w Rzeszowie stwierdził bezczynność i zobowiązał ZO PZŁ w Tarnobrzego do rozpatrzenia wniosku o udzielenie informacji w zakresie adresów email i numerów telefonów osób funkcyjnych wszystkich kół w okręgu oraz zasądził od ZO na rzecz redakcji kwotę 100 zł. tytułem zwrotu kosztów sądowych.  
27/08/2014    Link    
W dniu 20 sierpnia br. WSA w Lublinie wymierzył KŁ "Miś" w Kocku grzywnę w wysokości 100 zł. za nie przekazanie WSA skargi o udostępnienie informacji publicznej i zasądził od koła na rzecz skarżącego kwotę 100 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego  
20/08/2014    Link    
Wyrokiem z dnia 17 czerwca br. WSA w Lublinie nakazał ORŁ w Lublinie udostępnienie protokołów z posiedzeń i podjętych uchwał za okres 2010 - 2012 oraz uznał, że zwłoka ORŁ od 8 stycznia 2013 r. była rażącym naruszeniem prawa, za co ukarał ORŁ w Lublinie grzywną 500 zł. i zasądzi na rzecz redakcji poniesione koszty postępowania. 
05/08/2014    Link    
W dniu 22 lipca br. WSA w Lublinie uchylił odmowę KŁ Nr 193 „Diana” w Stężyca udostępnienia protokołów z posiedzeń i uchwał zarządu oraz WZ w okresie obecnej kadencji i zasądził 200 zł. na rzecz redakcji tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
25/07/2014    Link    
Naczelny Sąd Administracjny odrzucił w dniu 15 lipca br. trzy zażalenia ZO PZŁ Tarnobrzegu od wyroku WSA w Rzeszowie uchylającego odmowę wobec redakcji "Łowiecki" udzielenia informacji nt. załatwienia wniosków o staż M. Ch. i A. B. 
22/07/2014    Link    
Interwencja redakcji do ORŁ w Zamościu i NRŁ spowodowała uchylenie niezgodnej z ustawą Uchwały Nr 73 ORŁ w Zamościu o nałożeniu na koła opłaty na budowę strzelnicy w m. Przewale, prawie dwukrotnie wyższej niż składka koła od 1 ha dzierżawionych obwodów. Koledzy z okręgu Zamość, informujcie swoje i znajome kola, że nie muszą już płacić. 
09/07/2014    Link    
W dniu 8 lipca br. WSA w Olsztynie wymierzy KŁ "Daniel" w Bartoszycach grzywnę w wysokości 50 zł. za nie przekazanie WSA skargi o udostępnienie informacji publicznej i zasądził od koła na rzecz skarżącego kwotę 134 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego 
08/07/2014    Link    
W dniu 6 czerwca br. WSA w Warszawie na rozprawie, w sprawie skargi redakcji na bezczynność ZG PZŁ w udzieleniu informacji o posiedzenaich Komisji Prawnej NRŁ, stwierdził bezczynność, bo udzielono odpowiedzi po kilku miesiącach i zasądził od ZG PZŁ na rzecz redakcji 100 zł. 
02/07/2014    Link    
W dniu 1 lipca br. WSA w Olsztynie zobowiązał KŁ "Daniel" w Bartoszycach do załatwienia wniosku o udzielenie informacji i zasądził od koła na rzecz skarżącego kwotę 100 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.  
28/06/2014    Link    
W dniu 26 czerwca br. WSA w Gorzowie Wlkp. wymierzył 100 zł. grzywny Kołu Łowieckiemu "Grzywacz" za nie przekazanie w terminie skargi członka koła do Sądu i zasądził od koła na rzecz skarżącego G.K. kwotę 340 (trzysta czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.  
11/06/2014    Link    
W dniu 15 kwietnia br. odbyła się rozprawa w WSA w Warszawie, w sprawie skargi na odmowę ZG PZŁ informacji o datach i kosztach delegacji służbowych pracownika ZG, która zakończyła się uchyleniem odmowy, ponieważ podczas delegacji wykonywane są zadania służbowe, a nie prywatne i zasądzeniem 200 zł. na rzecz redakcji.  
10/06/2014    Link    
W dniu 3 czerwca WSA w Rzeszowie wymierzył ZO PZŁ w Tarnobrzegu grzywnę w wysokości 200 zł. za nie przekazanie sądowi pełnych akt administracyjnych do skargi redakcji na nie udzielenie informacji prasowej i zasądził dla redakcji 100 zł. zwrotu kosztów postępowania. 
03/06/2014    Link    
W dniu 28 maja br. odbyła się rozprawa w WSA w Lublinie, w sprawie skargi redakcji na nie udostępnienie przez ZO PZŁ w Lublinie protokołów z posiedzeń i podjętych na nich uchwał obecnej kadencji, która zakończyła się zobowiązaniem ZO do udostępnienia żądanej informacji i zasądzeniem 100 zł. na rzecz redakcji.  
30/05/2014    Link    
W dniu 8 maja br. odbyła się rozprawa w WSA w Gorzowie Wlkp., w sprawie skargi myśliwego na nie udostępnienie przez ZO PZŁ w Zielonej Górze sprawozdań finansowych oraz protokołów z WZ jego koła łowieckiego, która zakończyła się zobowiązaniem ZO do rozpoznania wniosku i zasądzeniem 340 zł. od ZO na rzecz skarżącego. 
26/05/2014    Link    
W dniu 6 maja br. odbyła się rozprawa w WSA w Lublinie na bezczynność ZO PZŁ w Lublinie w udzieleniu redakcji informacji nt. introdukcji bażantów przez zarząd okręgowy, zakończona kolejną, czwartą w ciągu 2 m-cy, grzywną 500 zł. nałożoną na ZO PZŁ, za bezczynność mającą miejsce z rażącym naruszeniem prawa i zasądzeniem 117 zł. na rzecz redakcji.  
26/05/2014    Link    
W dniu 20 maja br. odbyła się rozprawa w WSA w Olsztynie, w sprawie skargi na odmowę ZO PZŁ w Olsztynie udostępnienia protokołów oceny i wyceny medalowej poroży zwierzyny płowej, która zakończyła się uchyleniem odmowy i zasądzeniem 200 zł. na rzecz redakcji. 
22/05/2014    Link    
W dniu 20 maja br. odbyła się rozprawa w WSA w Lublinie ze skargi redakcji na bezczynność ZO PZŁ w Lublinie w udzieleniu informacji o delegacjach łowczego okręgowego dr Mariana Flisa, która zakończyła się kolejną grzywną 500 zł. nałożoną na ten ZO PZŁ, za bezczynność mającą miejsce z rażącym naruszeniem prawa i zasądzeniem 117 zł. na rzecz redakcji.  
22/05/2014    Link    
Zapowiadana niżej na dzień 29 kwietnia 2014 rozprawa w sprawie skargi redakcji na odmowę udostępnienia przez ZO PZŁ w Białej Podlaskiej protokołów i uchwał ZO obecnej kadencji, zakończyła się kolejną grzywną 500 zł. nałożoną na ten ZO PZŁ, za bezczynność mającą miejsce z rażącym naruszeniem prawa.  
22/05/2014    Link    
Zapowiadana niżej na dzień 6 marca 2014 r. rozprawa w WSA Warszawa w sprawie skargi na odmowę udzielenia informacji przez ZG PZŁ o celu, programie i kosztach spotkania łowczych okręgowych w Golubiu-Dobrzynie zakończyła się uchyleniem odmowy i zasądzeniem 200 zł. na rzecz redakcji.  
22/05/2014    Link    
Zapowiadana niżej na dzień 8 kwietnia 2014 r. rozprawa, w WSA Lublin w sprawie skargi na odmowę udzielenia informacji przez ZO PZŁ w Białej Podlaskiej, zakończyła się wyrokiem 500 zł. grzywny nałożonej na ten ZO PZŁ, za bezczynność mającą miejsce z rażącym naruszeniem prawa. 
23/04/2014    Link    
WSA w Warszawie na rozprawie w dniu 15 kwietnia 2014 r. uchylił odmowę Zarządu Głównego PZŁ udzielenia odpowiedzi na załączone pytania i zasądził na rzecz redakcji 200 zł. tytułem zwrotu wpisu od skargi.  
23/04/2014    Link    
Na zapowiedzianej niżej rozprawie w dniu 8 kwietnia 2014 r.,w sprawie skargi na odmowę udzielenia informacji, WSA w Lublinie uznał, że pół roku czekania redakcji na odpowiedź rażąco narusza prawo i ukarał ZO Biała Podlaska grzywną w wysokości 500 zł.  
07/04/2014    Link    
Dnia 29 kwietnia 2014 r. o godz. 12:30, sala II WSA Lublin, odbędzie się rozprawa w sprawie skargi redakcji na odmowę udzielenia informacji o zakupywanych bażantach przez ZO PZŁ w Lublinie, liczbie zakupionych i liczbie intrukowanych, źródle pochodzenia oraz poniesionych kosztach.  
05/04/2014    Link    
Dnia 6 maja 2014 r. o godz. 11:15 w sali F, WSA w Warszawie rozpozna skargę redakcji na odmowę udostępnienia uchwały Prezydium NRŁ o wysokości wynagrodzenia dr Blocha. Sąd zadecyduje, czy stanowisko przewodniczącego ZG PZŁ jest, czy nie jest stanowiskim publicznym. 
02/04/2014    Link    
Dnia 24 kwietnia 2014 r. o godz. 11:40, sala II WSA Lublin, odbędzie się rozprawa w sprawie skargi redakcji na odmowę udostępnienia protokołów i uchwał ZO obecnej kadencji przez ZO PZŁ w Lublinie. 
01/04/2014    Link    
Dnia 29 kwietnia 2014 r. o godz. 11:10, sala II WSA Lublin, odbędzie się rozprawa w sprawie skargi redakcji na odmowę udostępnienia protokołów i uchwał ZO obecnej kadencji przez ZO PZŁ w Białej Podlaskiej.  
31/03/2014    Link    
WSA w Olsztynie w wyroku z dnia 19 marca br. zobowiązał ORŁ w Olsztynie do udzielenia odpowiedzi na pytania redakcji do ORŁ w sprawie obsadzenia stanowisk członków Rady. 
28/03/2014    Link    
Zainteresowanym tematem na forum nt. majątku PZŁ w spółkach udostępniamy w całości wyrok wydany przez WSA w Warszawie. 
27/03/2014    Link    
Dnia 8 kwietnia 2014 r., godz. 9:40, sala II w WSA Lublin odbędzie się rozprawa w sprawie skargi na odmowę udzielenia informacji przez ZO PZŁ w Białej Podlaskiej na zapytanie redakcji o sklad zarządów KŁ Nr 63 Dąbrowa od 2010 r.  
27/03/2014    Link    
Komitet organizacyjny zgromadzenia publicznego przed ZO PZŁ w Olsztynie w dniu 28 marca br., przekazał redakcji komunikat o zawieszeniu protestu do dnia 15 czerwca br., dając organom PZŁ możliwość spełnienia postulatu odwołania D. Zalewskiego. 
25/03/2014    Link    
W dniu 11/02/2014 informowaliśmy poniżej o rozprawie w WSA w Warszawie w sprawie odmowy udzielenia informacji na pytania do ZG PZŁ w sprawie uchwały ORŁ w Olsztynie, a dzisiaj prezentujemy wyrok wydany 4 marca br. przez WSA. 
21/03/2014    Link    
Koło łowieckie podlega regułom ustawy o udostępnieniu informacji publicznej i za zlekceważenie sobie pytań i skargi skierowanych do koła przez jego członka, koło może zapłacić grzywnę zasądzoną przez sąd administracyjny. 
19/03/2014    Link    
WSA w Olsztynie w wyroku z dzisiaj (sygn. akt II SAB/Ol 6/14) uchylił odmowę ORŁ PZŁ w Olsztynie udostępnienia kopii protokołów z posiedzeń i uchwał ORŁ obecnej kadencji i zasądził od skarżonego 100 zł. na rzecz redakcji. 
19/03/2014    Link    
WSA w Bydgoszczy w wyroku z wczoraj (sygn. akt. II SA/Bd 1580/13) uchylił odmowę ZO PZŁ w Bydgoszczy udostępnienia kopii protokołów z posiedzeń i uchwał ZO PZŁ obecnej kadencji i zasądził od skarżonego 200 zł. na rzecz redakcji. 
17/03/2014    Link    
Dnia 18 marca 2014 r. o godz. 10:05, sala A w WSA Bydgoszcz odbędzie się rozprawa w sprawie skargi na odmowę ZO PZŁ w Bydgoszczy udostepnienie kopii protokołów z posiedzeń ZO oraz podjętych uchwał obecnej kadencji, tj. od 2010 r. 
07/03/2014    Link    
Jednym z powodów protestu w Olsztynie jest zarządzenie Zarządu Okręgowego PZŁ w Olsztynie, które arbitralnie zabiera poroża byków, bez podstawy ustawowej wymaganej przez Konstytucję RP, nie pytając o zgodę właściciela, czyli koła. 
07/03/2014    Link    
Myśliwi Warmii i Mazur zapowiedzieli na dzień 28 marca br. o godz. 12:00 zgromadzenie publiczne przed siedzibą ZO PZŁ w Olsztynie, w proteście przeciw nieodpowiedniemu traktowaniu myśliwych przez zarząd okręgowy. 
28/02/2014    Link    
W wyniku wyroku WSA w Warszawie (w załączeniu), Zarząd Główny poinformował redakcję, że instrukcja dot. dokumentacji w kole łowieckim wprowadzona zarządzeniem nr 5/98 ZG PZŁ NIE OBOWIĄZUJE kół łowieckich. 
25/02/2014    Link    
Dnia 28 marca 2014 r. o godz. 10:15, sala F w WSA Warszawa odbędzie się rozprawa w sprawie skargi na odmowę udzielenia informacji przez NSZZ Solidarność przy PZŁ na temat liczebności, osób funkcyjnych i kosztów działalności. 
25/02/2014    Link    
W informacji z dnia 13 lutego br. błędnie podaliśmy, że odmowa udzielenia informacji przez ZO w Lublinie kosztowała dotychczas PZŁ 560 zł., a jest to kwota jaką na uzyskanie nieprawomocnego jeszcze wyroku poniosła redakcja. 
20/02/2014    Link    
Dnia 14 marca 2014 r. o godz. 13:10, sala F w WSA Warszawa odbędzie się rozprawa w sprawie skargi na odmowę udzielenia informacji przez ZG PZŁ na temat działalności Komisji Prawnej NRŁ, jej opinii, instrukcji i zaleceń w bieżącej kadencji. 
18/02/2014    Link    
Zarząd Główny pismem rzecznika prasowego Marka Matyska odmawia redakcji udostępnienia projektu nowych zasad selekcji osobniczej i populacyjnej, uzyskanych przez redakcję inną drogą i opublikowanych w portalu. 
18/02/2014    Link    
Dnia 11 marca 2014 r. o godz. 12:00, sala II WSA Lublin odbędzie się rozprawa w sprawie skargi na odmowę udzielenia informacji przez ORŁ PZŁ w Lublinie na zapytanie redakcji o udostępnienie protokołów i uchwał ZO obecnej kadencji .  
17/02/2014    Link    
Redakcja skierowała do ZG PZŁ interwencję prasową w związku ze zwłoką w ZO Olsztyn i ZO Lublin załatwienia deklaracji dwóch kandydatów na członków PZŁ  
14/02/2014    Link    
Dnia 6 marca 2014 r. o godz. 10:05, sala F w WSA Warszawa odbędzie się rozprawa w sprawie skargi na odmowę udzielenia informacji przez ZG PZŁ na zapytanie redakcji o cel, program i koszty spotkania łowczych okręgowych w Golubiu-Dobrzynie. 
13/02/2014    Link    
Wyrok WSA (fragmenty) po trzech instancjach sądowych i 16 miesiącach prób uzyskania informacji nt. jednego przyjęcia do PZŁ w ZO Lublin. Na razie kosztowało to PZŁ 560 zł. z naszych składek plus koszty prawników i ich delegacji na rozprawy. 
11/02/2014    Link    
Dnia 4 marca 2014 r. o godz. 09:20, sala F w WSA Warszawa odbędzie się rozprawa w sprawie skargi na odmowę udzielenia informacji przez ZG PZŁ na zapytanie redakcji w sprawie uchwały ORŁ w Olsztynie ograniczającej prawo własności koła 
11/02/2014    Link    
Dnia 27 lutego 2014 r. o godz. 13:30, sala F w WSA Warszawa odbędzie się rozprawa w sprawie skargi na odmowę udzielenia informacji przez ZG PZŁ na zapytanie redakcji w sprawie udziału PZŁ w spółkach prawa handlowego. 
11/02/2014    Link    
Dnia 13 lutego 2014 r. o godz. 12:40, sala II WSA Lublin odbędzie się rozprawa w sprawie skargi na odmowę udzielenia informacji przez ZO PZŁ w Lublinie na zapytanie redakcji o udostępnienie protokołów i uchwał ZO obecnej kadencji . 
17/07/2013    Link    
W dniu 3 lipca 2013 r. Kapituła Odznaczeń Łowieckich na swym posiedzeniu nadała odznaczenia łowieckie kolejnym kołom i członkom PZŁ 
18/05/2013    Link    
Kapituła Odznaczeń Łowieckich na swym posiedzeniu w dniu 15 maja 2013 r. nadała odznaczenia łowieckie kolejnym kołom i członkom PZŁ 
29/03/2013    Link    
W dniu 20 marca 2013 roku Kapituła Odznaczeń Łowieckich nadała kolejne odznaczenia  
24/02/2013    Link    
13 lutego 2013 roku Kapituła Odznaczeń Łowieckich nadała kolejne odznaczenia 
14/12/2012    Link    
PZŁ zawiesił wszystkie postępowania dyscyplinarne prowadzone przez rzeczników i sądy łowieckie 
28/05/2012    Link    
Dział prawny ZG PZŁ zmienił nazwę i zakres obowiazków - obsługuje od 2010 r. również postępowania dyscyplinarne GRD i GSŁ. 
07/09/2011    Link    
Składka na PZŁ rośnie kolejny rok z rzędu 
30/06/2011    Link    
Komunikat nr 4 ZG PZŁ do zarządów okręgowych  
20/04/2011    Link    
W dniu 6 kwietnia 2011 roku Kapituła Odznaczeń Łowieckich nadała kolejne odznaczenia  
09/03/2011    Link    
Stanowisko Polskiego Związku Łowieckiego do projektu rozporządzenia MŚ zakazującego polowań na zające i kuropatwy. 
17/02/2011    Link    
List PZŁ do Ministra Środowiska w sprawie informacji o zamiarze zakazu polowań na zające i kuropatwy. 
14/02/2011    Link    
W dniu 2 lutego 2011 roku Kapituła Odznaczeń Łowieckich nadała kolejne odznaczenia  
07/02/2011    Link    
II Międzynarodowy Kongres Kultury Łowieckiej pod hasłem „Kultura łowiecka fundamentem wizerunku współczesnego myśliwego”, 10-12 czerwca w Niepołomicach.  
02/02/2011    Link    
Wszystko o ubezpieczeniach myśliwych, kół i organów PZŁ przygotowanych przez ZG PZŁ na rok 2011 
29/01/2011    Link    
Rzecznik prasow PZŁ zastanawia się skąd w Polsce jest taki krytyczny stosunek do łowiectwa 
27/01/2011    Link    
List rzecznika prasowego PZŁ do członków Zrzeszenia w sprawie ataków mediów na środowisko myśliwych 
26/01/2011    Link    
Kursy dot. łowiectwa w stacji badawczej PZŁ w Czempiniu w roku 2011  
19/01/2011    Link    
Terminarz Centralnych Zawodów Strzeleckich Polskiego Związku Łowieckiego na rok 2011. 
19/01/2011    Link    
Kalendarz imprez kynologicznych w 2011 r. w okręgach Polskiego Związku Łowieckiego. 
09/01/2011    Link    
W dniu 15 grudnia 2010 roku Kapituła Odznaczeń Łowieckich nadała kolejne odznaczenia, informując o tym 7 stycznia 2011 r.  
30/12/2010    Link    
PZŁ i PZK organizują w dniach 17 - 20.03.2011 r. w Czempiniu kurs i egzamin dla kandydatów na asystentów kynologicznych pracy psów myśliwskich 
30/12/2010    Link    
Regulamin konkursu PZŁ „Rok Myśliwca”, na najlepsze artykuły i programy RTV, na temat łowiectwa i jego roli w kształtowaniu środowiska naturalnego w Polsce. 
30/12/2010    Link    
Regulamin konkursu PZŁ na najlepszą pracę doktorską i magisterską o tematyce łowieckiej 
30/12/2010    Link    
V Mistrzostwa PZŁ w Wabieniu Drapieżników, Krynica-Zdrój 18-23.03.2011 r.  
15/09/2010    Link    
Pierwszą uchwałą NRŁ po obsadzeniu funkcji prezesa i członków ZG, jeszcze w dniu zjadu krajowego, było podniesienie składki członkowkiej i ubezpieczenia myśliwych 
16/02/2010    Link    
Kapituła Odznaczeń Łowieckich nadała odznaczenia łowieckie w dniu 27 stycznia 2010 r.  
01/12/2009    Link    
Przewodniczący ZG PZŁ poinformował dziennik "Łowiecki" o naradzie łowczych okręgowych w sprawie seminarium naukowego w Osadzie Karbówko i XXII Krajowego Zjazdu Delegatów PZŁ.  
18/11/2009    Link    
Kapituła Odznaczeń Łowieckich nadała kolejne odznaczenia w dniu 4 listopada 2009 r. 
19/10/2009    Link    
Kapituła Odznaczeń Łowieckich nadała odznaczenia 7 października 2009 roku.  
15/10/2009    Link    
Włamano się i podpalono budynki strzelnicy w Gutkowie, okręg olsztyński 
26/09/2009    Link    
GKR poinformowała o umorzeniu prokuratorskiego śledztwa w sprawie szkód majątkowych w mieniu PZŁ 
10/09/2009    Link    
Uchwała NRŁ w w sprawach wysokości składki członkowskiej oraz wysokości wpisowego i ubezpieczenia myśliwych na rok 2010 
10/09/2009    Link    
Uchwała NRŁ w w sprawie przyjęcia okresowych zasad selekcji i gospodarowania populacjami jelenia szlachetnego w celu zwiększenia udziału III klasy wieku byków.
 
19/08/2009    Link    
Lista odznaczonych uchwałą Kapituły Odznaczeń Łowieckich w dniu 19 sierpnia br. 
01/09/2009    Link    
Helsińska Fundacja Praw Człowieka krytycznie o sądach łowieckich 
04/06/2009    Link    
Odpowiedź Zarządu Głównego na pytanie redakcji nt. dwóch samochodów darowanych dla ZG PZŁ  
02/06/2009    Link    
Kapituła Odznaczeń Łowieckich nadała kolejne odznaczenia w dniu 20 maja 2009 r. 
20/05/2009    Link    
Oto przykład jak "elitarne" koło dba o dobry wizerunek PZŁ i polskich myśliwych w społeczeństwie 
18/05/2009    Link    
Stanowisko ZG PZŁ w sprawie odstrzału zdziczałych psów i kotów do wiadomości wszystkich myśliwych 
14/04/2009    Link    
Odznaczeni Medalami Zasługi Łowieckiej na posiedzeniu Kapituły w dniu 1 kwietnai 2009 r. 
27/03/2009    Link    
ZO PZŁ w Koninie też przygotował protest dla kół, który po podpisaniu przez członków kazał zwrócić do ZO do 16 lutego 
23/03/2009    Link    
Informacja rzecznika prasowego PZŁ nt. 'Regulaminu wynagradzania' w Polskim Związku Łowieckim. 
16/03/2009    Link    
Po szerokiej konsultacji wśród myśliwych, ORŁ w Gorzowie protestuje przeciw tezom krażącym po kraju 
16/03/2009    Link    
ORŁ w Koszalinie protestuje przeciwko zmianom w ustawie 'Prawo łowieckie' i Statucie PZŁ 
23/02/2009    Link    
ZG PZŁ nie ma informacji, czy prezes GSŁ Zygmunt Jabłoński składał oświadczenie lustracyjne. 
13/01/2009    Link    
Terminarz centralnych zawodów strzeleckich PZŁ w roku 2009  
30/12/2008    Link    
Kapituła Odznaczeń Łowieckich przyznała kolejne odznaczenia na posiedzeniu w dniu 10/12/2008 
02/12/2008    Link    
Lista odznaczonych przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich w dniu 5 listopada 2008 roku 
29/10/2008    Link    
Kapituła Odznaczeń Łowieckich ogłosiła listę odznaczonych na posiedzeniu w dniu 8/10/2008 
10/10/2008    Link    
Czy PZŁ zgłosił do policji zawieszenie w prawach członków uczestników strzelania do dzików z tarasu?
Jak donosi Kurier Szczeciński mają broń i strzelają dalej. 
09/10/2008    Link    
Lista odznaczonych Medalami Zasługi Łowieckiej przez Kapitułę Odznaczeń w dniu 17 września br. 
12/09/2008    Link    
Kurier Szczeciński z dnia dzisiejszego zadaje w artykule o PZŁ pytanie, czy istnieje mafia łowiecka. 
04/09/2008    Link    
Składka PZŁ na 2009 r. została określona na 260 zł., a składka ulgowa na 143 zł. Wpisowe wyniesie 702 zł. 
03/09/2008    Link    
Zaproszenie na VI Hubertus Spalski 18-19 października 2008 
19/08/2008    Link    
VIII Euroregionalne Spotkania Łowieckie DARZ BÓR 2008, Połczyn-Zdrój, 22 - 23 sierpnia 2008 r.  
19/08/2008    Link    
Kapituła Odznaczeń Łowieckich w dniu 23 lipca 2008 r. przyznała kolejne odznaczenia.  
09/06/2008    Link    
Na posiedzeniu Kapituły Odznaczeń Łowieckich dn. 28 maja 2008 roku nadano odznaczenie m.in. Bogusiowi Bauerowi 
23/05/2008    Link    
Informacja oraz program Kongresu Kultury Łowieckiej - " Kultura łowiecka źródłem tożsamości polskich myśliwych" organizowanego w Pszczynie 13-15 czerwca 2008r. 
14/05/2008    Link    
Stanowisko ZG PZŁ w sprawie zastrzelenia łosia na ulicach Warszawy, przekazane w odpowiedzi na zapytanie redakcji. 
08/05/2008    Link    
Wykluczony członek koła, któremu następnie przywrócono członkostwo, nie płaci składek i innych opłat za okres wykluczenia. 
25/04/2008    Link    
Zawody centralne PZŁ Hubertus Expo 2008 w dniu 26/02/2008 odbędą się bez przelotów, ponieważ oś ta nie została dopuszczona do zawodów przez Sędziego Głównego 
11/04/2008    Link    
Nie tylko "Łowiecki" pisze o przekrętach w sądach łowieckich i udziale w tym prezesów tych sądów. Przykład prezesa i rzecznika z okręgu Łomża opisuje tygodnik "Nie". 
09/04/2008    Link    
Rzecznik prasowy ZG PZŁ wyjaśnia sprawę pozyskania trzech borsuków w okresie ochronnym w OHZ w Grodno 
08/04/2008    Link    
ZG PZŁ wydał Zarządzenie Nr 3 z dnia 2 kwietnia 2008 r., w sprawie centralnych zawodów w strzelaniach myśliwskich. 
24/01/2008    Link    
Kapituła Odznaczeń Łowieckich przyznała 19 września ub.r. na wniosek ZG PZŁ, byłemu obecnie ministrowi środowiska Janowi Szyszko, odznaczenie "Złom". 
19/01/2008    Link    
ORŁ w Suwałkach odwołała w dniu 17 stycznia 2008 r. Przewodniczącego OKR Wiesława Konecko 
12/01/2008    Link    
PZŁ uzgodnił z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych wzór rocznego planu łowieckiego obowiązujący na rok 2008/09 
18/12/2007    Link    
PZŁ po raz pierwszy opublikował na swojej stronie www listę odznaczonych przez Kapitułę Odznaczeń 
31/10/2007    Link    
Sprawozdanie finansowe PZŁ za rok 2006, w tym bilans oraz rachunek zysków i strat
21/09/2007    Link    
Zarządzenie nr 5/2007 ZG PZŁ w sprawie nowego arkusza oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej
 
20/09/2007    Link    
Zaproszenie do Spały na V Hubertus Spalski w dniach 19 - 20 października 2007 
04/09/2007    Link    
Uchwała nr 42/2007 NRŁ w sprawie zasad doskonalenia umiejętności strzeleckich w PZŁ 
04/09/2007    Link    
Uchwała nr 41/2007 NRŁ w sprawie zasad odbywania i zaliczenia stażu w PZŁ 
04/09/2007    Link    
Uchwała nr 40/2007 NRŁ w sprawie wysokości składki członkowskiej za 2008 r.
 
10/08/2007    Link    
Terminarz kursów Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu do października 2007 
30/07/2007    Link    
Rzeczpospolita z dn. 30/07/2007 pisze na temat wpłat myśliwych na zakup gruntów pod siedzibą ZG PZŁ 
31/05/2007    Link    
Sprawozdanie finansowe PZŁ za rok 2005, w tym bilans oraz rachunek zysków i strat.  
29/05/2007    Link    
Sprawozdanie finansowe PZŁ za rok 2004, w tym bilans oraz rachunek zysków i strat.  
21/05/2007    Link    
Super Express o postępowaniu prokuratorskim w sprawie nieprawidłowości w Zarządzie Głównym PZŁ 
20/02/2007    Link    
Sprawozdanie finansowe PZŁ za rok 2003, w tym bilans oraz rachunek zysków i strat. Sprawozdania za następne lata wkrótce. 
09/02/2007    Link    
Rzecznik prasowy PZŁ wyjaśnia zauważany konflikt zapisów ustawy 'Prawo łowieckie' i Zarządzenia Nr 41/2006 ZG PZŁ w sprawie zasad postępowania przy składaniu wniosków o wydzierżawienie obwodów łowieckich.  
05/02/2007    Link    
Gazeta Polska w Nr 5 (706) z dnia 31 stycznia br. zapowiada w artykule na całą szpaltę, że ..."Polski Związek Łowiecki czeka oczyszczenie z agentów SB, WSI i układów towarzysko-korupcyjnych byłych lewicowych urzędników"....  
30/01/2007    Link    
Stanowisko Głównej Komisji Rewizyjnej dla Naczelnej Rady Łowieckiej dot. ustaleń i wniosków z kontroli spraw podniesionych w piśmie z dn. 28.08.2006 r., skierowanym do członków NRŁ przez Jarosława Gawła. Omawiano je na posiedzeniu NRŁ w dniu 19 grudnia 2006 r. z którego to posiedzenia protokołu nie udostępnił redakcji ani ZG PZŁ, ani Prezes NRŁ, tak jak i treści podjętej uchwały w tej sprawie.  
18/01/2007    Link    
Policja zabezpieczyła dokumenty i dyski komputerowe w ZG PZŁ. 
04/01/2007    Link    
Posiedzenie NRŁ w dniu 19 grudnia 2006 r. 

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2014 P&H Limited Sp. z o.o.